Cło z Korei

Gospodarka Korei Południowej rośnie w siłę. Ważnym elementem, który przyczynił się jej wzrostu, była produkcja dóbr przemysłowych. Towary z Korei są konkurencyjne na arenie globalnej, dlatego wzbudzają zainteresowanie importerów. Jedną z kluczowych kwestii w procesie importowym jest wysokość stawek celnych. Import artykułów z Korei do Unii Europejskiej jest szczególnie zachęcający dzięki obowiązującemu porozumieniu FTA. Ile wynosi cło z Korei i jak je sprawdzić?

Cło z Korei – porozumienie FTA

Porozumienie o wolnym handlu (FTA) między Unią Europejską a Koreą Południową zostało zawarte w 2011 roku. Znosi ono prawie 99% opłat celnych na wszystkie importowane towary pochodzące z Korei Południowej. Jest to z pewnością bodziec stymulujący wielkość importu z Korei do UE, jak i w drugą stronę.

Aby uzyskać możliwość zmniejszenia lub zwolnienia z opłat cennych, przy odprawie celnej należy okazać stosowny dokument. Jest to oświadczenie dołączone do faktury handlowej, znane jako świadectwo pochodzenia towarów. Należy jednak mieć na uwadze, że zwolnienie z opłat celnych nie oznacza cofnięcia obowiązku zapłaty należności podatkowych.

Gdzie sprawdzić stawki celne?

Nieważne, skąd importowany jest towar – przy sprowadzaniu go na teren Unii Europejskiej, należy wziąć pod uwagę wymóg opłacenia należności celno-skarbowych. We wszystkich Państwach Członkowskich UE obowiązują takie same stawki celne, wynikające z ustanowienia wspólnego obszaru celnego. Państwami różnią się za to między sobą wysokościami stawek podatkowych.

Zarówno stawki celne jak i kody celne można znaleźć w dwóch systemach taryfowych. Pierwszy z nich, TARIC (Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich), obowiązuje w całej Unii Europejskiej. TARIC jest dostępny w polskiej wersji językowej. Dla importera sprowadzającego towary do Polski bardziej przydany będzie polski system ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej), zawierający, oprócz informacji zawartych w TARIC, wysokość podatku VAT oraz akcyzy jak i odwołania do polskiego prawodawstwa.

W systemach taryfowych dowiesz się o:

 • wysokości stawek celnych;
 • kodach celnych towarów;
 • obostrzeniach w przywozie;
 • cłach antydumpingowych;
 • obowiązujących certyfikatach, licencjach, świadectwach;
 • wysokości podatków (w systemach krajowych).

Systemy należy sprawdzać przed każdym procesie importowym, jako że są one aktualizowane niemalże codziennie. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z systemami taryfowymi, skorzystaj z naszych opracowań o ISZTAR oraz TARIC.

Ile wynosi cło z Korei?

Cło oznacza sumę obliczoną na podstawie wartości celnej towaru. Przez ten termin rozumie się wartość towaru wraz z kosztami transportu. Zakres wysokości stawek celnych jest szeroki – od zera do kilkudziesięciu procent.

W większości przypadków, stawki celne nałożone na towary z Korei Południowej znajdują się w danej pozycji produktowej na liście poszczególnych krajów. To tam zawarte są preferencje taryfowe. Jeśli Korei Południowej nie ma na tej liście, to zastosowanie ma stawka celna przy Erga Omnes (dla wszystkich krajów świata).

Poniżej zawarte zostały przykładowe pozycje produktowe ze stawkami celnymi:

 • Zegarki zasilane elektrycznie (9101 91 00 00) – 0%
 • Obrazy, rysunki i pastele (9701 10 00 00) – 0%
 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów (8704 10 10 00) – 0%
 • Akumulatory lub moduły litowo-jonowe cylindryczne (8507 60 00 15) – 0%
 • Jedwab surowy, nieskręcany (5002 00 00 00) – 0%
 • Koszule męskie lub chłopięce z bawełny (6205 20 00 90) – 0%
 • Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych (4303 10 90 00) – 0%

Dodatkowe cło z Korei

W niektórych przypadkach, stawka celna nie jest jedynym środkiem polityki handlowej obowiązującym przy danym produkcie. Jeśli producent eksportuje dobra o zbyt niskiej cenie na rynek docelowy, decyzją organów UE stosuje się wobec niego cła antydumpingowe. Lista produktów, przy których obowiązuje cło antydumpingowe, dostępna jest na stronie Rady Europejskiej. W przypadku Korei Południowej, takie cło zostało nałożone m.in. na papier termoczuły o określonej gramaturze.

Podatek VAT a import z Korei Południowej

Jak zostało wcześniej wspomniane, porozumienie o wolnym handlu między UE a Koreą Południową zwalnia z opłat celnych, lecz nie z obowiązku opłaty podatków. Importer jest zobligowany do opłacenia VAT oraz akcyzy we właściwych przypadkach.

Należności podatkowych VAT nie uiszcza się, kiedy przesyłka:

 • ma charakter okazjonalny, np. z okazji jubileuszu lub innych wydarzeń;
 • oznaczona jest jako próbka konsumencka lub prezent o wartości poniżej 45 euro;
 • nie ma bez charakteru handlowego. Takie towary nie zostaną dopuszczone do obrotu.

W Polsce standardowa stawka VAT wynosi 23%. Tylko sześć Państw Członkowskich UE ma wyższą stawkę; można je sprawdzić na stronie Rady Europejskiej. Podatek VAT obliczany jest na podstawie wartości celnej towaru powiększonej o cło.

Warunkiem dopuszczenia towarów jest uiszczenie należności celno-skarbowych. Możesz je łatwo obliczyć za pomocą kalkulatora opłat celnych.

Oceń wpis

4.5 / 5