Czym jest customs bond?

Customs bond na język polski możemy przetłumaczyć jako gwarancja celna lub zabezpieczenie celne. Jest to umowa dotycząca konkretnej transakcji między importerem a urzędem celnym. Zgodnie z amerykańskimi przepisami celnymi, customs bond jest wymogiem dotyczącym eksportu do USA. Customs bond jest gwarancją finansową pomiędzy firmą poręczającą, która składa zgłoszenie, importerem, a Customs Border Protection (CBP). Zabezpieczenie gwarantuje, że CBP pobierze od spółki poręczającej wszystkie należności celne przywozowe, podatki, grzywny lub kary, jeżeli nie może ich pobrać od samego importera. CBP wymaga, aby wszyscy importerzy złożyli gwarancję przywozową w celu odprawy celnej, nawet jeżeli towary są zwolnione z cła.

Rodzaje gwarancji celnych

Zabezpieczenia mogą być zapisywane jako ciągłe (obejmują wszystkie czynności importowe w okresie 12 miesięcy) lub transakcyjne, na zasadzie jednej przesyłki. Najczęściej importerzy preferują posiadanie ciągłych zgłoszeń. Wynika to z tego, że są to niższe koszty, krótszy czas przetwarzania zgłoszeń, szybszy zwrot z przeglądu celnego i solidniejsze możliwości sprawozdawcze.

W ramach gwarancji celnych wyróżniamy:

  • Zabezpieczenia FTZ: obligacja FTZ obejmuje i zabezpiecza przepisy celne związane z całą działalnością strefy handlu zagranicznego, w tym przenoszenie towarów do stref handlu zagranicznego w celu prowadzenia takich operacji, jak składowanie, wystawianie, montaż, produkcja i przetwarzanie.
  • Zabezpieczenia celne zwrotne (Drawback Bonds): obejmują i zabezpieczają działalność w zakresie zwrotu ceł, czyli procesu, w ramach którego importer składa wniosek o odzyskanie należności celnych zapłaconych za przywożone towary, jeżeli towary te są wywożone lub zniszczone.
  • Zabezpieczenia magazynowe (Warehouse Bonds) obejmują operacje i działania polegające na przemieszczaniu lub składowaniu przywożonych towarów, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w Stanach Zjednoczonych w celu wywozu lub wprowadzenia do obrotu w późniejszym czasie lub miejscu.

Koszty customs bond

Customs bond to swojego rodzaju polisa ubezpieczeniowa. Jej koszt różni się w zależności od tego, czy są to zgłoszenia jednorazowe czy ciągłe.

Typowa kwota gwarancji importowych wynosi 50 000 USD. W większości przypadków kwota obligacji musi wynosić co najmniej 10% całkowitych ceł i podatków płaconych CBP rocznie, czyli co najmniej 50 000 USD. Oznacza to, że kwota za cła, podatki, grzywny i kary, które poręczyciel będzie pokrywać w ramach każdego rocznego okresu gwarancji wynosi 50 000 USD.

W celu zaznajomienia się z tematem eksportu do USA zachęcamy do lektury artykułów:

Eksport do USA – Dokument ISF 10+2

Transport morski towarów do USA

Największe porty w Ameryce Północnej

Co to jest HS CODE i HTS CODE?

Oceń wpis

5 / 5