AEO – Co to jest?

Authorized Economics Operator, w skrócie AEO, to pojęcie w języku biznesowym, które można przetłumaczyć jako upoważniony przedsiębiorca lub zaufany przedsiębiorca. Status AEO ułatwia przedsiębiorcom przejście przez procedury celne. Zezwolenie wydane w jednym z państw Unii Europejskiej jest uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii. Przedsiębiorca posiadający status AOE może być uznawany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy.

Kto może uzyskać status AEO?

Powyższy status może uzyskać każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na obszarze celnym Unii, prowadzący działalność gospodarczą zajmującą się np. importem na arenie międzynarodowej.

Przedsiębiorca aplikujący o status AEO może uzyskać status:

  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEOC);
  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS);
  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony (AEOF).

W jaki sposób uzyskać AEO?

Przedsiębiorca, który chce uzyskać status AEO musi złożyć wniosek do odpowiednich organów. Może zrobić to poprzez odwiedzenie urzędu, listownie lub elektronicznie (aplikacje internetowe są możliwe od 1 października 2019).

Aby uzyskać status trzeba jednak spełnić wymagania zawarte w przepisach Unijnego Kodeksu Celnego:

  • przedsiębiorca nie może mieć przede wszystkim historii karnej;
  • przedsiębiorstwo musi być stabilne finansowo;
  • pracownicy muszą posiadać wysokie kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe (ten wymóg nie jest potrzebny podczas aplikacji o status AEOS);
  • firma aplikująca o uzyskanie statusu AEOS musi udowodnić, że spełnia kryteria bezpieczeństwa i ochrony w obszarze kontroli dostępu, procesów logistycznych czy procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów;
  • przedsiębiorca starający się o uzyskanie statusu AEOF musi spełnić wszystkie wymienione kryteria.

Korzyści z posiadania statusu AEO

Zalety jakie niesie ze sobą status AEO są zależne od rodzaju statusu jaki uzyskała firma, a wynikają one z prawa unijnego. Przedsiębiorca może liczyć m.in. na mniejszą liczbę kontroli dokumentów, priorytetowe traktowanie w przypadku kontroli czy wybór miejsca kontroli. Polska Służba Celna przyznała dodatkowe uprawnienia podmiotom posiadającym status AEO.

O szczegółach możemy przeczytać na stronie rządowej.

Termin ważności statusu AEO

Status AEO jest przyznawany dożywotnio. Wyjątkiem są firmy, które uzyskały status przed 1 maja 2016 roku i ze względu na zmiany kryteriów wprowadzone w tym czasie musiały ponownie przejść przez proces oceny w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Oceń wpis

4.8 / 5