Fumigacja

Fumigacja to proces, polegający na eksterminowaniu organizmów żywych. W szczególności odnosi się do szkodników, które drążą kanaliki w drewnianym materiale i zagnieżdżają się w nich, a następnie wraz z ładunkiem przenoszone są do innych rejonów świata.

Co to jest fumigacja?

Proces fumigacji pomaga pozbyć się szkodników. Owady są jednym z największych nośników chorób, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę epidemiologiczną przy transporcie międzynarodowym. Proces fumigacji przeważnie jest narzucony poprzez ogólne przepisy importowo-eksportowe.

Fumigacja polega na suszeniu drewna w temperaturze 56°C przez 30 minut, a także na odkażaniu gazem ciężkim (związek, który po rozpyleniu nie unosi się w powietrzu, lecz opada ku ziemi). Gaz przenika przez szczeliny w drewnie i pozbywa się wszelkich organizmów żywych.

Fumigacja ma na celu przede wszystkim ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się szkodników kwarantannowych w obrocie międzynarodowym.

Fumigacja eksportowa

Fumigacja stosowana w transporcie międzynarodowym często jest po prostu określana fumigacją eksportową, fumigacją międzynarodową lub fumigacją sanitarną.

Kiedy wymagana jest fumigacja?

Fumigacja stosowana jest nie tylko przy transporcie międzynarodowym ale również w celu przygotowania opakowań przeznaczonych do przechowywania różnych produktów konsumpcyjnych.

Wielokrotne używanie tych samych opakowań sprawia, że są one podatne na ataki szkodników. W takim wypadku zaleca się okresowe oczyszczanie wszelkiego rodzaju skrzyń, palet, pudeł, boksów z drewnianymi przegrodami i podłogą a także innych tego typu miejsc.

Przy transporcie międzynarodowym proces fumigacji drewna jest podstawowym warunkiem przejścia przez odprawę celną i dopuszczenia do transportu.

Fumigacja wymaga jest przy transporcie międzynarodowym poza Unię Europejską oraz między niektórymi krajami członkowskimi (m.in. Portugalia, Hiszpania).

Oczyszczania nie wymagają natomiast opakowania z materiałów drewnopochodnych, które wykonuje się metodą prasowania pod ciśnieniem, z dodatkiem klejów syntetycznych.

Fumigacja eksportowa nie jest wymagana na każdym kierunku, natomiast kraje, takie jak USA, Chiny czy Australia posiadają obowiązek fumigacji.

ISPM 15

Prace fumigacyjne wykonywane są pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych ISPM numer 15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC (w skrócie oznaczonym jako IPPC ISPM 15:2009).

Standard ISPM 15 stosowany jest w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Opisuje on sposób obróbki opakowań drewnianych, gwarantujący likwidację wszystkich potencjalnie szkodliwych organizmów.

Fumigacja żywności przewożonej kontenerami

Zdarza się również tak, że fumigacji poddawana jest żywność przewożona transportem międzynarodowym. W przeszłości stosowało się do tego bromek metylu, jednakże aktualnie w Unii Europejskiej jest to zabronione. Jednakże poza terytorium UE (m.in. w Indiach) można się jeszcze spotkać z takimi metodami. Ciekawą alternatywą wykorzystywaną obecnie w wielu państwach jest chłodzenie.

Ochrona przed szkodnikami

Po procesie fumigacji drewniane opakowania pozostają bezpiecznym środkiem transportu, całkowicie wolnym od obecności różnorodnego rodzaju insektów.

Fumigacja jest na pewno szybkim i efektywnym procesem a ponadto nie wywołuje negatywnego wpływu na odkażane towary.

Oznakowanie po fumigacji

Na elementy drewniane, po procesie fumigacji nanosi się specjalne logo IPPC.

xx

XX – określa kod ISO

000 – numer nadany przez Krajową Organizację Ochrony Roślin

YY natomiast oznacza informacje na temat sposobu zabezpieczenia drewna i może przedstawiać się w następujący sposób:

  • DB (z ang. debarked) – drewno zostało poddane mechanicznej obróbce usuwającej pozostałości kory drzewnej;
  • MB (z ang. methly bromide) – drewno zostało odkażone poprzez gazowanie bromkiem metylu;
  • HT (z ang. heat treatment) – drewno, które zostało użyte do budowy opakowania zostało wysuszone komorowo w wysokiej, ściśle określonej temperaturze przez odpowiedni czas.

Znak lub po prostu pieczątka muszą być zgodne z postanowieniami ISPM 15 i powinny znajdować się na każdym drewnianym opakowaniu lub palecie.

Oznakowanie powinno zawierać logo firmy dokonującej fumigacji, kod producenta preparatu, metodę obróbki jakiej poddano drewno oraz symbol kraju, w którym została dokonana fumigacja.

Konsekwencje braku fumigacji

Towar, który nie został poddany procesowi fumigacji na pewno nie zostanie wprowadzony na teren kraju, który wymaga wykonania takiego procesu.

Ponadto taki towar może zostać objętymi dodatkowymi opłatami lub cofnięty do kraju wysyłki na koszt eksportera.

W przypadku przesyłek drobnicowych skonsolidowanych w jednym kontenerze, kiedy to jedno opakowanie nie przeszło procesu fumigacji, towar z całego kontenera zostaje zatrzymany i nikt z importerów nie może odebrać swojej wysyłki.

Ewentualnie w takim wypadku można dokonać procesu fumigacji na terenie kraju, do którego przesyłka została wysłana, jednakże jest to długotrwały i kosztowny zabieg. Fumigacji poddawana jest cała zawartość kontenera, co może doprowadzić do zniszczenia przewożonych produktów. W przypadku importu towarów żywnościowych taka opcja nie jest nawet brana pod uwagę.

Sprawdź, jak bezpiecznie transportować towary na paletach.

Oceń wpis

5 / 5