Eksport do Australii

Australia posiada jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie. W 2018 roku zajęła ona pod tym względem 13. miejsce. Znaczenie polskiego eksportu w australijskiej gospodarce rośnie na przestrzeni lat. Stwarza to dogodne warunki i nowe możliwości dla przedsiębiorców z Polski na tamtejszym rynku. Sprawdź, jakie są wymagania na eksport do Australii, co warto eksportować, i jak przewieźć tam swoje towary.

Australia – podstawowe informacje

 • Stolica: Canberra
 • Podział administracyjny: 6 stanów, 3 terytoria wewnętrzne i 7 terytoriów zewnętrznych
 • Język urzędowy: angielski
 • Powierzchnia: 7,6 mln km²
 • Liczba ludności: 25,7 mln
 • Waluta: dolar australijski (AUD)
 • Największe wyznanie: –

Eksport do Australii – Produkty

Największymi partnerami handlowymi Australii są Chiny oraz Japonia. Wśród państw europejskich przodują Niemcy, z których Australia głównie importuje towary. Unia Europejska jako całość jest natomiast czwartym największym partnerem handlowym tego kraju. Warto wiedzieć, że polski eksport do Australii przewyższa nasz import z tego państwa prawie trzykrotnie i utrzymuje obecnie tendencję wzrostową. Szczególnie gwałtowny wzrost importu Australii z Polski odnotowano między 2019 a 2020 rokiem. W 2020 roku wartość eksportu z Polski do Australii wyniosła ponad 820 mln EUR. Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany w polskim eksporcie do Australii w latach 2012 – 2020.

Eksport z Polski do Australii

Towary najczęściej eksportowane do Australii ogółem to:

 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu poniżej 10 osób;
 • Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (z wył. surowych); preparaty, których te oleje stanowią składniki zasadnicze; oleje odpadowe, zawierające głównie minerały z ropy naftowej lub bitumiczne;
 • Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych;
 • Aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, i ich części;
 • Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich;
 • Czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych;
 • Złoto, włącznie ze złotem platynowanym, w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku.

Polscy eksporterzy eksportują do Australii:

 • Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób;
 • Maszyny i urządzenia elektryczne;
 • Srebro w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku;
 • Organiczne środki powierzchniowi czynne (inne niż mydło), preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania oraz preparaty czyszczące;
 • Kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, perły, plater, sztuczna biżuteria, monety;
 • Meble, pościel, materace, lampy.

Źródła: Platforma Wsparcia Eksportu; Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Obowiązki przy eksporcie do Australii

Eksportując towary, trzeba zawsze uprzednio sprawdzić, jakie są wymagania rynku docelowego w sprawie jakości i bezpieczeństwa towarów. Australia wprowadziła pewne regulacje, które żądają na przykład wprowadzenia modyfikacji w produkcie. Niektóre z nich wpływają także na sposób wprowadzania określonych dóbr na rynek. Jeśli chcesz prowadzić eksport do Australii, sprawdź, co musisz wiedzieć o tamtejszych organizacjach, regulacjach i restrykcjach. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)

Australijska Komisja Konkurencji i Konsumentów to agencja rządowa, która egzekwuje przestrzeganie reguł antymonopolowych w państwie. Promuje konkurencję i uczciwy handel oraz reguluje usługi infrastruktury krajowej. Ma na celu zapewnienie, że przedsiębiorcy postępują zgodnie z australijskimi przepisami, w szczególności z Ustawą o Konkurencji i Konsumentach (ang. Competition and Consumer Act; CCA).

Logo ACCC

Na oficjalnej stronie internetowej agencji ACCC można znaleźć informacje o przepisach dotyczących bezpieczeństwa produktów. Warto również zajrzeć do zakładki „Product Safety Laws”. Aby potwierdzić spełnienie określonych wymagań prawnych przez produkt i usługę, w Australii używa się znaków towarowych certyfikacji (ang. certification trade mark; CTM). Zgoda ACCC jest niezbędna do zarejestrowania takiego znaku zgodnie z Ustawą o Znakach Towarowych (ang. Trade Marks Act).

Firma chcąca zarejestrować CTM musi złożyć wniosek do Registrar of Trade Marks w IP Australia. Następnie rejestrator ocenia zgłoszenie pod kątem zasad dotyczących korzystania z CTM. Jeśli zostały one spełnione, zgodę na rejestrację CTM rozpatruje dalej ACCC. Więcej szczegółowych informacji na temat CTM można znaleźć na stronie agencji.

Food Standards Australia New Zeleand (FSANZ)

FSANZ to kolejna agencja rządowa, której działalność skupia się na opracowywaniu standardów dla żywności w Australii i Nowej Zelandii. Zakres jej działalności obejmuje regulowanie stosowania składników i środków pomocniczych w przetwórstwie, a także barwników, witamin, minerałów i innych dodatków. Ponadto, wyznacza niektóre wymagania w kwestii odpowiedniego etykietowania żywności.

Logo FSANZ

Na stronie internetowej FSANZ można uzyskać dostęp do Food Standards Code. Jest to zbiór norm żywnościowych, opracowanych wspólnie przez rządy Australii, stanów i terytoriów australijskich oraz Nowej Zelandii. Zostały one zawarte w czterech rozdziałach i mają na celu między innymi:

 • zapewnienie bezpieczeństwa żywności dla ludzkiego zdrowia;
 • ułatwienie konsumentom świadomego wyboru żywności poprzez dostarczenie niezbędnych do tego informacji;
 • zapewnienie skutecznych ram regulacyjnych dla przemysłu spożywczego.

Therapeutic Goods Administration (TGA)

Urząd ds. Produktów Terapeutycznych również jest australijskim organem regulacyjnym, będącym częścią Departamentu Zdrowia Australii. Wdraża on środki niezbędne do zapewnienia, że wyroby terapeutyczne w Australii spełniają odpowiednie standardy. Jego działalnością powinni w szczególności zainteresować się eksporterzy wyrobów, takich jak leki, witaminy i minerały, sprzęt medyczny czy testy diagnostyczne.

Organizacja wymaga, aby niemal każdy produkt terapeutyczny został wpisany do Australijskiego Rejestru Towarów Terapeutycznych (ARTG) zanim trafi na tamtejszy rynek. Tylko zarejestrowane wyroby tego typu mogą być legalnie sprzedawane na terenie Australii. Aby dowiedzieć się, jakie towary znajdują się w systemie, można skorzystać z wyszukiwarki ARTG.

Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS)

AICIS jest programem regulacyjnym, działającym w ramach ustawy o chemikaliach przemysłowych (ang. Industrial Chemicals Act). Jego celem jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego przed zagrożeniami stwarzanymi przez chemikalia przemysłowe. Aby go osiągnąć, w Australii przeprowadza się szczegółową ocenę zagrożeń związanych z produkcją, importem i stosowaniem takich chemikaliów.

AICIS wyznacza 6 kategorii w zależności od poziomu ryzyka stwarzanego przez substancję dla zdrowia i środowiska. Określa również wymogi, które trzeba spełnić dla każdej z tych kategorii. Jeśli Twoje produkty objęte są przez program AICIS, musisz zarejestrować w nim swoją działalność.

Restrykcje na eksport do Australii

Australia wprowadza pewne restrykcje dotyczące towarów i usług, których nie można sprowadzać do państwa lub potrzebna jest zgoda na ich import. Wśród nich znajdziemy na przykład wyroby ceramiczne, noże i sztylety, zapalniczki, tytoń, i inne. Sprawdź pełną listę produktów, których import do Australii jest ograniczony lub całkowicie zakazany. Po wybraniu dowolnego wyrobu można poznać więcej szczegółów na temat jego wwozu na teren kraju.

Ponadto, strona internetowa Australian Border Force zawiera również informacje odnośnie wszelkich opłat. Przy eksporcie do Australii możesz bowiem spotkać się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych płatności. Tam sprawdzisz też, co jest wymagane do odprawy celnej towaru.

Uwaga! Wszystkie towary eksportowane do Australii, wysyłane w paczkach, muszą być zgodne z następującymi regulacjami:

 • National Measurement Act 1960
 • National Trade Measurement Regulations 2009

Eksport z Polski do Australii – Dokumentacja

W zależności od specyfikacji towaru, możesz potrzebować różnych dokumentów na eksport do Australii. Jest jednak kilka takich, które odnoszą się do wszystkich produktów.

Dokumenty na eksport do Australii to:

Transport towarów do Australii

Zważywszy na odległość dzielącą Australię i Europę, dostępnymi środkami przewozu towarów między nimi są transport morski i lotniczy. Oba mają swoje zalety oraz wady, które należy przeanalizować pod kątem rodzaju transportowanego towaru i własnych możliwości finansowych. Poniżej omawiamy wybrane środki tranzytu oraz wskazujemy najistotniejsze porty cargo w Australii.

Eksport do Australii – Transport morski

Transport morski to najchętniej i najczęściej wybierana opcja dostawy w handlu międzynarodowym. Swoją popularność zawdzięcza on przede wszystkim korzystnej cenie na tle innych opcji. Ponadto, charakteryzuje się największą ładownością i możliwością transportu w kontenerach. Rozważając fracht morski, należy jednak wziąć pod uwagę jego transit time, który jest najdłuższy w porównaniu do transportu lotniczego.

Sprawdź, czym różni się dostawa drogą morską FCL i LCL. Są to skróty, które musisz znać!

Główne porty morskie cargo w Australii

 • Port of Brisbane
 • Port of Sydney
 • Port of Fremantle
 • Port of Melbourne
 • Port of Hedland
Główne porty morskie cargo w Australii

Eksport do Australii – Transport lotniczy

Ze względu na kosztowność frachtu lotniczego, zalecamy jego wybór w określonych przypadkach. Warto rozważyć dostawę drogą lotniczą, jeśli wysyłamy towary o krótkiej dacie przydatności, np. żywność czy kwiaty. Sprawdza się on również w transporcie wyrobów, które z innych powodów muszą jak najszybciej dostać się do miejsca przeznaczenia, np. leków. Transport lotniczy oprócz najkrótszego czasu dostawy oferuje także bezpieczeństwo. W rezultacie wybierają go często eksporterzy towarów luksusowych, takich jak biżuteria.

Główne porty lotnicze cargo w Australii

 • Brisbane Airport (BNE)
 • Melbourne Airport (MEL)
 • Perth Airport (PER)
 • Sydney Airport (SYD)
Główne porty lotnicze cargo w Australii

Eksport do Australii – Podsumowanie

 • Wymiana handlowa między Polską a Australią rośnie. Wielkość polskiego eksportu do Australii jest większa niż nasz import z tego państwa.
 • Do Australii eksportuje się głównie maszyny, samochody, aparaty telefoniczne i inne urządzenia do odbioru czy transmisji głosu i obrazu, i inne.
 • Przed rozpoczęciem eksportu należy zapoznać się z wymaganiami rynku docelowego.
 • Australia wprowadziła surowe restrykcje dotyczące wwozu niektórych towarów na teren państwa. Posiada również wiele organów regulujących bezpieczeństwo odnośnie określonych wyrobów.
 • Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne do eksportu dokumenty.
 • Porównaj dostępne metody transportu towaru do Australii i wybierz tę, która będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Oceń wpis

5 / 5