fbpx

Przewozy ro-ro i lo-lo

Zajmując się tematyką transportu drogą morską często można natknąć się na terminy takie jak przewozy ro-ro lub lo-lo. W języku polskim funkcjonuje nawet pokrewne słowo określające jednostki zajmujące się transportem ro-ro, tj. rorowiec. Dziś bierzemy na warsztat te określenia i objaśniamy, co kryje się pod skrótami, tak by w przyszłości nie stanowiły już problemu. Ro-ro czyli z angielskiego roll on – roll of Pierwszym terminem określa się sposób załadunku i wyładunku statku polegający na wtaczaniu i wytaczaniu ładunku przez furty. Więcej…

AGRIM i AGREX – Co to jest?

W przypadku importu lub eksportu produktów rolnych z/do krajów trzecich niezbędne jest posiadanie pozwoleń AGRIM i AGREX. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o tych pozwoleniach. Co to jest AGRIM i AGREX? Pozwolenia AGRIM (Agricultural Imports) jak i AGREX (Agricultural Exports) związane są odpowiednio z procesem importu i eksportu wybranych produktów rolnych z lub do krajów spoza Unii Europejskiej. Lista produktów objętych wymogami posiadania pozwoleń AGRIM lub AGREX (wraz z kodami CN) znajduje się w Załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Więcej…

Intermodal Europe

Intermodal Europe to coroczne trzydniowe wydarzenie, które skupia profesjonalistów zajmujących się branżą kontenerową, transportową i logistyczną. Zapewnia ukierunkowane grono odbiorców, bezpłatną wystawę i konferencję gromadzącą wiodących dostawców na świecie i ekspertów branżowych w celu nawiązywania kontaktów, ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskania nowych inspiracji. Na wydarzeniu poruszane są również wyzwania przed jakimi stoi dziś rynek przewozów kontenerowych, a co ważniejsze proponowane są rozwiązania z użyciem innowacyjnych technologii. Kto bierze udział w Intermodal Europe? Wydarzenie odbywa się co roku od 40 Więcej…

Międzynarodowa Izba Handlowa

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) to największa światowa organizacja handlowa zrzeszająca izby handlowe poszczególnych krajów oraz organizacje kupieckie, finansowe oraz transportowe. Jej członkami jest już ponad 45 milionów przedsiębiorstw z przeszło 100 krajów. Jako cel stawia sobie reprezentowanie interesu przedsiębiorców z całego świata na forum międzynarodowym, jak np. na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy na spotkaniach G20. Jak ICC opisuje własną rolę – wyróżnikiem organizacji jest zdolność do tworzenia płaszczyzny porozumienia między sektorem prywatnym a publicznym. Międzynarodowa Izba Handlowa – Więcej…

Pociąg z Chin do Gdańska w 12 dni

Pociąg z Chin do Gdańska w 12 dni

W czwartek 21 listopada odbyła się inauguracja nowego połączenia kolejowego z Chin do Polski. Do kontenerowego terminala DCT w gdańskim porcie przyjechał pociąg z Dalekiego Wschodu. Pierwszym transportem przyjechało 30 kontenerów, głównie z odzieżą i elektroniką. Następny pociąg z 41 kontenerami jest planowany w grudniu. Co więcej, regularne cotygodniowe transporty między Gdańskiem a miastem Xi’an w Chinach są planowane na styczeń 2020. Pociąg z Chin do Gdańska w 12 dni otwiera wiele nowych możliwości dla wymiany handlowej Polski i Państwa Więcej…

ADN – Co to jest?

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) to porozumienie europejskie dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi. Warto pamiętać, że przepisy ADN nowelizowane są w Europie co dwa lata. Geneza Umowa ADN została sporządzona w Genewie dnia 26 maja 2000 r., w związku z konferencją dyplomatyczną, która odbyła się pod wspólnym patronatem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CCNR). Rozporządzenie to weszło w życie w Więcej…

Organizacja WCA

Czym jest Organizacja WCA?

WCA to największa i najpotężniejsza sieć niezależnych spedytorów na świecie, z ponad 7313 oddziałami w 191 krajach na całym świecie. WCA oferuje każdemu członkowi możliwość kontaktu z partnerami spedycyjnymi z każdego zakątka globu. Została założona w 1998 roku jako pierwsza taka organizacja mająca na celu przynoszenie korzyści firmom z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), które są jej członkami. Przez lata działania, WCA stworzyła dużą sieć swoich członków, którzy jednocześnie wnoszą wiele do organizacji, jak i również czerpią korzyści z bycia członkiem WCA. Więcej…

Konwencja CITES

Konwencja CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem – jest międzynarodową umową, regulującą kwestię handlu w obrębie ponad 35 000 gatunków – ok. 30 000 gatunków roślin i 5600 gatunków zwierząt. Liczba państw członkowskich, które przyjęły Konwencję obecnie wynosi 183. Konwencja CITES zwraca uwagę na globalny problem, jaki stanowią nielegalne kłusownictwo oraz handel dzikimi zwierzętami i roślinami, na którego potrzeby pozyskuje się szeroki wachlarz Więcej…

AEO – Co to jest?

Authorized Economics Operator, w skrócie AEO, to pojęcie w języku biznesowym, które można przetłumaczyć jako upoważniony przedsiębiorca lub zaufany przedsiębiorca. Status AEO ułatwia przedsiębiorcom przejście przez procedury celne. Zezwolenie wydane w jednym z państw Unii Europejskiej jest uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii. Przedsiębiorca posiadający status AOE może być uznawany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy. Kto może uzyskać status AEO? Powyższy status może uzyskać każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na obszarze celnym Unii, prowadzący działalność gospodarczą zajmującą się np. Więcej…

Top 5 targów branży TSL

TOP 5 targów branży TSL

Targi TSL, czyli Transport – Spedycja – Logistyka. Udział w takim wydarzeniu to świetna okazja do zaprezentowania swoich usług, czy produktów. Uczestnictwo wiąże się z licznymi zaletami. Można m.in. rozeznać się z nowościami technologicznymi na rynku, poznać przyszłych partnerów biznesowych, klientów jak i również zorientować się w konkurencji. Oczywiście sami również uczestniczymy w tego typu imprezach i zawsze podkreślamy, że warto brać w nich udział. Zapraszamy do zapoznania się z ułożoną przez nas listą TOP 5 targów branży TSL Poniżej Więcej…