FIATA

FIATA to Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów, która swoją nazwę zawdzięcza akronimowi z języka francuskiego (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés). Ta największa pozarządowa organizacja w dziedzinie transportu założona została w 1926 roku w Wiedniu, a jej siedziba znajduje się w Genewie.

Czym jest FIATA i ilu ma członków? 

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (FIATA) zrzesza 108 stowarzyszeń członkowskich i ponad 5800 członków indywidualnych, reprezentujących razem około 40 tysięcy firm spedycyjnych i logistycznych z całego świata. W Polsce jedyną taką organizacją członkowską jest Polska Izba Spedycji i Logistyki z siedzibą w Gdyni.

Głównym organem FIATA jest Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwały wyznaczające kierunek prac organizacji oraz monitoruje ich postępy.

FIATA posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju oraz Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego.

Misja

FIATA wyszczególnia pięć głównych celów, którymi kieruje się w swojej działalności:

 • jednoczenie branży spedycyjnej na całym świecie;
 • reprezentowanie, promowanie i ochrona interesów branży poprzez uczestniczenie w charakterze doradców lub ekspertów w spotkaniach organów międzynarodowych związanych z transportem;
 • zapoznawanie branż handlowych i przemysłowych z usługami świadczonymi przez spedytorów (rozpowszechnianie informacji, dystrybucja publikacji);
 • ujednolicanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez spedytorów (opracowywanie i upowszechnianie jednolitych dokumentów spedycyjnych, standardowych warunków handlowych);
 • pomoc w szkoleniu zawodowym spedytorów, problemach z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz z narzędziami handlu elektronicznego (elektroniczna wymiana danych, kody kreskowe).

Działalność FIATA bardzo służy branży poprzez reprezentowanie jej członków oraz promowanie różnych ułatwień handlowych. Dokumenty przez nią opracowane są bogatym źródłem informacji dotyczących międzynarodowych polityk oraz przepisów, które regulują branżę spedycyjną i logistyczną. W zakresie działalności tej organizacji mieści się również przygotowywanie opinii dla organizacji międzynarodowych. 

Równie istotnym elementem działań prowadzonych przez FIATA jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem, spedycją i światowym handlem. Należą do nich między innymi: Międzynarodowa Izba Handlowa, Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, Międzynarodowa Unia Kolejowa, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego, Światowa Organizacja Celna, Światowa Organizacja Handlu.

Dokumenty transportowe FIATA

Niektóre z dokumentów opracowanych przez FIATA zostały zaaprobowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Są to:

 • FFI (FIATA Forwarding Instructions) – wzór zlecenia spedycyjnego;
 • FCR (FIATA Forwarder’s Certificate of Receipt) – spedytorskie zaświadczenie przyjęcia towaru do wysyłki;
 • FCT (FIATA Forwarder’s Certificate of Transport) – spedytorskie zaświadczenie transportowe;
 • FWR (FIATA Warehouse Receipt) – spedytorski kwit składowy;
 • SDT (FIATA Shipper’s Certification for the Dangerous Goods) – ujednolicony dokument dla przewozu ładunków niebezpiecznych;
 • SIC (FIATA Shippers Intermodal Weight Certification) – certyfikat załadowcy dotyczący wagi towaru w kontenerze;
 • FWB (Non-Negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill) – Multimodalny List Przewozowy FIATA;
 • FBL (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) – zbywalny multimodalny konosament FIATA, najbardziej popularny dokument transportowy.

Stosowanie tych dokumentów przez spedytorów zwiększa pewność obrotu oraz bezpieczeństwo towarów, które zostały przekazane do spedycji. Dzieje się tak dlatego, że FIATA (zarówno osobiście, jak też poprzez członków z poszczególnych krajów) nadzoruje ich prawidłowe wykorzystywanie.

Oceń wpis

4.7 / 5