fbpx

Przy importowaniu towarów z Chin warto wcześniej zapoznać się z regułami Incoterms 2010. W poniższym artykule przybliżymy Incoterms DAP (z ang. Delivered at Place). DAP Incoterms zastępuje stosowane wcześniej DDU, DES i DAF z Incoterms 2000.

DAP Incoterms

DAP Incoterms w transporcie

DAP Incoterms może być stosowane przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu. Ponadto jest często stosowane przy zastosowaniu transportu multimodalnego, składającego się z więcej niż jednej gałęzi transportu.

Wyceń transport

Dostarczenie towaru

Przy zastosowaniu reguły DAP Incoterms towar musi zostać dostarczony do szczegółowo wyznaczonego miejsca. Strona sprzedająca odpowiada za dostarczenie towaru do ustalonego miejsca, natomiast rozładunkiem powinien się już zająć kupujący.

Jeżeli określonym miejscem jest skład celny to zastosowanie tej zasady jest stosunkowo proste – towary mogą zostać dostarczone nierozliczone. Jeżeli natomiast procedury celne odbywają się przed dostarczeniem np. na granicy, przewożone towary często mogą uzyskać status „wstępnej odprawy” tzw. tranzytowej i również mogą zostać dostarczone w formie nierozliczonej.

Zdarza się, że mogą pojawić się komplikacje podczas dostawy, gdy towary koniecznie muszą przejść przez odprawę celną importową przed dostarczeniem. Często wymaga to bliskiego działania nabywcy z przewoźnikiem. W konsekwencji może dojść do opóźnień w dostarczeniu towarów i sporów, związanych z przestojami (tzw. demurrage).

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach DAP Incoterms

Formuła nie określa kto ma obowiązek ubezpieczenia towaru.

Sprzedający przekazuje ryzyko kupującemu w momencie udostępnienia towarów do rozładunku.

Zamawiając towary z odległych obszarów świata zawsze warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia. Niejednokrotnie pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy lub czasu w przypadku, gdyby podczas rozładunku doszło do sytuacji zniszczenia towaru.

DAP Incoterms

Jakie są obowiązki sprzedającego?

W tym rodzaju Incoterms, sprzedający i kupujący posiadają porównywalną ilość obowiązków. Sprzedający przede wszystkim musi:

 • podpisać umowę przewozu towarów
 • zorganizować dowóz towaru
 • dostarczyć towar
 • pozostawić towar do dyspozycji kupującego
 • przygotować towar do rozładunku
 • na życzenie kupującego podać wszystkie dane potrzebne do ubezpieczenia
 • zaaranżować odprawę eksportową
 • załadować towary

Sprzedający ponosi koszty:

 • opakowań do transportu
 • załadunku
 • podatków i ceł eksportowych
 • transportu

Odpowiedzialność sprzedającego dotyczy dostarczenia towaru do określonego miejsca. Rozładunek pozostaje po stronie kupującego.

Wyceń transport

Jakie są obowiązki kupującego?

Kupujący odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

 • odprawę importową i pokrycie związanych z tym kosztów
 • opłacenie wszelkich obowiązujących podatków lokalnych lub należności celnych przewozowych

Kupujący ponosi koszty:

 • rozładunku w miejscu przeznaczenia
 • opłat terminalowych w miejscu przeznaczenia
 • podatków i ceł przewozowych
 • dostawy do miejsca przeznaczenia

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

DAP Incoterms na tle innych reguł

Reguła DAP zastąpiła dotychczas funkcjonujące reguły Incoterms: DAF, DES, DDU. Jeśli strony zdecydują się na to, aby to eksporter zajął się również odprawą importową, powinny skorzystać z Incoterms DDP.

incoterms 2020 darmowy ebook

chcesz poznać zmiany?

Zmniejsz Koszty Transportu

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Import/Eksport

Sprawdzeni spedytorzy