Praca na morzu oraz transport morski towarzyszą człowiekowi od wieków. Bez tego wiele dziedzin gospodarki nie miałoby prawa bytu w dzisiejszym świecie. Obecnie import i eksport poza drogami lądowymi i powietrznymi w dużej mierze odbywa się drogą morską. Jest to jeden z najwygodniejszych oraz najbezpieczniejszych sposobów przewozu towarów. Chcąc rozpocząć przewóz wybranych produktów powinniśmy ostrożnie wybrać przewoźnika. Każdy statek jest zarządzany przez uprawnione do tego jednostki. Zanim znajdziemy odpowiedniego przedsiębiorcę, który wyświadczy nam usługi w transporcie morskim, należy zapoznać się z informacją kim jest armator oraz co należy do jego zadań. W poniższym artykule dokładnie wyjaśnimy, czym zajmuje się taki podmiot.

armator

Kim jest armator?

Armatorem według ogólnej definicji jest osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje własny, lub wynajęty statek. Zatrudnia ona kapitana oraz załogę, odpowiada cywilnie za zobowiązania wynikające z eksploatowania statku. Czyli właściwie jest to właściciel statku lub osoba umocowana do dysponowania statkiem w jego imieniu. Według art. 7 polskiego Kodeksu morskiego armatorem jest ten, kto we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim własnym lub cudzym. W tradycji prawa morskiego armatora określają takie wyrażenia, jak: „przedsiębiorca żeglugowy” lub „przedsiębiorca okrętowy”.

Czym zajmuje się armator?

Armator w głównej mierze zajmuje się usługową działalnością gospodarczą. Podejmuje się on takich przedsięwzięć, jak przewóz ładunków oraz pasażerów i ich bagażu, eksploatacją morskich zasób żywych i mineralnych, uczestniczy w budowie i użytkowaniu sztucznych wysp, konstrukcji oraz innych urządzeń pływających. Zajmuje się też holowaniem, ratownictwem statków morskich, pilotażem, itp.

Na armatorze ciążą też takie obowiązki jak złożenie wniosku o wpisanie statku do rejestru polskich statków, którego powinien dokonać bezzwłocznie po otrzymaniu statku. Armator także odpowiada za szkody wynikłe z winy załogi żeglugi, a także za szkody powstałe wobec osób trzecich. Bierze udział w postępowaniu w sprawie wypadku żeglugowego.

Najwięksi armatorzy

Flota globalna aż w 87% jest kontrolowana przez dziesięciu największych armatorów. Zaliczamy do nich m.in. Maersk, Hapag-Lloyd, Evergreen. Już niedługo na naszym blogu będzie można zapoznać się z top 10 armatorami na świecie.

Szkolenie Online

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

Wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00