Przywóz do Polski towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej wymaga dokonania odprawy celnej. Do zgłoszenia celnego konieczne jest przedłożenie wielu dokumentów oraz uiszczenie należności podatkowych i celnych. Aby dobrami można było rozporządzać na rynku docelowym, muszą one zostać poddane procedurze dopuszczenia do obrotu. Po uzyskaniu statusu towaru wspólnotowego, produkt może być sprzedawany na terenie Unii Europejskiej.

DDO

DDO – dopuszczenie do obrotu

DDO to procedura, dzięki której towar importowany staje się towarem krajowym. Dotyczy ona towarów przywożonych spoza obszaru celnego Unii Europejskiej.

DDO – formalności

Procedura celna wymaga poprawnego wypełnienia dokumentów oraz uregulowania wszystkich należności.

Szkolenie Online

Zgłoszenie celne towarów do procedury DDO

Istnieje parę sposobów na zgłoszenie towarów w celu poddania ich procedurze DDO.

Pisemnie

Należy wypełnić formularz SAD, z którego dane do systemu wprowadza funkcjonariusz celny. Dodatkowo dołącza się dokumenty, takie jak:

  • faktura;
  • lista towarowa, jeśli towar nie jest wyszczególniony na fakturze;
  • dokumenty będące podstawą do opodatkowania towarów, jeśli faktura lub inny dokument nie spełnia tej roli;
  • certyfikaty, jeśli obowiązują;
  • pozwolenie lub zezwolenie na przywóz, jeśli obowiązuje;
  • inne.

Elektronicznie

Należy przesłać plik XML w Automatycznym Systemie Importu (AIS). AIS zastąpił dotychczasowy system CELINA.

Ustnie

Zgłoszenie ustne stosuje się do przypadków zawartych w art. 225, z uwzględnieniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz § 21 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Dotyczy to między innymi towarów nieprzeznaczonych do obrotu oraz niektórych tych o charakterze handlowym, jak i towarów zwróconych.

Wykonanie innej czynności

Jest to najprostszy sposób zgłoszenia towaru. Można na przykład w urzędzie celnym przejść zielonym pasem lub wybrać opcję „nic do zgłoszenia”. Towar zgłoszony w taką metodą nie jest przeznaczony do obrotu, jest towarem powracającym lub zwolnionym z należności ceł przywozowych.

Po spełnieniu wszystkich formalności towar może być legalnie rozporządzany w określonym obszarze celnym.

DDO – rozporządzenia

Procedura DDO opiera się na:

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/procedury-celne/procedura-dopuszczenia-do-obrotu/ http://cargosad.pl/dopuszczenie-obrotu/

https://finanse-arch.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-dopuszczenia-obrotu/-/asset_publisher/eyI6/content/procedura-dopuszczenia-do-obrotu

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

Wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00