Deklaracja eksportowa

Dla krajów ważne jest prowadzenie rejestru transakcji w handlu zagranicznym. Dlatego też jeśli firma chce eksportować lub importować, musi zgłosić towar i przejść przez procedury celne. W przypadku eksportu (do krajów trzecich) przedsiębiorcy muszą wypełnić dokument “deklaracja eksportowa”, czyli formularz zgłoszenia wywozowego.

Co to jest deklaracja eksportowa?

Deklaracja eksportowa to dokument dla kraju wywozowego zawierający informacje o eksportowanych towarach. Zawiera on typ eksportowanych towarów, ich liczbę i wartość. Informacje te są analizowane i zintegrowane w celach statystycznych.

 • W większości przypadków eksporter/nadawca musi złożyć formularz zgłoszenia wywozowego w porcie wywozu (posterunku celnym wywozu).
 • Niektóre kraje akceptują tylko cyfrowe deklaracje wywozowe.
 • Nie ma globalnego standardu dla zgłoszenia wywozowego – każdy kraj/obszar celny ma swój format.

Poniżej przedstawiamy deklaracje eksportowe dla Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

Eksport z Unii Europejskiej

Większość eksportowanych towarów z obszaru celnego UE musi być zadeklarowana elektronicznie. Deklarację może w imieniu eksportera złożyć jego przedstawiciel lub przewoźnik.

Eksporter najpierw zgłasza towar do procedury wywozowej, dostarczając go oraz w niektórych przypadkach pozwolenie na eksport na właściwym posterunku celnym. Standardowy formularz wypełnia się w unijnym systemie kontroli wywozu (Export Control System, ECS).

Eksport z Polski zgłasza się poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, PUESC, w systemie teleinformatycznym AES – Automatyczny System Eksportu. Do systemu należy wgrać właściwe dokumenty, takie jak faktura handlowa i specyfikacja towarów.

Informacje zawarte w deklaracji eksportowej UE

Wywozowe zgłoszenie celne zawiera takie informacje jak:

 • Pole 1 – Zgłoszenie
 • Pole 2 – Nadawca / Eksporter
 • Pole 3 – Formularze
 • Pole 5 – Pozycje: liczba zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym pozycji towarowych
 • Pole 6 – Liczba opakowań
 • Pole 7 – Numer referencyjny
 • Pole 8 – Odbiorca towarów
 • Pole 14 – Zgłaszający / przedstawiciel
 • Pole 15a – Kraj wysyłki / wywozu
 • Pole 17a – Kraj przeznaczenia
 • Pole 18 – Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu
 • Pole 19 – Kontener
 • Pole 20 – Warunki dostawy
 • Pole 21 – Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę
 • Pole 22 – Waluta i ogólna wartość faktury
 • Pole 23 – Kurs waluty
 • Pole 24 – Rodzaj transakcji
 • Pole 25 – Rodzaj transportu na granicy
 • Pole 26 – Rodzaj transportu wewnętrznego
 • Pole 29 – Urząd wyprowadzenia
 • Pole 30 – Lokalizacja towaru
 • Pole 31 – Opakowania i opis towaru; znaki i numery; numer(-y) kontenera(-ów); Liczba i rodzaj
 • Pole 32 – Pozycja
 • Pole 33 – Kod towaru
 • Pole 35 – Masa brutto (kg)
 • Pole 37 – Procedura
 • Pole 38 – Masa netto (kg)
 • Pole 40 – Deklaracja skrócona / Poprzedni dokument
 • Pole 41 – Uzupełniająca jednostka miary
 • Pole 44 – Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / świadectwa i pozwolenia
 • Pole 46 – Wartość statystyczna
 • Pole 47 – Obliczanie opłat
 • Pole 48 – Płatność odroczona
 • Pole 49 – Oznaczenie składu
 • Pole 54 – Miejsce i data, podpis i nazwisko zgłaszającego / przedstawiciela
Deklaracja eksportowa w Unii Europejskiej
Deklaracja eksportowa UE EXP-SAD/SEC

Eksport ze Stanów Zjednoczonych 

Osoby eksportujące ze Stanów Zjednoczonych muszą złożyć wypełniony elektroniczny formularz informacji eksportowych (Electronic Export Information, EEI), jeśli wartość eksportowanych towarów przekracza 2500 USD. Deklaracje wywozową może również złożyć upoważniony agent eksportera (np. spedytor, któremu udzielono pełnomocnictwa).

W przypadku eksportu z USA przesyłki o wartości poniżej 2500 USD nie ma obowiązku wypełniania formularza zgłoszenia wywozowego. Deklarację trzeba jednak złożyć niezależnie od wartości towarów, gdy wymagane jest pozwolenie na wywóz lub ładunek przewozi się do kraju objętym embargiem (więcej informacji tutaj).

Informacje zawarte w deklaracji eksportowej USA

Zgłoszenie wywozowe z USA wypełnia się w zautomatyzowanym systemie eksportu (Automated Export System, AES). Informacje wymagane w deklaracji eksportowej przy wywozie ze Stanów Zjednoczonych to:

 • Adres email
 • Numer referencyjny przesyłki – unikalny numer identyfikacyjny (1-17 kod alfanumeryczny)
 • Typ zgłoszenia
 • Rodzaj transportu
 • Port wywozu
 • Data wywozu
 • Kraj pochodzenia
 • Kraj docelowy
 • Kod zabezpieczenia
 • Określenie, czy w transakcji zagraniczna strona autoryzuje amerykańskiego spedytora lub agenta do dokonania wywozu
 • Określenie, czy USPPI i ostateczny odbiorca są powiązani
 • Określenie, czy przesyłka zawiera materiały niebezpieczne
 • Informacje o stronach zaangażowanych w transakcję: numery identyfikacyjne, nazwy firm, adresy i inne
 • Typ eksportu
 • Opis towaru
 • Wartość towarów (w USD)
 • Kod typu licencji/kod zwolnienia z licencji
 • Określenie, czy zgłoszenie obejmuje pojazdy używane
 • Określenie, czy zgłoszenie wymaga pozwolenia/informacji od agencji rządu uczestniczącego w transakcji
 • Przewoźnik SCAC/IATA (wymagany tylko w przypadku przewozów statkiem, koleją, samolotem i ciężarówkami)
 • Nazwa transportu/przewoźnika (wymagana tylko w przypadku przewozów statkiem, koleją, lotnictwem i ciężarówkami)
 • Numer referencyjny transportu (wymagany tylko w przypadku przewozów statkiem)
Deklaracja eksportowa w Stanach Zjednoczonych
Przykład deklaracji eksportowej USA (Electronic Export Information), AESDirect User Guide

Sprawdź więcej artykułów na temat dokumentów importowo-eksportowych i transportowych.

Oceń wpis

5 / 5