Agencja Celna – przydatne informacje

Coraz więcej firm decyduje się obecnie na nawiązywanie kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami. Wiąże się to przede wszystkim z próbami obniżenia kosztów produkcji. Jednak nabyte w ten sposób towary należy później przetransportować do kraju przeznaczenia. Można to zrobić, korzystając z drogi lądowej, morskiej czy powietrznej. Niestety takiej operacji towarzyszy też odprawa celna i związane z nią procedury zarówno przy imporcie jak i eksporcie. W przypadku państw spoza Unii Europejskiej (np. Chiny) ilość wymaganych do tego celu dokumentów i pozwoleń rośnie. I właśnie w takich przypadkach przydatne okazują się usługi Agencji Celnej. Czym dokładnie jest Agencja Celna?

Agencja celna – co to jest?

Firma ta jest zewnętrzną jednostką zawodowo zajmującą się reprezentowaniem podmiotów i osób fizycznych w Urzędzie Celnym (z którym często jest mylona). Zatrudnia osoby posiadające licencję na wykonywanie zawodu agenta celnego. Jej pracownicy powinni posiadać niezbędne dokumenty oraz upoważnienia wystawione przez importera lub eksportera.

Zgodnie z art. 5 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. Agencja celna, świadcząc usługi na rzecz swoich klientów, może działać w dwóch różnych formach przedstawicielstwa:

  • pośredniego – przedstawiciel działa we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby. Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania zaciągane na rzecz swojego klienta i w wypadku roszczeń w związku z realizowaną usługą, to on odpowiada przed organami;
  • bezpośredniego – przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu innej osoby. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku niedopilnowania procedur.

Dokonanie zgłoszenia celnego w imieniu przedsiębiorcy w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego jest możliwe jedynie dla osoby (fizycznej, prawnej lub stowarzyszenia osób nie posiadających osobowości prawnej), która jest agentem celnym lub upoważnionym pracownikiem wpisanym na listę agentów celnych, jeżeli w jej imieniu dokonuje czynności przed organem celnym. Warto pamiętać, że agencje celne często działają przy spedytorach i wiele firm oferuje tego typu usługi.

Czym różni się Agencja Celna od Urzędu Celnego?

Praca obu jednostek ma podobny charakter, stąd często mylne skojarzenie. Należy jednak zaznaczyć, że w istocie pełnią odmienne role. Urząd Celny jest placówką lub miejscem, w którym można dokonać szeroko pojętej odprawy celnej, uregulować opłaty celne itp. Tymczasem Agencja Celna reprezentuje klienta w trakcie wspomnianej wcześniej odprawy i w przypadku innych związanych z nią formalności.

Zadania podejmowane przez Agencję Celną

  • dokonywanie zgłoszeń celnych;
  • przygotowanie i opracowanie dokumentacji do odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT (służy ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej) lub deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym;
  • obliczanie i wykazywanie w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub wywozowych;
  • pomoc przy przeładunku i magazynowaniu towarów oraz pełna logistyka;
  • wystawianie świadectwa pochodzenia;
  • obliczanie kwot należności przywozowych i wywozowych;
  • dokonywanie odpraw celnych, również w procedurze uproszczonej.
Zadania agencji celnej

Agencja Celna – dodatkowe obowiązki

Agencja Celna lub inny nadawca powinien sprawdzić, czy przewożone towary, objęte cłem posiadają oznakowanie CE na towarze. W przypadku, gdy taki wymóg nie jest spełniony co do określonej partii towarów, Agencja jest zobowiązana, żeby poinformować o tym klienta. Na producencie ciąży bowiem obowiązek uzyskania odpowiednich certyfikatów CE. Osobom niewtajemniczonym w zawiłości prawne lub początkującym przedsiębiorcom usługi świadczone przez Agencję Celną pomagają zaoszczędzić dużo cennego czasu czy niepotrzebnych nerwów.

Oceń wpis

4.8 / 5