fbpx

Coraz więcej firm decyduje się obecnie na nawiązywanie kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami. Wiąże się to przede wszystkim z próbami obniżenia kosztów produkcji. Jednak nabyte w ten sposób towary należy później przetransportować do kraju przeznaczenia. Można to zrobić, korzystając z drogi lądowej, morskiej czy powietrznej. Niestety takiej operacji towarzyszy też odprawa celna i związane z nią procedury zarówno przy imporcie jak i eksporcie. W przypadku państw spoza Unii Europejskiej (np. Chiny) ilość wymaganych do tego celu dokumentów i pozwoleń rośnie. I właśnie w takich przypadkach przydatne okazują się usługi Agencji Celnej. Czym dokładnie jest Agencja Celna?

agencja celna

Agencja celna – co to jest?

Firma ta jest zewnętrzną jednostką zawodowo zajmującą się reprezentowaniem podmiotów i osób fizycznych w Urzędzie Celnym (z którym często jest mylona). Zatrudnia osoby posiadające licencję na wykonywanie zawodu agenta celnego. Jej pracownicy powinni posiadać niezbędne dokumenty oraz upoważnienia wystawione przez importera lub eksportera. Zgodnie z art. 5 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. Agencja celna, świadcząc usługi na rzecz swoich klientów, może działać w dwóch różnych formach przedstawicielstwa:

  • pośredniego – przedstawiciel działa we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby. Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania zaciągane na rzecz swojego klienta i w wypadku roszczeń w związku z realizowaną usługą, to on odpowiada przed organami.
  • bezpośredniego – przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu innej osoby. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku niedopilnowania procedur.

Dokonanie zgłoszenia celnego w imieniu przedsiębiorcy w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego jest możliwe jedynie dla osoby (fizycznej, prawnej lub stowarzyszenia osób nie posiadających osobowości prawnej), która jest agentem celnym lub upoważnionym pracownikiem wpisanym na listę agentów celnych, jeżeli w jej imieniu dokonuje czynności przed organem celnym. Warto pamiętać, że agencje celne często działają przy spedytorach i wiele firm oferuje tego typu usługi.

Czym różni się Agencja Celna od Urzędu Celnego?

Praca obu jednostek ma podobny charakter, stąd często mylne skojarzenie. Należy jednak zaznaczyć, że w istocie pełnią odmienne role. Urząd Celny jest placówką/miejscem, w którym można dokonać szeroko pojętej odprawy celnej, uregulować opłaty celne itp. Tymczasem Agencja Celna reprezentuje klienta w trakcie wspomnianej wcześniej odprawy i w przypadku innych związanych z nią formalności.

Zadania podejmowane przez Agencję Celną

  • dokonywanie zgłoszeń celnych,
  • przygotowanie i opracowanie dokumentacji do odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT (służy ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej) lub deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym,
  • obliczanie i wykazywanie w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub wywozowych.
  • pomoc przy przeładunku i magazynowaniu towarów oraz pełna logistyka
  • wystawianie świadectwa pochodzenia
  • obliczanie kwot należności przywozowych i wywozowych
  • dokonywanie odpraw celnych, również w procedurze uproszczonej.

Agencja Celna – dodatkowe obowiązki

Agencja Celna lub inny nadawca powinien sprawdzić, czy przewożone towary, objęte cłem posiadają oznakowanie CE na towarze. W przypadku, gdy taki wymóg nie jest spełniony co do określonej partii towarów, Agencja jest zobowiązana, żeby poinformować o tym klienta. Na producencie ciąży bowiem obowiązek uzyskania odpowiednich certyfikatów CE. Osobom niewtajemniczonym w zawiłości prawne lub początkującym przedsiębiorcom usługi świadczone przez Agencję Celną pomagają zaoszczędzić dużo cennego czasu czy niepotrzebnych nerwów.

incoterms 2020 darmowy ebook

chcesz poznać zmiany?

Zmniejsz Koszty Transportu

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Import/Eksport

Sprawdzeni spedytorzy