Eksport do Korei Południowej

Korea Południowa znajduje się w pierwszej dziesiątce największych importerów na świecie. Od czasu wejścia w życie porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową, handel i inwestycje między nimi rozkwitły. Produkty europejskie mają dobrą reputację na rynku koreańskim. Przedstawiamy, z czym wiąże się eksport do Korei Południowej.

Korea Południowa – podstawowe informacje

 • Stolica: Seul
 • Podział administracyjny: 1 miasto specjalne, 1 specjalne miasto autonomiczne, 6 metropolii i 9 prowincji
 • Język urzędowy: koreański
 • Powierzchnia: 100 tys. km²
 • Liczba ludności: 52,6 mln
 • Waluta: won południowokoreański (KRW)
 • Największe wyznanie: chrześcijaństwo

Import i eksport Korei Południowej – produkty

Import Korei Południowej wynosi ponad 440 miliardów USD. Z Chin pochodzi ¼ importu. Poza Chinami, największymi partnerami Korei Południowej są Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy oraz Wietnam. Największymi produktami importowymi kraju są:

 • elektroniczne układy scalone
 • gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
 • oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe
 • samochody.

Wielkość eksportu Korei Południowej wynosi 530 miliardów USD. Towary z Korei Południowej trafiają głównie do Chin, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu, Hongkongu i Japonii.

Wiodącymi sektorami koreańskiego przemysłu są elektryczny, telekomunikacyjny, chemiczny, samochodowy, stalowy i stoczniowy. Korea Południowa jest największym eksporterem statków pasażerskich i towarowych na świecie. Poza tym, kraj ten eksportuje półprzewodniki, samochody i części do samochodów.

Wymiana handlowa Polski i Korei Południowej

Eksport Korei Południowej do Polski wynosi ponad 6 mld USD, a eksport Polski – 730 mln USD. Ten ostatni opiera się głównie na wyrobach przemysłu elektromaszynowego. Dużymi grupami towarów eksportowych są także części samochodowe, wyroby stalowe oraz chemiczne.

Polscy eksporterzy eksportują do Korei Południowej między innymi:

 • odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi
 • elektryczne golarki, maszynki do strzyżenia
 • wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych
 • transformatory elektryczne, przekształtniki.

Perspektywicznymi branżami dla polskich eksporterów są spożywcza, ICT, meblowa oraz kosmetyczna.

Polski eksport do Korei Południowej
Eksport do Korei Południowej z Polski w USD, 2013-2020, dane: GUS.

Obowiązki przy eksporcie do Korei Południowej

Aby produkty mogły zostać wprowadzone do obiegu na rynku docelowym, muszą one spełniać wymagania. Przedstawiamy niektóre z organów ustanawiających standardy produktów na rynku Korei Południowej.

Korean Agency for Technology and Standards, KATS

Koreańska Agencja ds. Technologii i Standardów (Korean Agency for Technology and Standards, KATS) opracowuje normy dla większości produktów przemysłowych w Korei Południowej. Agencja konsultuje się z innymi organizacjami w celu opracowania standardów i wymagań certyfikacyjnych.

Znak KC

Akredytowane jednostki certyfikujące i laboratoria badawcze w Korei to Korea Testing Laboratory (KTL), Korea Testing and Research Institute (KTR) oraz Korea Testing Certification (KTC). Organizacje te są upoważnione do kontroli i badania zgodności produktów, wystawiania certyfikatów oraz wyrażania zgody na oznaczanie produktów znakiem KC (Korea Certification) przeznaczonych na koreański rynek. Znak KC obejmuje ponad 730 typów produktów, takich jak:

 • elektronika użytkowa
 • sprzęt AGD
 • przedmioty przeznaczone dla dzieci (zabawki, kosmetyki)
 • niektóre wyroby konsumpcyjne
 • maszyny i roboty przemysłowe
 • KC EMC na produkty bezprzewodowe oraz wpadające pod regulację kompatybilności elektromagnetycznej.

Jak uzyskać znak KC?

Znak KC można uzyskać na trzy sposoby.

Pierwszy scenariusz dotyczy produktów o wysokim ryzyku, maszyn i sprzętu (KC Safety Certification). Najpierw należy złożyć wniosek wraz z opisem produktu do oceny zgodności do odpowiedniej jednostki. Po przyjęciu wniosku, sprawdzane są procedury oraz sprzęt. Jeśli produkt wywołuje lub przechwytuje fale, sprawdzany jest pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Po otrzymaniu pozwolenia na oznakowanie produktu znakiem KC, w fabryce przeprowadzane są coroczne inspekcje.

KSC Korea Południowa

Alternatywnie można wystąpić o potwierdzenie zgodności ze standardami, posługując się wynikami badań przeprowadzonych przez zewnętrzną firmę (KC Safety Confirmation). Taki produkt należy zarejestrować. Dany certyfikat jest ważny przez 5 lat.

W przypadku oceny zgodności konkretnych producentów, przeprowadza się procedurę KC Supplier Confirmation. W tym schemacie ocena zgodności może także zostać przeprowadzona przez zewnętrzną firmę.

Eksport do Korei kc

Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków, MFDS

Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (MFDS) ustanawia standardy badań, oceny nowych produktów, metody testowania, monitorowanie produktów żywnościowych, urządzeń medycznych, farmaceutyków i technologii promieniowania rozprowadzanych w Korei Południowej.

Znak do kontaktu z żywnością Korea Południowa
Znaki „do kontaktu z żywnością” w Korei Południowej

Sprzęt medyczny oraz wyroby farmaceutyczne muszą zostać zarejestrowane i sprowadzone tylko przez licencjonowane osoby. Licencje te wydają organy certyfikowane przez MFDS.

Telecommunications Technology Association, TTA

Stowarzyszenie Technologii Telekomunikacyjnych (Telecommunications Technology Association, TTA) zajmuje się telekomunikacją, informatyką, radiokomunikacją i audycją. Stowarzyszenie to ustanawia standardy branżowe i odgrywa kluczową rolę w tworzeniu koreańskich standardów informacji i komunikacji. TTA współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami normalizacyjnymi, m.in. ITU.

Informacja „Wyprodukowano w…”

Wskazanie kraju pochodzenia można wyrazić w języku angielskim „Made in …”, koreańskim „원산지: …” lub w znakach chińskich „…產”.

Eksport do Korei Południowej – agent handlowy w Korei

Aby zwiększyć szansę na rynku koreańskim, warto jest nawiązać współpracę z lokalnym agentem bądź dystrybutorem. Zanim tego dokonasz, zweryfikuj potencjalnego partnera biznesowego. W kontrakcie nie zapomnij zawrzeć klauzuli dotyczącej okresu wygaśnięcia umowy.

W Korei Południowej ogromny potencjał drzemie w kanałach e-commerce; ponad 99% domostw ma połączenie internetowe, a wielu Koreańczyków kupuje towary przez platformy i aplikacje sprzedażowe. Z pewnością warto jest zainwestować w kanały sprzedaży online.

Ograniczenia w eksporcie do Korei Południowej

Jakie towary są zabronione w przewozie do Korei Południowej? Są to przede wszystkim:

 • broń
 • narkotyki
 • materiały pornograficzne
 • materiały wywrotowe
 • podrabiane towary i środki pieniężne.

Ograniczeniom w eksporcie do Korei Południowej podlegają przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Zapoznaj się z międzynarodową konwencją CITES dotyczącej fauny i flory.

Eksport z Polski do Korei Południowej – dokumentacja

To odprawy celnej niezbędny jest komplet dokumentów. W przypadku eksportu do Korei Południowej, są to obowiązkowo następujące dokumenty:

Dzięki umowie o wolnym handlu, większość taryf celnych między UE a Koreą zostało zniesionych. Więcej informacji o formalnościach celnych znajdziesz na stronie koreańskich służb celnych customs.go.kr/english.

Busan, Korea Południowa

Transport towarów do Korei Południowej

Towary do Korei Południowej można przewieźć za pomocą rozwiązań lotniczych i morskich. Jaki środek transportu zostanie obrany zależy od typu cargo. Poniżej opisane zostały najważniejsze porty lotnicze i morskie.

Eksport do Korei Południowej – transport morski

Najpowszechniejszą metodą przewozu w handlu międzynarodowym jest transport morski. Charakteryzuje się on dużą ładownością i stosunkowo niską ceną za przewóz na długie dystanse, lecz i również długim czasem przewozu. Transport morski z Europy do Korei Południowej zajmuje parę tygodni. Ładunki dzielą się na m.in. przewóz pełnokontenerowy FCL oraz LCL – przewóz drobnicy.

Porty w Korei Południowej

 • Port Busan (KRPUS) to siódmy najintensywniej eksploatowany port kontenerowy na świecie. Ma on połączenia do 500 portów na całym świecie.
 • Port Inczon (KRINC) położony jest niedaleko Seulu, stolicy Korei Południowej. To drugi największy port kontenerowy w kraju.
 • Terminale w porcie Donghae (KRTGH) są w stanie przyjąć statki o zanurzeniu do 12,5 m.

Eksport do Korei Południowej – transport lotniczy

Bezpieczniejszą i szybszą metodą przewozu od transportu morskiego jest transport lotniczy. Wiąże się on jednak z wyższą stawką frachtu. Transport lotniczy z Europy do Korei Południowej, wraz ze wszystkimi formalnościami, trwa do tygodnia.

Główny port lotniczy cargo w Korei Południowej

Port lotniczy Seul-Inczon (ICN, RKSI) to główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej. Jest to drugi największy port lotniczy na świecie pod względem wielkości cargo.

Eksport do Korei Południowej mapa portów

Transport łatwo wycenisz na ShipHub.pl.

Wyceń transport za darmo

Eksport do Korei Południowej – podsumowanie

 • Korea Południowa, jeden z największych importerów, charakteryzuje się stabilną gospodarką.
 • Perspektywicznymi branżami w Korei Południowej dla polskich eksporterów są spożywcza, meblowa, ICT oraz kosmetyczna.
 • Ważne jest, by przed rozpoczęciem eksportu zapoznać się z wymaganiami produktowymi na rynku docelowym.
 • Między Państwami Członkowskimi UE oraz Koreą Południową zlikwidowane zostały taryfy celne, co wzmacnia ich współpracę gospodarczą.
 • Dobrą strategią wejścia na nowy rynek zagraniczny jest współpraca z lokalnym agentem.
 • Transport z Europy do Korei Południowej można przeprowadzić przewozami lotniczymi lub morskimi.

Jeśli interesuje Cię sprowadzanie towarów z UE do Korei Południowej, zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem importowym z Korei Południowej.

Oceń wpis

5 / 5