Incoterms to bardzo ważna kwestia podczas importu towarów. Warto zapoznać się z różnymi formułami i wybrać tę, która będzie nam najbardziej odpowiadała. W niniejszym artykule skupimy się na opisaniu formuły FOB Incoterms. FOB (Free on Board) należy do grupy F. Grupa ta charakteryzuje się tym, że sprzedający wypełnia wszelkie obowiązki związane z dostarczeniem towarów przewoźnikowi.

FOB incoterms

FOB Incoterms w transporcie

Warunki FOB mogą być stosowane tylko i wyłącznie podczas transportu morskiego. Są one również najczęściej wybierane przy tym rodzaju transportu. Jeśli chodzi o dokument dostawy w tym wypadku, który musi zostać dostarczony kupującemu przez sprzedającego to określony jest on w sposób ogólny. Może być to zarówno list przewozowy, kwit sternika lub zaświadczenie spedytorskie o przyjęciu towaru.

fob incoterms

Dostarczenie towaru

Zakończenie dostawy przez sprzedającego uznawane jest w momencie, w którym towar zostaje załadowany na pokład wyznaczonego przez kupującego statku, w określonym dniu i formie wymaganej przez zarząd portu.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach FOB Incoterms

Przy wyborze formuły FOB Incoterms sprzedający wobec kupującego, jak również kupujący wobec sprzedającego nie muszą zawierać żadnej umowy ubezpieczenia towaru.

Określone w omawianej formule obowiązki mają na celu uregulowanie przepływu informacji oraz spisanie wszystkich umów w celu nieprzewidzianych okoliczności. Powołanie się na warunki FOB nie reguluje wszystkich spraw związanych z transportem. Nie dają nam informacji na temat przekazywania praw własności czy praw majątkowych. Ponadto nie określają żadnych kar związanych z niewypełnieniem obowiązków zarówno kupującego jak i sprzedającego.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towarów na statek, który znajduje się w wyznaczonym przez kupującego miejscu. Musi również ponieść koszty z tym związane.
 • Uzyskanie zgody na eksport towarów również leży w gestii sprzedającego.
 • Zanim towar nie zostanie załadowany na statek, sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność związaną z uszkodzeniem towaru.
 • Sprzedający musi informować kupującego o wszelakich niepożądanych zdarzeniach, pojawiających się w czasie dostarczenia towaru na statek np. o nieprzyjęciu towaru przez załogę statku w terminie określonym w umowie.
 • Sprzedający musi również poinformować kupującego o dostarczeniu towarów na statek.
 • Strona sprzedająca odpowiada również za dostarczenie dokumentów dostawy.
 • Odpowiedzialny jest za dokonanie odprawy eksportowej i poniesienie związanych z tym kosztów.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Kupujący ponosi ryzyko uszkodzenia towaru oraz kradzieży po załadowaniu zamówionego towaru na statek.
 • Koszty związane z zawarciem umowy przewozowej i kwestiami importowymi muszą zostać zapłacone przez kupującego.
 • Kupujący zobowiązany jest do poinformowania strony sprzedającej o porcie, nazwie statku i określonym terminie dostawy.
 • Strona kupująca odpowiedzialna jest za organizację odprawy importowej i poniesienie związanych z tym kosztów.

FOB a inne reguły Incoterms

Jak zostało wspomniane FOB Incoterms to reguła najczęściej wykorzystywana przy transporcie morskim. Jednakże w przypadkach kiedy określenie przekroczenia poręczy statku przez towar nie ma większego znaczenia (np. jeśli chodzi o kontenery), zalecane jest stosowanie FCA Incoterms.

Przed rozpoczęciem importu towarów z Chin zaleca się zapoznanie z wszystkimi Incotermsami. Po dokładnym sprawdzeniu wybór tego odpowiedniego nie powinien być ciężki.

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

Wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00

Webinar:

Oznakowanie i certyfikacja CE

wtorek, 11 sierpnia, godz. 18:00