Cło z USA

Stany Zjednoczone są największą gospodarką na świecie, charakteryzującą się towarami o niewątpliwej jakości. Import towarów oznacza dopełnienie szeregu formalności, a w szczególności uiszczenia opłaty celnej. Z obowiązującymi stawkami celnymi dla danego produktu należy zapoznać się jeszcze przed rozpoczęciem procedury importu. Ile wynosi cło z USA?

Gdzie sprawdzić stawki celne?

Przy imporcie należy uiścić opłaty celne oraz podatek VAT. Jako że Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, stawki celne są w niej takie same jak w całej UE. Różni się jednak stawka VAT. Kody na towary oraz stawki celne dostępne są w dwóch systemach towarowych: unijnym TARIC – Zintegrowanej Taryfie Wspólnot Europejskich oraz polskim ISZTAR – Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej. System ISZTAR może okazać się bardziej przydatny przy imporcie do Polski, ponieważ są w nim zawarte informacje dotyczące akcyzy oraz wysokości podatku VAT. Obydwa systemy są aktualizowane na bieżąco, a znaleźć także w nich można informacje o ograniczeniu w imporcie oraz ewentualne cła antydumpingowe.

Oprócz sprawdzenia stawek celnych czy informacjach o obostrzeniach w przywozie w systemach taryfowych można dowiedzieć się, czy przy danym produkcie wymagane są certyfikaty lub świadectwa, by został on dopuszczony do obrotu. Przykładowymi takimi produktami są okazy fauny i flory, dzieła sztuki oraz produkty lecznicze.

W przypadku szukania stawki celnej na konkretny produkt, w wyszukiwarkę należy wpisać kod nomenklatury (celny) lub nazwę produktu.

Ile wynosi cło z USA?

Cło obliczane jest podstawie wartości celnej towaru, czyli wartości towaru oraz kosztów transportu. Wartości stawek celnych rozciągają się od zera do kilkudziesięciu procent. Te na produkty sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych zawarte są w wierszu Erga Omnes (dla wszystkich krajów świata) w danej pozycji produktowej. Warto jednak sprawdzić listę do końca, by zobaczyć, czy przypadkiem na dany produkt z USA nie ma nałożonego cła antydumpingowego.

Poniższa lista zawiera przykładowe stawki celne:

  • Perły naturalne (7101 10 00 00) – 0%
  • Wózki dla osób niepełnosprawnych bez napędu (8713 10 00 00) – 0%
  • Parasole ogrodowe (6601 10 00 00) – 4.7%
  • Zegary ścienne zasilane elektrycznie (9105 21 00 00) – 4.7%
  • Wełniane garnitury (6103 10 10 00) – 12%
  • Obuwie nieprzemakalne za kostkę (6401 92 90 00) – 17%

Stawki celne nie obowiązują przesyłek na osoby fizyczne o wartości poniżej 150 euro, za wyjątkiem perfum i wód toaletowych, wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych.

Dodatkowe cło z USA

W szczególnych przypadkach na towary nakładane są dodatkowe cła, które należy dodać do już istniejących stawek celnych. Są to przede wszystkim cła antydumpingowe wobec producentów, którzy udostępniają towary po zbyt niskiej cenie w porównaniu z ceną na danym rynku lokalnym. Oficjalna lista towarów, na które organy UE nałożyły cła antydumpingowe, znajduje się na stronie Rady Europejskiej. Ostatnio, takie cła zostały nałożone na biopaliwa ze Stanów Zjednoczonych.

Innym typem ceł dodatkowych są cła odwetowe. Takie cła są reakcją organów UE na nałożenie przez inne kraje dodatkowych ceł na konkretne towary. W 2020 r. UE nałożyła cła odwetowe na przedmiotowe produkty pochodne z aluminium i ze stali pochodzące z USA w wysokości 20% i 7% (ad valorem).

Podatek VAT

Przy imporcie (spoza Unii Europejskiej) należy mieć na względzie podatek VAT. Lecz tak jak jest to w przypadku stawek celnych, w niektórych przypadkach nie jest wymagane uiszczenie należności podatku VAT.

Podatek VAT nie obejmuje przesyłek:

  • oznaczonych jako próbka konsumencka lub prezent o wartości poniżej 45 euro;
  • o charakterze okazjonalnym, np. z okazji jubileuszu lub urodzin;
  • bez charakteru handlowego, tj. niedopuszczane do obrotu.

W przypadku pozostałych przesyłek, a także produktów alkoholowych, tytoniowych, wód toaletowych i perfum, obowiązuje opłata odpowiedniej stawki VAT. W Polsce standardowa stawka wynosi 23%. Stawki dla poszczególnych krajów członkowskich UE można sprawdzić tutaj. VAT jest wyliczany od wartości celnej towaru (wartości towaru wraz z kosztami transportu) powiększonej o wyliczone wcześniej cło.

Sprzedawca ze Stanów Zjednoczonych nie powinien wliczać do zamówienia podatku obrotowego, różniącego się wartością między poszczególnymi stanami.

Twoje towary nie zostaną dopuszczone przez urząd celny, dopóki nie zostaną uiszczone należności celno-skarbowe. Łatwo je obliczysz za pomocą kalkulatora opłat celnych.

Oceń wpis

3.9 / 5