Etykieta energetyczna

Większość konsumentów wybierając sprzęt AGD, RTV i inne wyposażenie tego typu, zwraca uwagę na jego efektywność energetyczną. Preferują oni modele, które zużywają mniej energii, co przekłada się na gromadzenie oszczędności. W Unii Europejskiej o tym, jak dużo energii zużywa dane urządzenie, informuje etykieta energetyczna. Jak zrozumieć oznaczenia na etykiecie energetycznej i kiedy jest ona wymagana w UE?

Jaki sprzęt musi posiadać etykietę energetyczną? 

Etykieta energetyczna to zazwyczaj nalepka na zewnątrz urządzenia, która zawiera informacje o klasie efektywności energetycznej i innych zasobach zużywanych przez dany sprzęt. W UE wprowadzona została przez dyrektywę 92/75/WE, zastąpioną przez dyrektywę 2010/30/UE, która została zastąpiona przez obecne rozporządzenie (UE) 2017/1369.

Efektywność energetyczna dotyczy przede wszystkim sprzętu elektrycznego/elektronicznego. Przykłady produktów z etykietą energetyczną to:

 • lodówki, chłodziarki, zamrażarki
 • zmywarki, inne urządzenia kuchenne
 • grzejniki
 • odkurzacze
 • klimatyzatory, wentylatory
 • kotły na paliwo stałe
 • telewizory i inne ekrany elektroniczne
 • dekodery STB
 • komputery, serwery, konsole do gier
 • pralki, suszarki elektryczne do ubrań
 • opony
 • żarówki i lampy.

Etykieta energetyczna nie jest wymagana w przypadku m.in. produktów z drugiej ręki (używanych), różnych urządzeń chłodniczych oraz środków transportu osób i towaru.

Etykieta energetyczna – nowy wzór od 2021 roku

Od marca (lub września dla żarówek i lamp) 2021 roku obowiązuje etykieta energetyczna w odświeżonej szacie graficznej. Zmieniły się także zasady oznaczania. System A-D z plusami został zastąpiony systemem A-G, gdzie A oznacza najlepszy wynik.

Przykład etykiety energetycznej
Nowa etykieta energetyczna dla opon
Etykieta energetyczna stara i nowa
Stara i nowa etykieta energetyczna, źródło: Komisja Europejska

1. Klasy energetyczne od 2021 r.

Nie dodaje się do literowych oznaczeń plusów. Obowiązuje siedem klas:

 • kategoria A – kolor zielony; produkt zużywa najmniej energii (jest najbardziej efektywny energetycznie)
 • kategoria B
 • kategoria C – dawny A+++
 • kategoria D – dawny A+++ ze współczynnikiem efektywności energetycznej (EEI) niższym niż 44
 • kategoria E – dawny A+
 • kategoria F – dawny A+ oraz B, z EEI < 55
 • kategoria G – kolor czerwony; produkt zużywa najwięcej energii (dawne klasy B i C z EEI <95)

2. Kod QR na etykiecie energetycznej

Szczegóły dotyczące produktu i jego efektywności energetycznej dostępne są dla konsumentów poprzez zeskanowanie kodu QR, który jest w prawym górnym rogu etykiety energetycznej. Dane te są zebrane w europejskiej bazie danych o produktach do celów etykietowania energetycznego (EPREL).

3. Piktogramy na etykiecie energetycznej

Cechy charakterystyczne produktu są przedstawione w formie graficznej z podpisami wartości (jeśli dotyczy). Poszczególne grupy produktowe mają własne piktogramy informujące o efektywności energetycznej np. w trybie HDR w przypadku ekranów.

4. Inne informacje

W przypadku różnych grup produktowych zastosowanie mają dodatkowe oznaczenia. Mogą one dotyczyć m.in. skali emitowanego hałasu. Informacja ta znajduje się w dolnej części etykiety energetycznej.

Kto jest odpowiedzialny za etykietę energetyczną na produkcie?

Producenci, upoważnieni przedstawiciele producenta spoza UE z siedzibą w UE/EOG/Północnej Irlandii i importerzy produktów mają obowiązek:

 • zarejestrować produkty wymagające etykiety energetycznej w EPREL
 • sprawdzić, czy sprzedawane urządzenie podlegające wymogowi etykietowania energetycznego jest opatrzone właściwą etykietą
 • udostępnić sprzedawcom etykiety i karty informacyjne produktu (nieodpłatnie)
 • umieścić etykietę w takim miejscu, gdzie będzie ona widoczna i czytelna (w sklepach, przy sprzedaży na odległość).

Jak wygenerować etykietę energetyczną?

Etykieta energetyczna jest generowana w bazie danych EPREL na podstawie wprowadzonych danych przy rejestracji danego modelu.

Rejestracja produktu w EPREL

Aby zarejestrować produkt w EPREL, najpierw należy:

 1. założyć konto EU Login
 2. sprawdzić wytyczne dotyczące rejestracji
 3. zapisać swoją firmę w bazie (utwórz nową organizację dostawcy).

Następnie można przejść do rejestracji modelu. Rejestracja produktu obejmuje podanie informacji takich jak:

 • dokumentacja techniczna (dokumentacja umożliwiająca organom nadzoru rynku ocenę dokładności etykiety i karty informacyjnej produktu, jak i zestawienia wyników badań lub inne dowody techniczne)
 • karta informacyjna produktu (standardowy dokument drukowany lub elektroniczny zawierający informacje dotyczące produktu)
 • monitorowanie przestrzegania przepisów.

Oceń wpis

0 / 5