fbpx

Rozpoczynając importowanie towarów z Chin, należy zapoznać się z kwestią transportu a przede wszystkim z incotermsami. EXW Incoterms należy do grupy E, w której to sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego, we wskazanym punkcie. Osoba sprzedająca nie jest zobowiązana do zapewnienia odprawy celnej. Ponadto nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towarów.

exw incoterms

EXW Incoterms w transporcie

EXW może być stosowane przy każdym rodzaju transportu. Ponadto umowa ubezpieczenia transportu nie jest w tym wypadku obowiązkowa. Organizacją transportu z miejsca dostawy, aż do miejsca docelowego zajmuje się kupujący. Ponosi również wszystkie koszty jakie są z tym związane.

exw

Dostarczenie towaru

Momentem dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego w umówionym miejscu (np. wytwórni, magazynie, czy na terenach zakładu) lub na swoim terenie. Należy pamiętać, że w tym wypadku sprzedający nie jest zobowiązany do załadowania towarów, a także do odprawy celnej w eksporcie.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach EXW Incoterms

Od momentu dostawy towaru, ryzyko jego uszkodzenia lub utraty przechodzi ze sprzedającego na kupującego. W tym wypadku nie ma znaczenia to, czy towar został w terminie odebrany. Jeżeli kupujący chce mieć zapewnioną ochronę powinien ubezpieczyć swój towar. W razie jakiegokolwiek ryzyka to kupujący będzie obciążony kosztami, dlatego warto rozważyć ubezpieczenie produktów.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

W formule EXW Incoterms obowiązki sprzedającego ograniczone są do minimum. Wydatki i ryzyko związane z towarem ponosi do momentu oddania go do dyspozycji kupującego na terenie swojego przedsiębiorstwa lub w innym wskazanym miejscu.

Sprzedający ma obowiązek:

 • dostarczyć towar wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymaga umowa.
 • udzielić kupującemu na jego żądanie upoważnienia niezbędnego przy eksporcie towaru.
 • dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, w wyznaczonym z nazwy miejscu oraz uzgodnionym dniu.
 • ponieść wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty do momentu jego dostarczenia.
 • zawiadomić kupującego o terminie pozostawienia towaru do dyspozycji.
 • ponieść wszelkie opłaty związana z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do pozostawienia towaru do dyspozycji kupującego.
 • udzielić sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy załatwieniu formalności eksportowych, importowych lub tranzytowych.
 • udzielić informacji potrzebnych do ubezpieczenia towarów.

Jakie są obowiązki kupującego?

Kupujący ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia towaru, jak i dodatkowe koszty występujące po dostarczeniu towaru przez sprzedającego w wyznaczone miejsce.

Kupujący ma obowiązek:

 • zapłacić za towar, cenę która została uzgodniona w umowie.
 • uzyskać koszt dokumentacji upoważniającej do eksportu oraz dokonać wszystkich formalności celnych przy eksporcie, imporcie lub tranzycie.
 • przyjąć towar, kiedy został on dostarczony do dyspozycji kupującego, w wyznaczonym miejscu oraz dniu.
 • ponieść wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową.
 • ponieść wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru.
 • ponieść koszty cła, podatków i innych opłat. Dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty, które ten poniósł udzielając kupującemu pomocy przy załatwieniu dokumentacji eksportowych, importowych lub tranzytowych.

EXW Incoterms na tle innych reguł

Warto pamiętać, że ta formuła nie może być stosowana, jeśli kupujący nie jest w stanie spełnić formalności eksportowych.

Przy wyborze formuły EXW Incoterms kupujący ponosi największą odpowiedzialność, która zostaje mu przekazana już od zakładu sprzedającego. W innych formułach odpowiedzialność kupującego jest mniejsza.

Decydując się na importowanie towarów zaleca się dokładne zapoznanie z wszystkimi formułami Incoterms. Wybór odpowiedniej to kluczowa sprawa.

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

Newsletter

Wszystko o transporcie

Nowości, ciekawostki, poradniki

Dołącz do nas