Certyfikacja GOTS

Certyfikat GOTS (Global Organic Textile Standard) jest przeznaczony dla marek, które ze szczególnością dbają o środowisko przy produkcji tekstyliów. Cieszy się renomą i dużą, rosnącą popularnością, a liczba producentów oraz przetwórców chcących zdobyć ten certyfikat stale rośnie. Sama certyfikacja obejmuje wiele kryteriów, które konkretne marki muszą spełnić, aby otrzymać możliwość użycia odznaczenia GOTS.

Co i jak – podstawowe informacje o GOTS

Certyfikat GOTS stanowi międzynarodowy standard dla ekologicznej produkcji tekstyliów. Jego celem jest promocja przyjaznej dla środowiska produkcji tekstyliów. Samo uzyskanie certyfikatu nie jest proste, należy spełnić szereg określonych kryteriów. Na ten moment, w Polsce znakiem GOTS odznacza się 38 przedsiębiorstw.

Celem GOTS jest danie konsumentowi pewności, że produkt zakupiony przez niego został wykonany z dbałością o środowisko, a także poszanowaniem praw pracowniczych oraz praw zwierząt. Oprócz tego GOTS również ma za zadanie promować zrównoważony rozwój i większą odpowiedzialność społeczną. 

GOTS

Gdzie stosuje się oznaczenie GOTS?

Do produktów mogących odznaczyć się tym certyfikatem należą m.in.:

 • odzież
 • tkaniny
 • materiały domowe
 • tekstylia dla niemowląt i dzieci
 • tekstylia dla hoteli i restauracji
 • tekstylia dla sportu i rekreacji.

Istotnym jest, aby pamiętać, że certyfikat nie dotyczy tylko samego produktu końcowego, lecz także całego procesu towarzyszącemu wytwarzaniu go.

Najważniejsze kryteria GOTS

Uzyskanie certyfikatu GOTS wymaga spełnienie wielu kryteriów. Ma to na celu udowodnić, że firma podchodzi do produkcji z dbałością o środowisko, a także z odpowiedzialnością społeczną. Jednymi z kluczowych wymagań są:

 • Ekologiczne surowce dzielą się na dwie kategorie:
  • Organic – produkty wykonane w 95% z certyfikowanych włókien ekologicznych
  • Made with x% organic – produkty wykonane w minimum 70% z certyfikowanych włókien ekologicznych. Dozwolona zawartość włókien syntetycznych wynosi 10%. Wyjątek stanowią skarpetki, legginsy, a także odzież sportowa, gdzie dozwolona zawartość wynosi aż do 25%.
 • Zakaz stosowania szkodliwych substancji chemicznych – szkodliwe substancje, takie jak pestycydy, herbicydy, insektycydy, formaldehyd, azo-barwniki zawierające metale ciężkie itp. są zabronione.
 • Odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe – produkcja ma być zrównoważona, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Dotyczy to zarządzania zużycia wody, energii oraz innych zasobów, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, kontroli, a także minimalizacji odpadów, zgodnego z krajowymi i lokalnymi wymogami prawnymi oczyszczania ścieków i recyklingu, wraz z odzyskiem surowców.
 • Odpowiedzialność społeczna – producent ma za zadanie zapewnić sprawiedliwe, a także bezpieczne warunki pracy dla pracowników. Zabronione jest wykorzystywanie dzieci i przymusowa praca. Pracownicy muszą mieć godne warunki pracy, adekwatne dla swojego stanowiska płace oraz dostęp do opieki zdrowotnej.
 • Przechowywanie – produkty certyfikowane GOTS powinny być pakowane tak, aby uniknąć kontaktu z produktami niecertyfikowanymi, w celu uniknięcia ich kontaminacji. Miejsce przechowania musi być suche, czyste, bez substancji szkodliwych. Także produkty powinny być przechowywane tak, aby były uchronione od uszkodzeń, wilgoci i szkodników.
 • Pakowanie – materiały użyte do pakowania powinny być zgodne z wymaganiami GOTS. Unikane są opakowania jednorazowe, plastikowe. Materiał musi być biodegradowalny, nadający się do recyklingu bądź pochodzący z odnawialnych źródeł.

W jaki sposób przebiega inspekcja GOTS?

Inspekcja GOTS dotyczy całego procesu wykonania produktu, zaczynając od pierwszych etapów, przechodząc przez obróbkę na mokro i kończąc na sprzedaży. Inspekcja jest skomplikowana, a sam proces certyfikacji trwa od 8 do 10 tygodni.

Inspekcja GOTS składa się z kilku elementów:

 • Ocena dokumentacji w celu dokonania wstępnej oceny firmy. Ocenie podlega wniosek wysłany przez daną firmę, a także zawarte w nim dane (lokalizacja firmy, rodzaje produktów, procesy produkcyjne itp.).
 • Inspekcja w miejscu produkcji, mająca miejsce po pozytywnej ocenie dokumentacji. Fabrykę odwiedzają inspektorzy, po czym poddają ją szczegółowemu badaniu, aby zweryfikować czy kryteria GOTS są spełniane. Ocenie zostają poddane m.in. warunki pracy, systemy kontroli jakości, sposoby przechowywania i segregacji surowców, procesy farbowania i wykończenia.
 • Testowanie surowców polegające na pobraniu próbek surowców używanych w produkcji i przekazaniu ich do laboratoriów, w celu przeprowadzenia badań. Ich wynik ma potwierdzić, czy surowce są zgodne z wymaganiami GOTS, obejmującymi toksyczność substancji, z których są wykonane, czy zawartość ekologicznych włókien.
 • Ocena zgodności, dokonana po zebraniu wszystkich potrzebnych danych, wyników i informacji. W wypadku, kiedy wszystkie kryteria GOTS zostają spełnione, firma uzyskuje certyfikat.
 • Monitorowanie oraz audyt. Certyfikat GOTS jest odnawialny co roku. Po przyznaniu go, producent zostaje regularnie monitorowany, w celu uzyskania pewności, że wymagania są spełniane. Odbywają się audyty, sprawdzające zgodność produktów, a także badające ich próbki.

Ile jest ważny GOTS?

Certyfikat jest ważny jedynie rok. Po roku od jego wydania nadchodzi audyt, gdy firmę odwiedza audytor mający za zadanie sprawdzić czy wszystkie wymagania są dalej spełniane.

Certyfikacja GOTS w dzisiejszych czasach

Coraz więcej osób przychylniej patrzy się na odzież z drugiej ręki, a także przykłada większą uwagę do tego z jaką dbałością o środowisko został wykonany produkt. Z tej przyczyny, znacznie istotniejszą rolę odgrywają kwestie takie jak materiał, jego wytrzymałość czy zawartość włókien ekologicznych w produkcie. Etyczna moda zdecydowanie cieszy się stałym wzrostem popularności, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Certyfikat GOTS poświadcza za odpowiedzialność społeczną i środowiskową firmy, gwarantując, że marka jest ekologiczna oraz dba o zdrowie zarówno środowiska, jak i konsumentów.

Oceń wpis

0 / 5