CPT Incoterms

CPT Incoterms (Carriage Paid To – nazwane miejsce przeznaczenia) oznacza, że sprzedawca opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, natomiast ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty pozostają po stronie kupującego.

CPT Incoterms w transporcie

Formuła ma zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu (w tym transportu multimodalnego).

cpt

Dostarczenie towaru

Sprzedawca płaci za przewóz towarów do wskazanego miejsca przeznaczenia. Jednakże, towary uważa się za dostarczone po przekazaniu pierwszemu lub głównemu przewoźnikowi. Wynika to z tego, że termin „przewoźnik” oznacza każdą osobę, która w umowie przewozu zobowiązuje się do wykonywania transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego lub połączenia powyższych oraz do wykonywania transportu przez innych.

Jeśli przewoźnik jest wykorzystywany także do wysyłki towarów do uzgodnionego miejsca przeznaczenia, ryzyko jest przenoszone na kupującego od momentu dostarczenia towarów do pierwszego przewoźnika. Oznacza to, że kupujący ponosi wszelkie ryzyko i inne koszty po dostawie.

Ubezpieczenie towaru

W formułach typu E, F, C za ubezpieczenie odpowiada kupujący. W przypadku tej formuły, jeśli  kupujący wymaga od sprzedającego uzyskania ubezpieczenia, zaleca się rozważenie zastosowania Incoterms CIP (różnica między CIP i CPT polega na tym, że w strukturze cen, oferta sprzedającego obejmuje również składki ubezpieczeniowe).

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów związanych z wywozem i kosztów frachtu za przewiezienie do wskazanego miejsca przeznaczenia (ostatecznego miejsca przeznaczenia – musi to jednak zostać wcześniej uzgodnione przez sprzedającego i kupującego). Formuła CPT wymaga od sprzedającego przeprowadzenia procedury odprawy eksportowej.

Jakie obowiązki ma kupujący?

Kupujący:

  • przejmuje na siebie ryzyko związane z utratą bądź uszkodzeniem towaru w momencie dostarczenia towaru do przewoźnika;
  • przeprowadza formalności związane z importem;
  • ponosi wszelkie koszty pojawiające się po dostarczeniu towaru przez przewoźnika;
  • opłaca ewentualne koszty tranzytu;
  • musi odebrać towarów od przewoźnika w określonym miejscu przeznaczenia.

CPT Incoterms na tle innych reguł

Zgodnie z regułami Incoterms okazuje się, że reguła CPT nadaje się do każdego rodzaju transportu, a CFR ma zastosowanie tylko do transportu morskiego. W przypadku CFR ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towary przekroczą port wysyłki. Jeżeli chodzi o ponoszenie opłat, to sprzedawcy CFR są odpowiedzialni za opłaty za wywóz towarów, a sprzedawcy CIF są odpowiedzialni za fracht i składki ubezpieczeniowe za towary eksportowe. W uproszczeniu:

CFR to koszt przewozu + fracht, CIF natomiast to koszt przewozu + ubezpieczenie + fracht

Cena CPT = cena FCA + wysyłka zagraniczna

Cena CPT = cena CIP x (1 – składka ubezpieczeniowa x stawka ubezpieczenia)

Oceń wpis

0 / 5