CBM – co to jest?

W przypadku transportu kontenerowego przy pomiarze objętości ładunków wykorzystuje się tak zwaną jednostkę CBM (Cubic Meter), czyli metr sześcienny lub inaczej kubik. Jej wartość przelicza się zawsze, korzystając z wymiarów opakowania podanych w metrach.

Naliczanie stawki frachtu morskiego

Ładunki dzielimy na pełno-kontenerowe i drobnicę. Różnią się one między sobą sposobem naliczania stawki frachtu morskiego.

Ładunki pełno-kontenerowe czyli po prostu FCL (Full Container Load) – w tym wypadku stawka frachtowa naliczana jest według wzoru: stawka podstawowa + dodatki frachtowe

Drobnica kontenerowa czyli LCL (Less than Container Load) – w tym przypadku stawka frachtowa naliczana jest na zasadzie waga/miara (w/m). Za cenę przewozu przyjmuje się zawsze większą wartość, wynikającą z wagi lub kubatury przesyłki. Oznacza to, że przy przy podanej cenie można przewieźć jedną tonę lub 1 cbm towaru. Przy samodzielnym obliczaniu stawki frachtowej należy zawsze kierować się wyższą wartością. Wynika z tego, że dla towaru o objętości 3cbm i wadze 2 ton przykładowa cena 100 USD zostanie pomnożona przez 3, ponieważ:

3 cbm x 100 USD = 300 USD
2 tony x 100 USD = 200 USD

300 USD > 200 USD

Można zauważyć, że stawka frachtowa dla cbm jest wyższa, więc w tym przypadku to ona znajdzie zastosowanie.

Jak obliczyć CBM

Po zamienieniu jednostki w jakiej podane są wymiary opakowania na metry, wystarczy przemnożyć dane według wzoru:

Długość x Szerokość x Wysokość

Poniże można zobaczyć jak prezentują się dwa przykłady:

3,1 x 1,4 x 2,3 m = 9,982 cbm

2,7 x 1,8 x 3,3 m = 16,038 cbm

Należy zwrócić uwagę na to, że ceny frachtu morskiego w zależności od polityki danego armatora czy trasy transportu towarów podawane są zwyczajowo w USD lub EUR. Jeśli spedytor podaje cenę 10 USD za CBM, to stawka wyniesie wartość CBM pomnożoną przez 10 USD. Przykładowo dla 9,982 cbm będzie to 99,82 USD, odpowiednio dla 16,038 cbm otrzymamy 160,38 USD.

Przelicznik

W razie wątpliwości można również skorzystać z darmowych przeliczników dostępnych w internecie (przykładowe wersje anglojęzyczne):

cbmcalculator.com

jsl-global.net/jsl-tools/cbm-coverter

Zachęcamy do zapoznania się z przelicznikami, które zdecydowanie mogą ułatwić oszacowanie kosztów.

Oceń wpis

5 / 5