Eksport do Kazachstanu

Kazachstan to największe państwo w Azji Centralnej, bogate w złoża zasobów naturalnych: uranu, chromu, ołowiu i cynku. Kraj ten, od czasu wejścia w życie Umowy o Pogłębionym Partnerstwie i Współpracy z Unią Europejską (EPCA) w 2020 r., jest ważnym partnerem strategicznym UE w regionie. Dzięki temu ekspansja na ten rynek kazachski jest łatwiejsza. W tym artykule omawiamy wymagania na eksport do Kazachstanu.

Kazachstan– podstawowe informacje

 • Stolica: Astana
 • Podział administracyjny: 17 obwodów, 3 miasta wydzielone
 • Język urzędowy: kazachski, rosyjski
 • Powierzchnia: 2,7 mln km²
 • Liczba ludności: 19,1 mln
 • Waluta: tenge (KZT)
 • Największe wyznanie: islam

Import i eksport Kazachstanu – produkty

Wielkość importu Kazachstanu wynosi ponad 37 mld USD. Importowane produkty do Kazachstanu pochodzą głównie z Rosji, Chin, UE i Korei Południowej. Import Kazachstanu to przede wszystkim:

 • maszyny ogólnego zastosowanie przemysłowego
 • pojazdy drogowe
 • urządzenia elektryczne
 • wyroby z metali
 • żeliwo i stal
 • elektroniczne układy scalone.

Kazachstan eksportuje głównie do Chin, Włoch, Rosji i Holandii. Wielkość eksportu wynosi 50 mld USD. UE jest najważniejszym odbiorcą kazachstańskiego eksportu (ponad 40%), następnie plasują się Chiny, Rosja i Korea Południowa.

Wymiana handlowa Polski i Kazachstanu

Import Polski z Kazachstanu wynosi ponad 1 mld USD, a eksport Polski – 950 mln USD. W eksporcie Polski do Kazachstanu przeważają:

 • produkty medyczne i farmaceutyczne
 • urządzenia elektryczne
 • maszyny ogólnego zastosowania przemysłowego
 • materiały perfumeryjne, kosmetyki, chemia domowa.

Zwiększone zapotrzebowanie w Kazachstanie zaobserwowano na:

 • maszyny i sprzęt rolniczy
 • artykuły higieniczne, chemię gospodarczą i kosmetyki
 • technologie i innowacje (IT&ICT).
Eksport Polski do Kazachstanu
Eksport Polski do Kazachstanu w USD, 2013-2020, dane: GUS.

Obowiązki przy eksporcie do Kazachstanu

Eksport do Kazachstanu to świetny punkt startowy dla wprowadzenia produktu na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), obejmującej oprócz Kazachstanu Rosję, Kirgistan, Armenię i Białoruś. EUG ustanawia harmonizację w kwestii m.in. przepisów technicznych, handlu zagranicznego i jednolitej taryfy celnej.

Zgodnie z wymaganiami większość produktów na rynku kazachskim musi być opisana w j. kazachskim i rosyjskim. Na etykiecie umieszcza się nazwę producenta, miejsce pochodzenia, datę produkcji, termin ważności, warunki przechowywania, wartości odżywcze i sposób użytkowania (w zależności od typu produktu).

Poniżej opisujemy wybrane kwestie dotyczące wymogów produktowych na rynku kazachskim.

Przepisy techniczne EUG

Produkty eksportowane do obszaru EUG, które podchodzą pod obowiązkowe wymogi w zakresie certyfikacji i ocenę zgodności, muszą być oznaczone symbolem zgodności EAC.

EAC

Obowiązkowe przepisy techniczne obejmują:

 • bezpieczeństwo wyrobów chemicznych
 • bezpieczeństwo wyrobów spożywczych
 • bezpieczeństwo zabawek
 • bezpieczeństwo sprzętu i maszyn.

Procedura oceny zgodności w Kazachstanie

Procedura oceny zgodności w Kazachstanie jest taka sama, jak w innych krajach należących do EUG. Aby uzyskać certyfikat, należy złożyć wniosek przez przedstawiciela w Euroazjatyckiej Unii Celnej. Następnie przeprowadzany jest audyt fabryki i test w laboratorium. Jeśli wynik jest pozytywny, następuje zarejestrowanie certyfikatu.

Testom muszą być poddane takie produkty jak:

 • maszyny
 • samochody
 • sprzęt rolniczy i telekomunikacyjny
 • sprzęt elektrotechniczny
 • materiały i urządzenia budowlane
 • paliwo
 • odzież
 • zabawki
 • żywność
 • sprzęt medyczny i weterynaryjny
 • leki.

Certyfikat bezpieczeństwa

Certyfikat bezpieczeństwa jest wymagany w przypadku wprowadzania na rynek Kazachstanu:

 • odzieży dla dzieci
 • zabawek
 • kosmetyków
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • żywności
 • maszyn.

Kontrole sanitarno-epidemiologiczne

Produkty do czyszczenia, sprzęt do produkcji artykułów spożywczych, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego i innych produktów, które mogą mieć kontakt z ludzką skórą, podlegają na granicy kontrolom sanitarno-epidemiologicznym. Do przesyłki należy dołączyć świadectwa rejestracji w języku rosyjskim.

Cyfrowe etykiety

Euroazjatycka Unia Gospodarcza wprowadza regulacje dotyczące obowiązkowych cyfrowych etykiet. Cyfrowe etykiety dotyczą lub będą dotyczyć wprowadzanych na wspólny rynek:

 • futer i wyrobów tytoniowych
 • obuwia
 • lekarstw
 • wyrobów alkoholowych
 • wyrobów mlecznych
 • tekstyliów.

Eksport do Kazachstanu – agent handlowy w Kazachstanie

Decydując się na ekspansję na rynek zagraniczny, dobrym sposobem na rozpowszechnienie produktów jest ich dystrybucja przy pomocy lokalnego agenta. W Kazachstanie ceni się relacje międzyludzkie, dlatego trzeba dbać o dobre stosunki z wybranym agentem (najlepiej długofalowe). Zanim jednak nawiążesz współpracę, zalecamy weryfikację potencjalnego partnera biznesowego.

Dla Kazachów bardzo waży jest kontakt osobisty z partnerem. Nowe kontakty łatwo jest nawiązać podczas targów handlowych. Miej na uwadze, że w powszechnym użyciu jest język rosyjski, nawet w świecie biznesowym.

Agent w Kazachstanie obeznany w regulacjach powinien Cię powiadomić o wymaganiach produktowych na rynku oraz zasadach marketingu. Zabronione jest reklamowanie wyrobów alkoholowych i tytoniowych, lekarstw oraz mleka dla niemowląt. Języki używane w reklamach to kazachski i rosyjski.

Warto mieć na uwadze rosnący sektor e-commerce w Kazachstanie. Największe skupiska ludności występują na południu i północnym-wschodzie – to tam znajdziesz najwięcej konsumentów, o stosunkowo wyższej sile nabywczej niż w innych częściach kraju.

Ograniczenia w eksporcie do Kazachstanu

Nałożono ograniczenia na przywóz do Kazachstanu takich wyrobów jak:

 • antyki, dzieła sztuki
 • rośliny i ziarna
 • wyroby naftowe
 • baterie
 • niebezpieczne produkty biologiczne
 • chemikalia
 • kosmetyki
 • alkohole
 • farby
 • perfumy
 • tytoń i wyroby tytoniowe
 • środki żrące
 • karty kredytowe
 • towary niebezpieczne w rozumieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA)
 • urządzenia do palenie opium lub haszyszu i mieszanki
 • leki na receptę
 • gaśnice
 • materiały łatwopalne
 • futra
 • urządzenia hazardowe
 • gazy
 • produkty grafitowe
 • pakiety lodowe
 • substancje zakaźne
 • materiały namagnesowane
 • metale i kamienie szlachetne
 • sprzęt wojskowy
 • utleniacze
 • trucizny
 • materiały polityczne
 • substancje psychoterapeutyczne
 • materiały radioaktywne.

Eksport z Polski do Kazachstanu – dokumentacja

Skrócone zgłoszenie celne musi zostać dokonane w ciągu doby po przekroczeniu przez towary granicy celnej, pełne – do 30 dni. Zgłoszenie może dokonać kazachstański podmiot; zagraniczni przedsiębiorcy muszą korzystać z usług agencji celnej.

Na potrzeby odprawy celnej należy przygotować:

 • fakturę handlowa (Commercial Invoice)
 • listę pakową (Packing List)
 • list przewozowy – konosament dla przewozów morskich (Bill of Lading, B/L, BOL), lotniczy list przewozowy dla transportu lotniczego (Air Waybill, AWB)
 • formularze deklaracji celnej (w j. kazachskim lub rosyjskim)
 • w szczególnych przypadkach wymagane certyfikaty i inne dokumenty.

Kazachstan jest częścią Euroazjatyckiej Unii Celnej. Sprawdź regulacje taryfy celnej w ramach EaUG. Strona systemu taryfowego Kazachstanu: kgd.gov.kz/tnved.

Eksport do Kazachstanu

Transport towarów do Kazachstanu

Kazachstan to rozległy kraj, który wyróżnia się korzystnym położeniem geopolitycznym na skrzyżowaniu wielu międzynarodowych dróg. Jest on kluczowy na mapie Nowego Jedwabnego Szlaku. Sektor transportowy w Kazachstanie generuje 8% PKB. Poniżej prezentujemy metody transportu z Europy do Kazachstanu.

Eksport do Kazachstanu – transport morski

Większość przewozów jest realizowana za pomocą rozwiązań transportu morskiego. Jest to metoda pozwalająca na przewóz dużej ilości ładunku na długie dystanse za stosunkowo niską stawkę. Typy ładunków morskich to m.in. pełnokontenerowy FCL oraz LCL – drobnica.

Porty w Kazachstanie

 • Port Aktau (KZAAU) to świetnie skomunikowany port leżący nad Morzem Kaspijskim. Terminale w porcie obsługują różne typy cargo – drobnicę, półmasowe, ładunki płynnei ro-ro.
 • Port Bautino (KZBTN) jest średniej wielkości. Przez port przechodzą głównie maszyny, cegły, drewno i pakowana żywność.
 • Port Pawłodar (KZPWQ) na Irtyszu to niewielki port nadrzeczny. Umożliwia on transport wodny między Kazachstanem, Chinami i Rosją.

Eksport do Kazachstanu – transport lotniczy

Transport lotniczy jest najszybszą i najbezpieczniejszą metodą przewozu towarów, lecz i także najdroższą. Powietrzne korytarze transportowe prowadzą z Kazachstanu do krajów w Afryce, Europie oraz innych częściach Azji.

Główny port lotniczy cargo w Kazachstanie

Port lotniczy Ałmaty (ALA, UAAA) to największy port lotniczy w Kazachstanie. Loty cargo wykonywane są do głównie do Europy, południowo-wschodniej Azji i Bliskiego Wschodu.

Eksport do Kazachstanu – transport kolejowy

Stale rozwijana jest infrastruktura kolejowa umożliwiająca szybki transport do Europy i na drugi koniec Azji. Udział towarowych przewozów kolejowych w całości przewozów wynosi w Kazachstanie około 47%. Za pomocą rozwiązań kolejowych przewozi się ładunki zawierające produkty naftowe, metale, węgiel i zboże. Na linii Chiny-Europa-Chiny rocznie przez Kazachstan przejeżdża 440 tys. TEU pociągami towarowymi. Ważną rolę odgrywają modernizowane terminale na przejściu granicznym Dostyk.

Porty w Kazachstanie

Transport łatwo wycenisz na ShipHub.pl.

Wyceń transport za darmo

Eksport do Kazachstanu – podsumowanie

 • Kazachstan jest ważnym partnerem strategicznym UE w Azji Centralnej.
 • Szanse na ekspansję w Kazachstanie można znaleźć w branży maszynowej, kosmetycznej, IT i ICT.
 • Produkty w Kazachstanie powinny być opisane w języku kazachskim i rosyjskim.
 • Wiele produktów w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej podlega oznaczeniu znakiem EAC.
 • Transport do Kazachstanu z Europy można zorganizować za pomocą rozwiązań przewozów morskich, lotniczych i kolejowych.

Oceń wpis

5 / 5