fbpx

FCA Incoterms (z ang. Free Carrier) to formuła, w której sprzedający wypełnia wszelkie ciążące na nim obowiązki wynikające z dostawy w momencie przekazania gotowych do eksportu towarów osobie wyznaczonej przez kupującego np. kurierowi, w określonym czasie i miejscu. W momencie, gdy kupujący nie wyznaczy czasu i miejsca, ten obowiązek przechodzi na sprzedającego.

fca incoterms

FCA Incoterms w transporcie

Ta formuła może być stosowana w odniesieniu do wszystkich form transportu, również w transporcie kombinowanym (transport, w którym wykorzystywane są różne gałęzie transportu).

FCA

Dostarczanie towaru

Moment dostarczenia towaru następuje gdy sprzedający przekaże towar (już po zakończeniu załadunku) pod opiekę kuriera lub innej wyznaczonej przez kupującego osobie. Przekazanie towaru powinno odbyć się w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli nie zostało to uzgodnione wcześniej, prawo do podjęcia decyzji o miejscu przekazania ma sprzedający. Jeżeli zostało ustalone, że dostawa towaru będzie mieć miejsce w siedzibie sprzedającego, obie strony powinny określić adres wybranych pomieszczeń jako wybranego miejsca dostawy w umowie. Jeśli zostało ustalone inne miejsce dostawy towaru, należy zidentyfikować to konkretne miejsce dostawy w umowie.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach FCA Incoterms

Kwestia ubezpieczenia, przy korzystaniu z tej formy transportu całkowicie zależy od kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar już od momentu przekazania go na swoim placu albo w innym wyznaczonym miejscu. Dalszy proces transportu, jak również ubezpieczenie towaru zależne jest od kupującego.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

Podczas korzystania z formuły FCA Incoterms, sprzedający ma obowiązek:

 • dostarczyć towar i fakturę, zgodnie z umową sprzedaży oraz inne dowody zgodności, które mogą być wymagane w umowie.
 • dostosować towar na eksport oraz ponieść ryzyko i koszty, które się z tym wiążą.
 • pokryć koszty, które związane są z formalnościami celnymi, a także innych opłat czy podatków związanych z eksportem.
 • w razie gdy istnieją zakazy wywozu danego towaru lub jeśli istnieją szczególne podatki od jego eksportu, opłacić wszystkie te koszty.
 • właściwie przygotować (zmierzyć i zapakować) towar do załadunku. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na sprzedającym do momentu dostawy.
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za załadunek towaru do pojazdu nabywcy towaru.
 • na żądanie kupującego, umożliwić i pomóc kupującemu uzyskać dokument przewozowy (za dodatkową opłatą ze strony kupującego).

Jakie są obowiązki kupującego?

Do obowiązków kupującego, przy wyborze formuły FCA Incoterms należy:

 • pokrycie wszelkich kosztów oraz dopełnienie formalności związanych z importem towarów oraz ich transportem od momentu dostarczenia go przez sprzedającego kurierowi.
 • poniesienie ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu dostarczenia go kurierowi.
 • zawieranie umów o przewóz, choć sprzedawca może, jako dodatkową usługę, zorganizować przewóz na koszt i ryzyko kupującego.
 • zadbanie o wszystkie niezbędne formalności tranzytowe i dostosowanie towaru do importu.
 • przyjęcie dostawy towaru w uzgodnionym wcześniej w umowie miejscu.

Warto jeszcze zaznaczyć, że kupujący nie jest zmuszony nominować na przewoźnika kogoś, kto posiada status przewoźnika w sensie prawnym. Umowa o przewóz może być zawarta z podmiotami, które fizycznie nie wykonują przewozów dopóki ponoszą odpowiedzialność jako nośnik dla przewozu.

FCA a inne reguły Incoterms

W przypadku formuły FCA tak jak przy wszystkich pozostałych regułach Incoterms 2010 (z wyjątkiem EXW), sprzedającego obciążają wszelkie procedury związane z eksportem towaru. Formuła FCA pod innymi względami zbliżona jest trochę do Incoterms EXW.

Przed rozpoczęciem importu z Chin dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi regułami Incoterms 2010 i wybierz tę, która odpowiada Ci najbardziej.

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

Newsletter

Wszystko o transporcie

Nowości, ciekawostki, poradniki

Dołącz do nas