Dokumenty do odprawy celnej towaru z Chin

Zanim zamówiony towar dotrze z Chin do Polski musi przejść odprawę celną. Aby przebiegła ona prawidłowo, potrzebne będzie skompletowanie wymaganych dokumentów. Przygotowanie się do tego z wyprzedzeniem pozwoli uniknąć problemów, niepotrzebnego stresu, a przede wszystkim nie opóźni dostawy zamówienia. Jeśli wykonamy wszystko odpowiednio wcześniej, skompletowanie dokumentów pozwoli nam również ustrzec się od importu towarów z Chin nieposiadających wymaganych certyfikatów. Jakie są potrzebne dokumenty do odprawy celnej importowej towaru z Chin?

Dokumenty do odprawy celnej towaru z Chin

Prezentujemy spis wszystkich potrzebnych dokumentów do odprawy celnej. Co dokładnie należy przygotować?

Faktura handlowa od firmy z Chin – Commercial Invoice

Najważniejszy dokument, który powinien zawierać informacje, takie jak dane i adres firmy, dane i adres kupującego, dane o pochodzeniu towaru, ilość sztuk produktów, wartość zamówienia, warunki dostawy, podpis oraz pieczątkę chińskiej firmy.

Jeśli faktura będzie niekompletna lub zabraknie na niej niektórych danych, Urząd Celny poprosi nas o przesłanie poprawionej, uzupełnionej faktury.

Lista pakowa – Packing List

Lista pakowa potwierdza, jakie produkty zostały załadowane na środek transportu. Znajdują się na niej również takie informacje, jak waga towaru, data wystawienia, dane nadawcy, odbiorcy, warunki dostawy oraz ilość towaru i opakowań.

Potwierdzenie zapłaty za towar

Urząd Celny może wymagać od nas dostarczenia kopii przelewu zapłaty za towar, żeby ustalić kwotę zapłaty za fakturę.

Konosament – list przewozowy (w przypadku transportu morskiego)

Morski list przewozowy potwierdza odbiór ładunku na statek i zobowiązuje przewoźnika do wydania go w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu. Ten dokument wystawia dostawca. Może on wysłać go do importera kurierem (3 oryginały) lub poinformować firmę transportową, że towar będzie zwolniony na podstawie telexu (Telex Release) i wtedy musi przesłać konosament mailem wraz ze stemplem „Telex Release”.

Wyżej wymienione dokumenty są potrzebne podczas importu każdego, jakiegokolwiek towaru.

Dodatkowe dokumenty do odprawy celnej zależne od importowanego towaru

Certyfikat CE

Podczas importu niektórych kategorii produktów (np. zabawki, maszyny, elektronika) na teren Unii Europejskiej wymagane jest oznaczenie CE, widoczne na opakowaniu lub samym produkcie. Umieszczając znak CE producent deklaruje, że towar jest zgodny z normami Unii Europejskiej. Przed złożeniem zamówienia importer powinien sprawdzić, czy dany produkt posiada deklarację zgodności CE.

Oznakowanie CE a China Export
Różnica między znakiem CE a China Export

Certyfikat pochodzenia

Podczas importu niektórych towarów (np. tekstylia) wymagany jest dokument, zwany świadectwem pochodzenia produktu (ang. Certificate of Origin). Świadczy on o pochodzeniu – potwierdza, że towar został wyprodukowany w państwie, z którego został dostarczony.

Inne dokumenty do odprawy celnej

W zależności od typu importowanego towaru mogą być wymagane także inne pozwolenia, dokumenty, certyfikaty.

Jeszcze więcej na temat potrzebnych dokumentów dowiesz się w poradniku.

Oceń wpis

5 / 5