BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy

Baltic Container Terminal w skrócie BCT to Bałtycki Terminal Kontenerowy znajdujący się w porcie Gdynia. Jest to jeden z największych terminali w rejonie Bałtyku oraz wiodący terminal kontenerowy w Polsce.

Czym jest terminal kontenerowy?

Terminal kontenerowy to obiekt, w którym kontenery przeładowywane są do różnych środków transportu w celu dalszego transportu towarów. W przypadku morskiego terminala kontenerowego przeładunek odbywa się pomiędzy statkami kontenerowymi a pojazdami lądowymi. Terminale lądowe natomiast służą do przeładunku między samymi pojazdami lądowymi.

Aby zapewnić dobry dojazd kolejowy i drogowy, terminale morskie są najczęściej częścią większego portu i znajdują się w dużych miastach lub ich okolicach. Terminale kontenerowe zazwyczaj udostępniają place składowe, gdzie przechowywane są kontenery puste, jak i załadowane.

Historia BCT

W 1976 roku rozpoczęto budowę terminalu na obszarze portu zachodniego w Gdyni.

Pierwszy statek został obsłużony 29 października 1979. Był to RORO MS Baltic Eagle (ro-ro jest rodzajem statku towarowego, pasażersko-towarowego lub barki przystosowanej do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów), pływający dla serwisu Polanglia.

Z końcem lat dziewięćdziesiątych terminal osiągnął zdolność przeładunkową 250 tys. TEU.

W maju 2003 roku ICTSI (Międzynarodowy Operator Terminali Kontenerowych) wykupił spółkę BCT — Bałtycki Terminal Kontenerowy. ICTSI uzyskał koncesję od władz portu Gdynia, która zezwala na rozwój, działanie i zarządzanie terminalem Bałtyckim Terminalem Kontenerowym. Koncesja ta jest ważna przez 20 lat. 

ICTSI

International Container Terminal Services to Międzynarodowy Operator Terminali Kontenerowych założony w grudniu 1987 roku na Filipinach. ICTSI zajmuje się zakupem, rozwojem, zarządzaniem i obsługą terminali kontenerowych na całym świecie, będąc tym samym wiodącym operatorem w tej dziedzinie.

W 1998 roku krótko po wygraniu przetargu na zarządzanie i obsługę Międzynarodowego Terminala Kontenerowego w Manili (MICT), operator ten rozpoczął obsługę swojego pierwszego terminala kontenerowego. Dzięki inwestycjom w struktury portowe, wyposażenie i technologię informacyjną MICT, bardzo szybko przerodził się w wiodący i najbardziej nowoczesny krajowy terminal, utrzymując swą pozycję po dziś dzień.

Po tym, jak ICTS ustabilizował i umocnił swoją działalność w MICT, postanowił zawalczyć o zajęcie pozycji niezależnego międzynarodowego operatora terminali. W roku 1994 rozpoczął swój agresywny program ekspansji na arenie krajowej i międzynarodowej. Aktualnie operator działa w 11 krajach na czterech kontynentach.

Najważniejsze informacje o BCT

BCT jest wiodącym polskim specjalistycznym terminalem, przystosowanym do obsługi kontenerów w różnych relacjach transportowych.

W roku 2007 z rekordowym wynikiem 493 860 TEU załadunku uzyskał 3 miejsce wśród terminali kontenerowych w rejonie Morza Bałtyckiego.

Jego obecne roczne możliwości przeładunkowe wynoszą 1,2 mln TEU.

Bałtycki Terminal Kontenerowy oferuje m.in.:

  • załadunek i wyładunek kontenerów;
  • przeładunek kontenerów;
  • składowanie kontenerów;
  • składy celne;
  • obsługę ładunków typu “Project Cargo”.
Oferta Bałtyckiego Terminala Kontenerowego BCT

Posiadanie nowoczesnego sprzętu i urządzeń przeładunkowych oraz nowoczesnego systemu komputerowego sprawia, że port jest tak popularny i atrakcyjny.

Oceń wpis

4.7 / 5