Dokument SAD

Każdy przedsiębiorca, który choć raz zdecydował się na import wybranych towarów wie, że przy odprawie celnej z państw trzecich konieczne jest posiadanie wielu ważnych dokumentów (Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List). Po dokonaniu odprawy celnej otrzymuje się dokument jakim jest Jednolity Dokument Administracyjny (SAD), który opiszemy poniżej.

Dokument SAD – co to jest?

Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document – SAD) to uniwersalny, statystyczny dokument celny, który wykorzystuje się przy dokonywaniu formalności odnoszących się do procedur celnych. SAD zastąpił sześć innych dokumentów składanych przy procedurze celnej. Wprowadzony został w celu usprawnienia statystyki celnej, jednak ilość formularzy często powoduje liczne problemy z ich wypełnianiem.  Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich towarów, bez względu na rodzaj i pochodzenie. Formularze SAD składają się z 8 kart, stosowane są zamiennie ze względu na odpowiednią procedurę.

  • Karty 1, 2, 3 – formalności jakie wiążą się z wywozem towarów
  • Karty 4, 5 – tranzyt oraz potwierdzenie unijnego statusu towarów
  • Karty 6, 7, 8 – formalności związane z przywozem

Uczestnicy tej procedury mają do wyboru dwie drogi stosowania formularzy:

  • Pełen zestaw formularzy – uczestnik procedury stosuje wszystkie formularze, potrzebne do procedury wywozowej, tranzytowej oraz w kraju przeznaczenia.
  • Częściowe stosowanie formularzy – uczestnik może dokonywać czynności związanych tylko z konkretnymi czynnościami (wywozem, przywozem, procedurą tranzytową).

Gdzie mogę znaleźć formularz SAD?

Wszystkie formularze znajdują się na stronie PIT.pl

Dokument SAD – wypełnienie

dokument sad - wzór
Dokument SAD

Osoby, które chcą dokonać odpowiednich formalności w związku z wywozem, przywozem lub tranzytem wspólnotowym wypełniają tylko konkretne, ponumerowane pola. Pozostałe pola zostały oznaczone drukowanymi literami. Są one przeznaczone tylko dla wypełnienia przez uprawnione do tego organy.

Wszelkie zmiany oraz błędy należy wykreślić. Na dokumencie nie mogą znajdować się żadne dopiski. Każdą wprowadzaną zmianę powinna parafować osoba upoważniona do dokonania zgłoszenia celnego i potwierdzona przez odpowiednie organy, które mogą wymagać wypełnienia formularza od początku.

Osoba składająca zgłoszenie obowiązana jest do dokładnego sprawdzenia wprowadzonych danych. Jeśli zauważy nieprawidłowości, powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt do organów celnych, wtedy sporządza się nowy formularz.

Jednolity Dokument Administracyjny swoją złożonością oraz ilością formularzy może spowodować niemałe zamieszanie i dezorientację związaną z jego uzupełnianiem. Jest on jednak niezbędny w celu przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z odprawą celną. Warto jest wtedy skontaktować się z odpowiednimi organami lub Służbą Celną, aby otrzymać szczegółowe i aktualne informacje.

Oceń wpis

4 / 5