Co to jest Commercial Invoice?

Handel towarami zza granicy wiąże się z koniecznością wypełniania wielu, niekiedy bardzo skomplikowanych, formalności. Do samej odprawy celnej wymagane są różnorodne dokumenty. Jednym z nich jest Commercial Invoice – faktura handlowa. Importer sprowadzający dobra spoza obszaru Unii Europejskiej musi dopilnować, by kontrahent wystawił fakturę tego typu. Bez Commercial Invoice oclenie dóbr jest awykonalne.

Commercial Invoice (CI)

Faktura handlowa, w skrócie CI, jest dokumentem wzywającym do zapłaty za dobra. Wystawiana jest przez dostawcę dla importera. Na jej podstawie można dokonać odprawy celnej, obliczyć taryfy i rozliczyć się z urzędem skarbowym. W przeciwieństwie do Bill of Lading, faktura nie przenosi prawa do rozporządzania towarem.

Ważne jest, by uzyskać Commercial Invoice a nie Proforma Invoice, którego urzędnicy celni nie przyjmują.

Co się znajduje w Commercial Invoice?

Faktura handlowa powinna być wystawiona w języku angielskim. Na język polski należy przetłumaczyć przynajmniej szczegółowy opis towaru wraz z pozycjami towarowymi. Zawarcie kodów HS znacznie przyśpieszy odprawę celną. Na fakturze znajdują się takie dane jak:

 • numer faktury odpowiadający numerowi z dokumentu Packing List;
 • data wystawienia faktury;
 • pełne dane importera (odbiorcy): imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne;
 • pełne dane dostawcy (nadawcy);
 • nazwy towarów lub ewentualnie symbole artykułów precyzujące rodzaj towaru, jego przeznaczenie oraz materiały składowe;
 • ilość w odpowiedniej jednostce (szt., kg) zgodna z zawartą w Packing List i Bill of Lading;
 • cena każdego artykułu w określonej walucie (zazwyczaj w dolarach amerykańskich);
 • wartość ogółem całego towaru w określonej walucie potwierdzona przelewem;
 • warunki dostawy według najnowszych Incoterms;
 • szczegóły ubezpieczenia;
 • kraj pochodzenia towaru (dopisek Country of Origin lub made in);
 • podpis na fakturze wraz z pieczątką firmy wystawiającej.

Żadna pozycja na fakturze nie może mieć wartości zerowej. Jeśli element zawartości przesyłki jest próbką lub zwrotem, można podać na przykład koszt produkcji lub symboliczną kwotę. Wszelakie wątpliwości urzędników doprowadzą do opóźnień lub nałożenia kar.

Przykład faktury handlowej:

commercial invoice
Źródło grafiki: drobnicamorska.pl/dokumenty-od-kontrahenta-w-chinach

Przed rozpoczęciem importu warto zapoznać się z wszelkimi aspektami odprawy celnej, w tym również z potrzebnymi dokumentami, a także z innymi tematami związanymi z importem.

Oceń wpis

4.5 / 5