fbpx

W przypadku importu lub eksportu produktów rolnych z/do krajów trzecich niezbędne jest posiadanie pozwoleń AGRIM i AGREX. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o tych pozwoleniach.

AGRIM i AGREX

Co to jest AGRIM i AGREX?

Pozwolenia AGRIM (Agricultural Imports) jak i AGREX (Agricultural Exports) związane są odpowiednio z procesem importu i eksportu wybranych produktów rolnych z lub do krajów spoza Unii Europejskiej.

Lista produktów objętych wymogami posiadania pozwoleń AGRIM lub AGREX (wraz z kodami CN) znajduje się w Załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r.

Wystawiane są one na konkretny czas i zezwalają na wwóz/wywóz określonej ilości danego towaru. Pozwolenia te umożliwiają Unii Europejskiej monitorowanie handlu produktami rolnymi pomiędzy państwami UE, a krajami trzecimi.

Wyceń transport

W dodatku w określonych przypadkach pozwalają na uzyskanie  refundacji, która ma rekompensować różnice między cenami produktów rolnych na terenie UE, a w krajach trzecich. W przypadku eksportu jest to dopłata pieniężna, a w przypadku importu – niższe stawki celne. W Polsce organem za nie odpowiedzialnym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kto może ubiegać się o pozwolenie AGRIM i AGREX?

O wymienione wyżej pozwolenia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, osoby fizyczne i prawne z siedzibą na obszarze UE, którzy posiadają numer EORI oraz numer identyfikacyjny EP (numer nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Wniosek o pozwolenie AGRIM i AGREX

By uzyskać pozwolenia AGRIM i AGREX należy złożyć stosowny wniosek w KOWR (można złożyć go osobiście, pocztą lub faxem/elektronicznie). Powinien być on wypełniony zgodnie z zasadami, które zostały określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r.

Wnioski powinny zawierać m.in. takie informacje jak: dane organu wydającego, dane przedsiębiorcy, kraj pochodzenia/wywozu, nazwa handlowa produktu, kod CN, opis zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN), kod CN, ilość towaru słownie i cyframi oraz inne dane szczegółowe, a także wysokość zabezpieczenia, o którym poniżej.

Formularze i instrukcje uzupełniania tych wniosków znajdą Państwo tutaj: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/wnioski-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz-formularze-i-instrukcje-wypelniania-wnioskow)

Koszt wydania pozwolenia, niezależnie od typu, wynosi 82 zł.

Podczas składania wniosku przedsiębiorca jest także zobowiązany do złożenia w KOWR wspomnianego wcześniej zabezpieczenia, które ma być gwarancją wypełnienia postanowień zawartych w pozwoleniach AGRIM lub AGREX. Może mieć ono formę gwarancji instytucji finansowej lub gotówki. W przypadku dopełnienia zobowiązań, zabezpieczenie jest zwracane. Wymagana kwota musi znaleźć się na koncie KOWR w dniu składania wniosku, do godziny 13.

Zabezpieczenie nie jest wymagane, gdy jego kwota jest równa lub niższa 100 euro.

W określonych przypadkach, m.in. w ramach przywozu bez preferencji i wywozu bez refundacji, KOWR wystawia pozwolenie niezwłocznie, z zastrzeżeniem wpłynięcia na konto wymaganego zabezpieczenia do godziny 13.

Wyceń transport

incoterms 2020 darmowy pdf

chcesz poznać zmiany?

Zmniejsz Koszty Transportu

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Sprawdzeni spedytorzy

Zmniejsz Koszty Transportu

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Import/Eksport

Sprawdzeni spedytorzy