Cło na zabawki

Przemysł zabawkowy cieszy się ogromną popularnością wśród konsumentów, dlatego ich import jest bardzo powszechny. Sprowadzanie zabawek zza granicy wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością. Istnieje wiele wymogów, które muszą one spełniać, aby mogły zostać dopuszczone do sprzedaży. W artykule przybliżymy państwu cło na zabawki oraz obowiązujące je normy, których musi dopilnować każdy importer z tej branży.

Cło na zabawki

Przed przystąpieniem do importu jakichkolwiek produktów, należy zapoznać się z wartościami ich stawek celnych. Obowiązujące dane towary cło sprawdzimy w systemie ISZTAR.

Poniżej przygotowaliśmy dla państwa listę zawierającą stawki celne na wybrane zabawki wraz z ich kodem celnym:

 • 9503001000 – rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kółkach; wózki dla lalek (0%)
 • 9503002190 – lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie (4.7%)
 • 9503004990 – zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie (0%)
 • 9503006190 – układanki z drewna (0%)
 • 9503007590 – pozostałe zabawki i modele, z silnikiem, z tworzyw sztucznych (4.7%)
 • 9503008190 – zabawki imitujące broń (0%)
 • 9504500000 – konsole i urządzenia do gier wideo (0%)

Jak możemy zauważyć, cło na zabawki jest wyjątkowo niskie, dlatego ich import cieszy się tak dużym zainteresowaniem.

Jakie standardy powinny spełniać zabawki?

Obowiązkiem importera jest upewnienie się, że sprowadzane przez niego produkty spełniają wszystkie wymagane normy oraz posiadają odpowiednie oznaczenia. Dopilnowanie kwestii bezpieczeństwa towaru jest bardzo istotne, jeśli chcemy wprowadzić go na europejski rynek. Nieposiadające obowiązkowych dokumentów, oznakowania lub certyfikatów towary nie będą mogły zostać dopuszczone do obrotu.

Według dyrektywy 2009/48/WE zabawka to przedmiot używany podczas zabawy przez dziecko w wieku do 14 roku życia. Wszystkie zabawki obowiązuje oznakowanie CE. Oznacza to, że muszą one spełniać normy wprowadzone przez Unię Europejską, czyli dyrektywy Nowego Podejścia. Aby uzyskać takie oznakowanie, produkt musi zostać poddany kontroli pod względem jakości oraz bezpieczeństwa.

W przypadku zabawek trzeba mieć na uwadze, że muszą one wykazywać zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Normy te różnią się w zależności od przeznaczenia zabawki oraz odpowiedniej dla niej grupy wiekowej. Do danej normy zharmonizowanej należy dobrać i przeprowadzić odpowiedni proces oceny zgodności, który poprzedza nadanie oznaczenia CE. Należy pamiętać, że jeśli nie będziemy posiadać deklaracji CE, a oznakowanie to nie znajdzie się na importowanych zabawkach, nie przejdą one odprawy celnej. Narazimy się tym samym na poniesienie dodatkowych kosztów lub całkowitą utratę towarów.

Wśród najważniejszych norm zharmonizowanych dotyczących zabawek wyróżnia się:

 • EN 71-1 – właściwości mechaniczne i fizyczne
 • EN 71-3 – specyfikacja migracji niektórych pierwiastków chemicznych
 • EN 71-7 – farby do malowania palcami
 • EN 71-8 – zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego
 • EN 71-14 – trampoliny do użytku domowego

Zabawki elektryczne i zasilane bateriami

Niektóre zabawki mogą również wymagać innych dokumentów, jeśli będą to na przykład zabawki elektryczne lub działające na baterie. W takim wypadku konieczne będzie odniesienie się także do dyrektyw takich jak między innymi:

 • RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances)

Dyrektywa Nowego Podejścia, która określa dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji stosowanych przez producentów w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych. W przypadku takich zabawek wykazanie spełnienia wymogów RoHS jest obowiązkowe do uzyskania oznakowania CE.

 • LVD (ang. Low Voltage Directive)

Jest to dyrektywa niskonapięciowa, odnosząca się do urządzeń pracujących pod napięciem od 50 do 1000V prądu przemiennego oraz od 75 do 1500V prądu stałego. Od takich zabawek będzie wymagana dokumentacja techniczna oceniająca zgodność sprzętu z wymaganiami oraz posiadająca analizę i ocenę ryzyka. Powinna ona też zawierać projekt, produkcję i działanie zabawki.

 • EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej dotyczy urządzeń (w tym zabawek), które zawierają aktywne elementy elektroniczne. Wiąże się ona z odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne oraz z ich emisją.

Nie tylko cło na zabawki – oznaczenia i dokumentacja

Zanim zabawka zostanie wprowadzona do obrotu, powinna zostać sprawdzona pod względem obowiązkowego oznakowania. Na każdej zabawce musi znaleźć się oznakowanie CE, świadczące o zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia. Ponadto, zabawka powinna zawierać na etykiecie, opakowaniu lub instrukcji użytkowania konieczne ostrzeżenia. Muszą być one widoczne, łatwo czytelne oraz zrozumiałe dla konsumenta.

Konieczne jest również podanie nazwy lub znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, a także numeru partii lub modelu zabawki. Istotne jest też umieszczenie informacji dotyczącej przeznaczenia zabawki na jej opakowaniu.

Importera zabawek, oprócz deklaracji oraz oznaczenia CE, obowiązuje także zadbanie o dokumentację techniczną. Powinny zostać w niej zawarte zdjęcia lub rysunki produktów, informacje o surowcach, z których zostały wykonane, opis techniczny, analiza ryzyka oraz wykaz zgodności z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE.

Jakie ostrzeżenia mogą znaleźć się na zabawkach?

W zależności od przeznaczenia danej zabawki oraz specyfikacji grupy wiekowej, do której jest skierowana, będą różnić się ostrzeżenia na niej umieszczone. Do najczęściej spotykanych ostrzeżeń znajdujących się na zabawkach należą:

 • „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” – Oznacza, że zabawka może być niebezpieczna dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zabawki przeznaczone dla dzieci młodszych nie powinny zawierać małych, łatwych do połknięcia elementów. Oznaczenie to może zostać zastąpione poniższym symbolem. 
Oznakowanie na opakowaniu zabawek: poniżej 3 lat
 • „Uwaga, do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej” – Odnosi się do zabawek będących miniaturą lub modelem urządzenia bądź sprzętu przeznaczonego dla osób dorosłych
 • „Uwaga, konieczność stosowania sprzętu ochronnego” – Konieczne w przypadku produktów takich jak rolki lub deskorolki, które zostały wprowadzone do sprzedaży jako zabawki
 • „Uwaga, do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem” – Oznaczenie pojawiające się na zabawkach przeznaczonych do używania w płytkiej wodzie pod nadzorem osoby dorosłej.
 • „Uwaga, wyłącznie dla dzieci w wieku ponad … lat. Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej” – Zabawki przeznaczone do użytkowania przez dzieci powyżej roku życia ustalonego przez producenta.

Import zabawek – o czym należy pamiętać?

Dystrybucja zabawek na rynku europejskim wiąże się z szeregiem obowiązkowych wymogów, które muszą one spełniać. Importer zainteresowany sprzedażą zabawek powinien zawsze upewnić się, że posiadają one:

 • obowiązkową dokumentację techniczną;
 • deklarację oraz oznakowanie CE, a także inne konieczne dokumenty i oznaczenia;
 • wszelkie istotne ostrzeżenia;
 • nazwę lub znak towarowy i adres kontaktowy producenta;
 • informacje o przeznaczeniu zabawki;
 • informacje na temat użytkowania oraz instrukcję obsługi.

Należy pamiętać, że na niektóre zabawki osoba importująca musi uzyskać licencję. Jej posiadanie obowiązuje w przypadku znaków zastrzeżonych, najczęściej podczas importu zabawek znanych marek. Nieposiadanie licencji grozi poniesieniem kary finansowej oraz zatrzymaniem naszych towarów przed odprawą celną.

Oceń wpis

5 / 5