Eksport do Dubaju

Zjednoczone Emiraty Arabskie to największy partner handlowy Polski z krajów Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation Council, GCC). Dubaj, największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jest centrum dla handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych. Poniżej omawiamy wymagania na eksport do Dubaju oraz formy transportu towarów do Dubaju.

Dubaj – podstawowe informacje

 • Język urzędowy: arabski
 • Powierzchnia: 3,8 tys. km²
 • Liczba ludności: 3,5 mln
 • Waluta: dirham (AED)
 • Największe wyznanie: islam

Import i eksport do Dubaju – produkty

ZEA tworzy siedem oddzielnych emiratów – jednym z nich jest Dubaj.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są dogodnie położone by re-eksportować napływające towary. Szacuje się, że nawet ¾ importowanych towarów do ZEA są re-eksportowane.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zaimportowały w 2020 r. towary o wartości ponad 145 mln EUR. Ponad 63% towarów pochodziło z Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Hongkongu oraz Włoszech. Do ZEA eksportowano przede wszystkim:

 • aparaty telefoniczne
 • złoto
 • diamenty
 • samochody
 • artykuły biżuteryjne.

Struktura eksportowanych produktów do ZEA:

 • produkty przemysłowe 64,6%
 • paliwa i produkty kopalniane 23,9%
 • produkty rolne 7,1%
 • inne 4,4%.

Polscy eksporterzy eksportują do Dubaju:

 • aparaty telefoniczne dla sieci komórkowych
 • pojazdy opancerzone
 • preparaty do pielęgnacji skóry
 • inteligentne karty
 • papierosy
 • wyroby czekoladowe
 • laptopy
 • meble drewniane
 • przetwórstwo rolno-spożywcze i dostawa artykułów spożywczych
 • sprzęt i urządzenia z sektora obronnego.

Na Bliskim Wschodzie obserwuje się przede wszystkim zainteresowanie polską żywnością, jachtami oraz meblami. Warto zaznaczyć, że klient z ZEA jest zazwyczaj wymagający, nie szuka kompromisów i stawia na jakość produktu.

Eksport z Polski do Dubaju w 2020 r. wyniósł prawie 481,9 mln EUR, a import z ZEA do Polski – ponad 118,7 mln EUR. Oznacza to także, że udział w eksporcie Polski wynosi 0,2%, a w imporcie – 0,1%.

Eksport do Dubaju z Polski
Eksport do Dubaju z Polski w mln EUR, 2014-2020, dane: UN COMTRADE

Eksport ZEA na świat wyniósł 132,5 mln EUR. Największymi odbiorcami towarów z ZEA były Indie, Chiny, Japonia, Szwajcaria, Arabia Saudyjska, Hong Kong i Turcja (w sumie 70% całego eksportu).

Towary najczęściej eksportowane z Dubaju to:

 • oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe i preparaty
 • diamenty
 • złoto
 • gaz ziemny.

Obowiązki przy eksporcie do Dubaju

Kluczową kwestią przy eksporcie są wymagania produktowe i formalne na rynku docelowym. Wprowadzanie na rynek niektórych grup produktowych jest regulowane specjalnymi przepisami. Agencje i organy rządowe stoją na straży poszczególnych przepisów w ZEA:

 • Ministerstwo ds. Zmiany Klimatu i Środowiska (MOCCAE): żywe zwierzęta, rośliny, nawozy, środki owadobójcze
 • Ministerstwo Obrony (MOD), Siły Zbrojne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MOI): amunicja, materiały wybuchowe, fajerwerki
 • Ministerstwo Zdrowia i Zapobiegania (MOHAP): produkty farmakologiczne, narzędzia chirurgiczne i maszyny
 • Rada Mediów Narodowych (NMC): materiały drukowane, publikacje, treści medialne
 • Organ Federalny ds. Regulacji Jądrowych (FANR): produkty związane z energią nuklearną
 • Urząd Regulacji Telekomunikacji i Rządu Cyfrowego (TDRA): nadajniki, sprzęt radiowy
 • Dubajska Policja (Dubai Police): napoje alkoholowe
 • Miasto Dubaj (DM): produkty żywnościowe, kosmetyki, artykuły higieniczne
 • Biuro Procesu Kimberley ZEA (KP): surowiec diamentowy
 • Emiracki Urząd Standaryzacji i Metrologii (ESMA): nowe opony, elektroniczne papierosy i szisza, produkty halal.

Program oceny zgodności Emiratów (ECAS) pod ESMA ocenia spełnianie wymagań (krajowych i międzynarodowych) standardowych produktów. System krajowej akredytacji Emiratów (ENAS) zatwierdza organy oceny zgodności. Standardy produktów dostępne są w publikacjach „Official Gazette”.

ESMA ustanawia komitety techniczne w zakresie:

 • produktów żywieniowych
 • materiałów budowlanych
 • urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • wyrobów z plastiku i produktów chemicznych
 • produktów mechanicznych
 • produktów naftowych i smarów
 • przyrządów meteorologicznych
 • IT
 • ogólnych standardów.

Wybrane znaki produktowe i etykiety w ZEA

Szczegółowe wymogi dotyczące umieszczenia znaków na produkcie/opakowaniu znajdują się we właściwych regulacjach.

Emiracki Znak Jakości (Emirates Quality Mark, EQM) wskazuje na to, że dany produkt spełnia wymogi krajowe, regionalne (GCC – GSO) bądź międzynarodowe. Jest on ważny przez trzy lata. Emiracki Znak Jakości jest wymagany np. przy wodzie butelkowanej.

Znaki produktowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wybrane znaki i etykiety produktowe w ZEA

Eksport do Dubaju – licencja handlowa i agent w ZEA

Jeśli chcesz eksportować towary do ZEA, musisz posiadać odpowiednią licencję. Licencję (np. handlową) otrzymuje się od władz emiratu, w którym ma być prowadzona działalność i jest ona ważna tylko w obrębie tego emiratu. W licencji handlowej zawarty jest indywidualny kod importowy potrzebny do wprowadzenia towaru na rynek.

Aby wprowadzić na teren ZEA (także do specjalnych stref ekonomicznych) towary jako zagraniczny przedsiębiorca musisz posiadać partnera posiadającego obywatelstwo kraju należącego do GCC. Lokalny agent (dystrybutor) może dokonać odprawy tylko tych produktów, które zostały wyszczególnione w licencji. Dystrybucja eksportowanych towarów na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich bez udziału pośrednika nie jest niemożliwa, lecz bardzo utrudniona.

Restrykcje na eksport do Dubaju

Wobec eksportu niektórych produktów powstaje lokalny obowiązek rejestracji. Rejestracja dotyczy między innymi:

 • sprzętu medycznego
 • leków
 • produktów spożywczych
 • ognioodpornych materiałów budowlanych.

Jeśli producent jest podmiotem zagranicznym, lokalny agent jest zobowiązany do rejestracji ww. wyrobów.

Kontyngenty na produkty pochodzenia zwierzęcego nie mają zastosowania przy eksporcie do ZEA. Artykuł ten musi jednak posiadać opis wymagany przez przepisy sanitarno-weterynaryjne. W przypadku mięsa eksporter musi dostarczyć certyfikat koszerności halal, a w przypadku innych podobnych produktów – weterynaryjne świadectwo zdrowia.

Produkty do pielęgnacji włosów i ciała, kosmetyki kolorowe oraz perfumy powinny posiadać certyfikat rejestracyjny ECAS. Jest on ważny jeden rok od przyznania i aby się o niego obiegać należy:

 1. Posiadać licencję handlową wydaną przez właściwe władze ZEA.
 2. Przedłożyć dokument Deklaracji Zgodności (Declaration of Conformity).
 3. Dostarczyć dokument Świadectwa Wolnej Sprzedaży (Free Sale Certificate, FSC).
 4. Złożyć Deklarację Formuły z poszczególnymi składnikami wraz z ich procentowym użyciem wydanym przez producenta kosmetyku.

W kwestii cła, to na importowane towary narzucone jest cło w wysokości 5%. Są jednak wyjątki: cło na alkohol wnosi 50%, a na papierosy i wyroby tytoniowe – 100%. Import towarów objętych cłem i innymi podatkami wymaga złożenia depozytu/przedstawienia gwarancji bankowej. Cło nie obowiązuje w przypadku importu do specjalnych stref ekonomicznych.

Ogólne przepisy oraz wysokość stawek celnych ustala Federalny Urząd Celny (Federal Customs Authority) dla całego kraju, lecz każdy emirat ma własne władze celne. Należy mieć na uwadze, że przepisy szczegółowe mogą się różnić między emiratami i wolnymi strefami ekonomicznymi – należy kierować się przepisami, które obowiązują na terenie „wejścia” ładunku do ZEA.

Strona internetowa władz celnych Dubaju: dubaicustoms.gov.ae/en.

Eksport do Dubaju – towary zabronione

Religia odgrywa ogromną rolę w życiu codziennym w ZEA. Przekłada się to także na eksport towarów do ZEA. Ponadto, zakaz eksportu niektórych grup produktowych do ZEA wynika ze względu na ochronę środowiska i zdrowia.

Zakaz eksportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich obejmuje:

 • wybrane rasy psów
 • narkotyki oraz inne substancje narkotyczne (ziarna makowca, naturalne produkty exctasy, używki typu betel)
 • pirackie treści
 • sfałszowaną walutę
 • przedmioty używane do uprawiania czarnej magii i rzucania czarów
 • publikacje i dzieła sztuki, które są sprzeczne z naukami i wartościami Islamu lub je kwestionują
 • używane opony
 • azbest
 • przedmioty skażone promieniowaniem
 • towary pochodzące z państw bojkotowanych przez ZEA lub zawarte w Common Customs Law obowiązującym na terenie GCC
 • trzywarstwowe sieci rybackie
 • sokoły „habara”
 • kości zwierząt: kość słoniową, rogi nosorożców i inne
 • żywe wielbłądy i świnie
 • narzędzia używane w grach hazardowych i automaty do gry.

Eksport z Polski do Dubaju – dokumentacja

Komplet dokumentów zależy od specyfiki towaru, który eksportujesz. Podstawowy zestaw dokumentów do eksportu do Dubaju (Zjednoczonych Emiratów Arabskich) to:

 • oryginalna faktura handlowa (ang. Commercial Invoice)
 • lista pakowa (ang. Packing List, P/L)
 • list przewozowy – konosament w przypadku przewozów morskich (Bill of Lading, B/L, BOL), lotniczy list przewozowy w przypadku transportu lotniczego (Air Waybill, AWB)
 • formularz zlecenia dostawy (otrzymany od agenta spedycyjnego).
Dubaj

Transport towarów do Dubaju

Z racji położenia Dubaju oraz Polski, w kwestii transportu towarów są do wyboru przewóz morski i lotniczy. Obydwie metody mają swoje mocne oraz słabe strony i są odpowiednie do pewnego typu ładunków. Omawiamy wybrane środki przewozu towarów oraz istotne porty cargo w Dubaju.

Eksport do Dubaju – transport morski

Najpopularniejszą międzynarodową metodą przewozu towarów jest transport morski. Jego mocną stroną jest przede wszystkim niska cena przewozu dużej ilości towarów na dalekie odległości. Jest to jednak okupione długim okresem oczekiwania na przesyłkę. W ramach transportu morskiego można wybrać przewóz pełnokontenerowy bądź przewóz drobnicy (FCL i LCL). Transit time drogą morską z Polski do Dubaju to kilkanaście dni, a cały proces może zająć około trzydzieści.

Głównym portem morskim cargo w Dubaju jest port Jebel Ali. Został on otwarty pod koniec lat 70. XX w. Trzy terminale kontenerowe są razem w stanie pomieścić ponad 18 mln TEU, a do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 50 mln TEU. Ten sztuczny port jest jednym z dziesięciu największych na świecie i łączy on ponad 150 portów rozsianych po całym globie. Port Jebel Ali jest łącznikiem między Zachodem i Wschodem; dzięki niemu ponad 1,5 mld osób ma dostęp do rozszerzonej oferty produktowej.

Drugim najważniejszym portem morskim w Dubaju jest Mina Rashid. Obsługiwano tam cargo do 2018 r., kiedy to zostało ono przekierowane do portu Jebel Ali. Obecnie port Rashid służy głównie do obsługi statków wycieczkowych. Terminal pasażerski jest w stanie jednocześnie obsłużyć 7 wielkich statków wycieczkowych (nawet 175 tys. pasażerów).

Eksport do Dubaju – transport lotniczy

Wybranie frachtu lotniczego jest uzasadnione w niektórych przypadkach. Z racji na wysoką cenę transportu lotniczego opłaca się on, jeżeli przesyłka jest niewielka i lekka, oraz kiedy zawiera ona towary o krótkiej dacie przydatności. Przewóz lotniczy jest także preferowany ze względu na większe bezpieczeństwo w czasie dostawy, dlatego w ten sposób transportuje się np. szlachetną biżuterię.

Port lotniczy Dubaj (DXB) to najważniejszy międzynarodowy port lotniczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to siódmy największy port lotniczy na świecie pod względem wielkości obrotów towarowych, a także najbardziej ruchliwy, jeśli chodzi o międzynarodowy ruch pasażerski. Cargo Mega Terminal na terenie portu jest w stanie pomieścić 2,8 mln TEU.

Port lotniczy Dubaj-Al Maktoum (DWC) od czyli otwarcia, czyli 2010 r., obsługuje głównie loty cargo. Port ten, znajdujący się ok. 37 km od Dubaju, znany jest także jako Dubai World Central. Port lotniczy podlega ciągłym zmianom, a koniec prac szacuje się na 2030 rok. Docelowo port lotniczy Dubaj-Al Maktoum będzie największym cywilnym lotniskiem na świecie.

Porty w Dubaju

Eksport do Dubaju – podsumowanie

 • Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie są ważnymi parterami gospodarczymi.
 • Jeśli chodzi o wymianę handlową między Polską a ZEA, Polska więcej eksportuje niż importuje.
 • Polscy przedsiębiorcy eksportują do Dubaju przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, produkty przemysłu chemicznego oraz pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu.
 • Zanim zaczniesz eksport, rozpoznaj rynek docelowy, szczególnie pod kątem wymagań produktowych.
 • Emiratczycy jako bogate społeczeństwo cenią produkty wysokiej jakości.
 • Miej na uwadze, że ZEA wprowadziła restrykcje dotyczące wwozu niektórych grup produktowych, a regulacje (np. licencyjne) różnią się z zależności od emiratu.
 • Aby proces przebiegł pomyślnie upewnij się, że posiadasz wszystkie wymagane dokumenty do eksportu.
 • Wybierz pasującą do Twojego ładunku i możliwości metodę transportu towarów (przewóz morski lub lotniczy).

Zamiast eksportować, wolałbyś importować? Zapoznaj się z naszym poradnikiem na temat importu z Dubaju.

Oceń wpis

4.7 / 5