Czym jest Karnet ATA?

Handel międzynarodowy rozkwita. Coraz więcej przedsiębiorców pragnie rozpocząć wymianę handlową z innymi krajami. W tym celu wybieramy się na targi na całym świecie, chcąc zaprezentować swoje produkty. Produkty, które chcemy zaprezentować na stoisku muszą przejść przez odprawę celną i w tym celu potrzebujemy specjalnych dokumentów, które nam posłużą przy tej procedurze. Jednym z takich dokumentów jest karnet ATA, który opiszemy poniżej.

Karnet ATA

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny, który umożliwia i ułatwia odprawę celną towarów, wywożonych tymczasowo, np. w celach wystawienniczych lub akwizycyjnych, a także wyposażenia zawodowego. Posiadanie tego dokumentu eliminuje całą procedurę celną związaną z odprawą tymczasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy składać depozytów na przekraczanych granicach. Wydawanie karnetów ATA oraz ich użycie uregulowane jest przez Konwencję o Tymczasowej Odprawie Celnej podpisanej w Stambule 26 lipca 1990 roku.

Gdzie mogę dostać taki dokument?

Wzór dokumentu oraz sposób jego użycia został opracowany przez Radę Współpracy Celnej. Prawo do wydawania takiego dokumentu posiadają afiliowane przy Międzynarodowej Izbie Handlowej organizacje handlowe krajów, które przystąpiły do Konwencji. W przypadku Polski będzie to Krajowa Izba Gospodarcza.

Obecnie zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA jest 77 państw, w tym Chiny. W przypadku przewożenia towarów na terenie Unii Europejskiej przez Polskę, karnet ATA nie jest wymagany.

Karnet ATA formularz
Karnet ATA

Karnet ATA – jakie towary można przewozić?

Konwencja przewiduje kilka kategorii towarów, które mogą być przewożone w różnych celach.

  • Próbki i wzory handlowe: wywożone w celu akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowanie produktu przez zawarciem kontraktu handlowego.
  • Towary przeznaczone na targi i wystawy: eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk, itp.
  • Wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, itp.
  • Karnety ATA nie mogą mają zastosowania do produktów spożywczych.

Ważność dokumentu

Karnet ATA wydawany jest na 12 miesięcy i nie ma możliwości jego przedłużenia. Mimo tego należy przestrzegać terminu powrotnego wywozu, jaki wyznacza odpowiedni urząd celny. Przekroczenie terminu wiąże się z uiszczeniem opłat celnych.

Karnet ATA – wydawanie i użycie

Prawo do nabywania karnetu ATA mają osoby fizyczne, osoby prawne, składając komplet kopii wymaganych dokumentów, poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem (REGON, wpis do rejestru o działalności gospodarczej, NIP) oraz dodatkowego zabezpieczenia gotówkowego.

Karnet ATA w Chinach

Należy pamiętać, że na podstawie Karnetu ATA do Chin można wwozić tylko towary z kategorii przeznaczonych na targi i wystawy. Pozostałe kategorie nie są odprawiane przez chińskie władze celne. Karnet musi zostać wypełniony w języku chińskim lub angielskim. Należy precyzyjnie wypisać i opisać towary, które chcemy przewieźć. Władze celne mając wątpliwości, mogą nie zgodzić się na przewiezienie.

Władze celne mogą także wyznaczyć odpowiedni termin na wyjazd towarów z Chin. Wniosek o przedłużenie ich pobytu można złożyć najpóźniej 30 dni przed zarządzoną datą.

Szczegółowe oraz aktualne informacje należy na bieżąco sprawdzać na oficjalnej stronie Krajowej Izby Gospodarczej. Warto zapoznać się z tym dokumentem, planując wyjazdy na targi w Chinach. Może okazać się to zdecydowanie pomocne podczas wyjazdu.

Oceń wpis

3 / 5