Elektronika – oznaczenia i certyfikaty

W ostatnim czasie import sprzętów elektronicznych z zagranicy, a szczególnie z Chin, cieszy się dużym zainteresowaniem. Rozpoczynając proces sprowadzania elektroniki warto wcześniej dobrze zapoznać się z unijnymi i krajowymi wymogami co do oznaczeń i certyfikatów do tego typu produktów. Sprowadzana elektronika powinna spełniać wymagania zawarte w różnych dyrektywach dotyczących urządzeń elektronicznych, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom danego produktu. Poniżej opiszemy o jakich dokładnie oznaczeniach i certyfikatach należy pamiętać przy imporcie sprzętów elektronicznych, a także podpowiemy, gdzie można znaleźć informacje na ich temat. Elektronika oraz dotyczące ją oznaczenia i certyfikaty – wszystko w jednym miejscu.

Elektronika – oznaczenia i certyfikaty

Oznaczenie CE na elektronikę

Wymóg oznaczenia produktów znakiem CE jest jednym z najistotniejszych wymogów dotyczących hurtowego sprowadzania elektroniki na obszar Unii Europejskiej. Umieszczenie tego symbolu na danym przedmiocie jest równoznaczne z tym, że spełnia on regulacje określone w Dyrektywach Nowego Podejścia. W zależności od danego produktu obowiązywać będą różne dyrektywy, jak:

Według nich wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być opatrzone tym symbolem.

By uzyskać oznaczenie CE sprzęty elektroniczne powinny być poddane weryfikacji pod kątem odpowiednich wymogów. Na podstawie testów sporządzany jest później raport uprawniający do wydania certyfikatu zgodności CE. Uzyskanie obu dokumentów umożliwia wystawienie deklaracji zgodności, która następnie zezwala producentowi na naniesienie symbolu CE na towar. W przypadku elektroniki niezbędne jest także załączenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi produktu. Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE można znaleźć w rozporządzeniu 765/2008/WE. Dodatkowo zachęcamy również do zapoznania się z naszym mini kursem wideo na temat oznakowania i certyfikacji CE.

RoHS

Dyrektywa RoHS (skrót z języka angielskiego od Restriction of Hazardous Substances) jest kolejnym ważnym zarządzeniem unijnym, który dotyczy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Określa ona dopuszczalną zawartość niebezpiecznych dla człowieka i środowiska substancji w tych produktach. Według dyrektywy towar musi zostać zbadany pod względem zawartości m.in. rtęci, ołowiu, chromu, kadmu i wielu innych substancji. Zapoznaj się z aktualnymi wymogami dyrektywy 2011/65/UE.

WEEE

Następnym ważnym zarządzeniem unijnym dotyczącą elektroniki jest dyrektywa WEEE (skrót z języka angielskiego od Waste of Electrical and Electronic Equipment), w Polsce znana również pod nazwą ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Celem tego zarządzenia jest zminimalizowanie negatywnego wpływu tych odpadów na środowisko. Symbolem WEEE jest przekreślony kontener na śmieci. Umieszczenie takiego oznaczenia na produktach elektronicznych i elektrycznych informuje użytkownika, że pozbywając się go należy go oddać do punktu zbiórki elektrośmieci ZSEE. Obecnie w Unii Europejskiej znak ten znajduje się na każdym produkcie zasilanym energią elektryczną, który został nabyty po 2005 roku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat dyrektywy WEEE 2012/19/UE.

Podsumowanie

Decydując się na import elektroniki z zagranicy trzeba pamiętać o tym, by produkty spełniały unijne i krajowe wymagania. Posiadając wszelkie potrzebne certyfikaty do produktu możemy być pewni, że urządzenie nie będzie stanowić zagrożenia dla konsumenta, a także, że będzie ono dopuszczone do sprzedaży. Niedopilnowanie tej kwestii może skutkować nałożeniem kar finansowych na importera, dlatego zalecane jest dokładne zapoznanie się z dyrektywami unijnymi.

Oceń wpis

5 / 5