ETA i ETD – co oznaczają?

W transporcie morskim bardzo często trudno precyzyjnie określić czas wpłynięcia, a nawet wypłynięcia statku z portu. Wynika to z wielu czynników, z którymi statek ma styczność w trakcie podróży morskiej. Z tego względu powstały skróty ETA i ETD, które podają przybliżone terminy podróży statku.

Rozwinięcie skrótów ETA i ETD

E.T.A. / ETA (Estimated / Expected Time of Arrival) – przewidywany termin wejścia statku do portu, skrót używany w rozkładach rejsów statków;

E.T.D. / ETD (Estimated / Expected Time of Departure) – przewidywany termin wyjścia statku z portu

Co oznacza szacowany czas przybycia (ETA)?

Szacowany czas przybycia (ETA) to przedział czasu, w którym określony pojazd dotrze do miejsca przeznaczenia. Jest to termin transportu, który określa pozostały czas, w którym niektóre statki powietrzne, samochodowe, statki lub służby ratownicze dotrą do miejsca, do którego są kierowane. W uproszczeniu informuje zatem klienta o czasie, w którym może spodziewać się przesyłki. Tym samym termin ten ma przede wszystkim na celu poinformowanie o planowanej długości transportu towaru, zanim dotrze on do miejsca przeznaczenia.

Przykłady zastosowania ETA

ETA jest również używana metaforycznie w sytuacjach niezwiązanych z fizycznym transportem towarów, a raczej jako szacunkowy opis czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Wynika z tego, że skrót ETA nie jest stosowany wyłącznie w transporcie morskim. Na przykład pewien lot może mieć obliczoną ETA na podstawie prędkości, z jaką pokonał przebytą dotąd odległość. Pozostała odległość jest dzielona przez wcześniej zmierzoną prędkość, aby z grubsza oszacować czas przybycia. Ta szczególna metoda nie uwzględnia żadnych nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak nowe kierunki wiatru), które mogą wystąpić w drodze do celu lotu.

Równie często korzysta się z niego w środowiskach biznesowych. Dla importera ważna jest wiedza na temat ETA produktów, analogicznie kierownik firmy chce znać ETA zadań wykonywanych przez swojego podwładnego, a konsultant informuje klientów o ETA swoich projektów. W informatyce ETA używa się w przypadku obliczeń wykonanych przez program komputerowy. Ponadto służby ratunkowe dostarczają pacjentowi lub placówce opieki zdrowotnej informację na temat szacowanego czas przybycia, aby byli oni odpowiednio przygotowani do udziału w akcji ratunkowej.

ETD

W przypadku transportu ETD podaje informację o dniu, w którym przesyłka opuszcza podany uprzednio port morski bądź port lotniczy. Dzięki temu spedycja zajmująca się odbiorem przesyłki albo klient mogą śledzić status przesyłki.

Przykłady zastosowania ETD

Nie ma wątpliwości, że jednym z bardziej powszechnych zastosowań ETA jest transport publiczny, w którym ruchy pociągów, autobusów, samolotów mogą być wykorzystywane do generowania szacowanego czasu przybycia w zależności od statycznego rozkładu jazdy lub pomiarów natężenia ruchu. W związku z tym często łączy się to również z pojęciem ETD — szacowanym czasem odjazdu, które działa jako uzupełnienie informacji na temat transportu. Wskazuje tym samym przewidywany czas rozpoczęcia podróży. Informacje te są często przekazywane do systemu informacji pasażerskiej jako część podstawowej funkcjonalności inteligentnych systemów transportowych.

Oceń wpis

4.7 / 5