Co jeśli nie ma EORI?

Numer EORI stanowi numer rejestracyjny i identyfikacyjny wykonawcy. Jest używany do zgłoszeń celnych towarów wwożonych lub wywożonych z Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że bez numeru EORI nie można legalnie importować ani eksportować towarów z obszaru Wspólnoty.

Kogo dotyczy EORI?

Posiadanie numeru EORI jest wymagany podczas importu spoza Unii Europejskiej lub eksportu z jej terenu. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Obowiązek ten jest niezależny od tego czy produkty pochodzą z frachtu morskiego czy lotniczego. Co ważne, dotyczy to również zakupu próbek produktów.

Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić handel zagraniczny korzystają z numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych. Dodatkowo, numer EORI jest używany przez organy celne podczas wymiany informacji między innymi departamentami i agencjami rządowymi.

Głównymi celami EORI są przede wszystkim prowadzenie statystyk i zwiększenie bezpieczeństwa. Należy pamiętać o tym, żeby złożyć wniosek o numer EORI z odpowiednim wyprzedzeniem. Zalecamy to zrobić jak najwcześniej ponieważ obecnie otrzymanie numeru EORI może zająć nawet kilka tygodni.

Kogo nie dotyczy EORI?

Posiadanie numeru EORI nie dotyczy przewozu towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu na terenie UE. Dodatkowo z jego używania zwolnione są osoby fizyczne, które sprowadzają towary spoza UE na własny użytek. W takiej sytuacji należy pamiętać, aby wpisać „NATURAL PERSON” w odpowiedniej rubryce podczas zgłoszeń celnych.

Konsekwencje braku numeru EORI

Gdy towary nie mogą zostać odprawione przez urząd celny, nie mogą wjechać do kraju. Oznacza to, że nie można ich odebrać, a ładunek zostanie zatrzymany do momentu złożenia numeru EORI. Za brak EORI nie nakłada się żadnych dodatkowych kar, a towar nie zostanie zniszczony. Jednakże należy mieć na uwadze, że zostaną naliczone dodatkowe opłaty za przechowywanie towaru w porcie lub lotnisku, a także pojawią się konsekwencje wynikające z opóźnień.

Numer EORI ma kluczowe znaczenie, jeśli planujesz rozwijać działalność za granicą lub współpracować z dostawcami z zagranicy. EORI można uzyskać składając wniosek za pomocą strony PUESC.

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi odprawy celnej:

Dokumenty przy odprawie celnej

Agencja celna

ISZTAR

Oceń wpis

4.8 / 5