HS CODE – żywność

Znajomość kodów celnych HS okazuje się niezbędna podczas importowania czy eksportowania towarów. Dzieje się tak ponieważ odpowiedni kod nomenklatury pozwala na zidentyfikowanie produktu i późniejsze ustalenie stawek celnych. Żywność to jedna z najistotniejszych dziedzin gospodarki i ze względu na jej bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka jest poddawana szczególnym regulacjom.

Kody HS

Światowa Organizacja Handlu opracowała system klasyfikacji, który jest rozpoznawalny na całym świecie. We współpracy z Komitetem Systemu Zharmonizowanego co 5-6 lat uaktualnia się system. Kody HS wykorzystuje się zatem do klasyfikacji narodowej produktów i gromadzenia statystyk dotyczących globalnego handlu.

Zdarza się, że początkujący przedsiębiorcy mylą kody HS z kodami HTS, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Przy wyszukiwaniu kodów nomenklatury warto zauważyć, że w niektórych krajach (np. Chinach czy Korei) kody HS nieco się od siebie różnią.

HS CODE na żywność

Żywność można znaleźć w kilku sekcjach. Zwłaszcza w sekcji IV “Gotowe artykuły spożywcze”, działach 16-21. Poza tym należy również zwrócić uwagę na dwie inne sekcje, w których mogą znajdować się produkty spożywcze, czyli:

Sekcja I “Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego”

Sekcja II “Produkty pochodzenia roślinnego”

Sekcja III – Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Poniżej można zobaczyć gdzie znaleźć te sekcje na drzewie nomenklatury:

hs code na żywność

Poniżej można zobaczyć jak wygląda dział “Gotowe artykuły spożywcze” po rozwinięciu:

żywność

HS CODE na przykładowe produkty spożywcze

Przedstawiamy kody HS CODE na przykładową żywność.

  • 1902 40 – Kuskus
  • 1701 12 – Cukier buraczany
  • 1704 10 – Guma do żucia, nawet pokryta cukrem
  • 1902 11 – Makarony zawierające jaja, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
  • 1905 90 30 00 – Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu
  • 2103 20 00 00 – Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe
  • 1905 90 45 00 – Herbatniki
  • 1601 00 91 10 – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej, ze zwierząt objętych pozycjami od 0101 do 0104, z wyłączeniem dzika
  • 2001 10 00 90 – Korniszony

Znajomość kodów i dokumentów

Chociaż znajomość kodów okazuje się bardzo użyteczna, to w przypadku żywności nie wystarcza. Otóż Kody HS ułatwiają ustalenie stawki celnej czy sprawdzenie obowiązujących należności VAT, jednak w przypadku żywności należy również upewnić się, że posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty i certyfikaty.

Informacje o chińskim rynku żywności

Charakterystyka rynku napojów alkoholowych w Chinach

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem na temat HS CODE i HTS CODE.

Importującym zabawki polecamy natomiast artykuł HS CODE na zabawki.

Oceń wpis

5 / 5