AMS – Automated Manifest System

AMS (Automated Manifest System)  to zautomatyzowany system manifestów – elektroniczny system przekazywania i weryfikacji danych dotyczących ładunku przy eksporcie do USA, obsługiwany przez Urzędy Celne i Ochrony Granic (CBP, Custom and Border Protection). Został wprowadzony w 2004 roku i stanowi efekt działań Stanów Zjednoczonych w kierunku ograniczenia potencjalnych zagrożeń w kwestii bezpieczeństwa.

Funkcja AMS

Wszystkie przesyłki lotnicze i oceaniczne wysyłane do USA wymagają zgłoszenia ładunku wraz ze szczegółowymi informacjami, które go dotyczą. Do tego celu stosowany jest właśnie system śledzenia przesyłek AMS, służący do elektronicznej transmisji informacji i kontrolowania przenoszonych ładunków, zarówno drogą morską, jak i lotniczą, drogową oraz kolejową.

W związku z tym, linie lotnicze i spedytorzy zobowiązani są do podania dokładnych informacji o ładunku w określonym czasie, które następnie rejestrowane są za pośrednictwem AMS. Towary należy zgłosić 24 godziny przed opuszczeniem przez nie portu załadunku. System zapisuje dane o przybyciu ładunku oraz jego zwolnieniu i dotyczy przesyłek kierowanych do USA lub Meksyku, jak również ładunków jedynie tranzytujących lub przeładowywanych w tych krajach.

Wymagania

W przypadku, gdy ładunki docierają do USA bez dokonania zgłoszenia za pośrednictwem AMS, towar zostaje wycofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania. Niespełnienie wymagań celnych, dotyczących dokumentów i terminów, wiąże się z grzywną w wysokości nawet do 10 000 USD za każde naruszenie.

Informacje, które należy zawrzeć przy dokonywaniu procedury AMS zawierają:

  • pełne nazwy i adresy nadawcy i odbiorcy ładunków;
  • nazwę statku, kraj dokumentacji, numer rejsu i kod SCAC;
  • dokładną nazwę towaru, liczbę jego sztuk i wagę;
  • dane portu, w którym ładowany jest towar;
  • dane pierwszego zagranicznego portu, do którego wpływa załadunek;
  • dane ostatniego portu przed wpłynięciem przesyłki do USA;
  • planowaną datę wpłynięcia ładunku do pierwszego portu w USA;
  • kod materiałów niebezpiecznych;
  • numer kontenera oraz numer ostatniej plomby kontenerowej założonej przy załadunku.

Zalety wykorzystywania AMS

Ten zautomatyzowany system umożliwia sprawną odprawę celną ładunków drogą elektroniczną, dynamizując tym samym przepływ towarów i skracając przestoje poprzez precyzyjne i terminowe wprowadzanie danych. Pozwala na szybsze przetwarzanie informacji i łatwiejsze archiwizowanie sporządzonych dokumentów, ograniczając zbędne procedury biurokracyjne. Co więcej, zapewnia efektywny przepływ informacji niezbędnych do identyfikowania ładunków potencjalnie niebezpiecznych, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zapobiegając przemytowi niezgodnie z zasadami opracowanymi przez CBP.

Oceń wpis

5 / 5