IMO 2020

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO wprowadza aktualizację rozporządzeń dotyczących paliw używanych w transporcie morskim. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i będą dotyczyły globalnego ograniczenia emisji tlenku siarki pochodzącego ze statków. Wynika z tego, że IMO 2020 znacząco wpłynie na rynek frachtowy.

Rozporządzenie IMO 2020

Nowa norma IMO 2020 wprowadza nowy limit emisji tlenków siarki dla statków operujących poza wyznaczonymi obszarami kontroli emisji. Wartość ta z dniem 1 stycznia 2020 została zmniejszona do 0,50% m/m. Do tej pory wynosiła 3,50 % m/m. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w przybrzeżnych strefach o ograniczonej emisji siarki (strefy ECA) obowiązywać będą bardziej rygorystyczne przepisy – zawartość siarki została ograniczona do 0,1%. W praktyce oznacza to, że wraz z wejściem w życie przepisów wszystkie statki transportowe są zobligowane do redukcji emisji tlenków siarki o 85%.

Kogo dotyczy IMO 2020?

IMO dotyczy wszystkich statków pełnomorskich. Nowe wymagania IMO wpłyną głównie na operatorów statków, rafinerie i międzynarodowe rynki ropy naftowej. Okazuje się, że będą dotyczyły również światowego sektora paliw wykorzystywanych na otwartym morzu.

Sposoby dostosowania do nowych limitów

Istnieje kilka możliwości spełnienia wymagań stawianych przez IMO 2020:

1. Zastosowanie VLSF lub MGO

Na tę chwilę wydaje się, że jest to najbardziej realna opcja. Przemysł naftowy, a co za tym idzie cały łańcuch dostaw, nie został jeszcze przystosowany do regulacji IMO 2020. Paliwa, które są zgodne z nowymi wymaganiami to:

VLSF – paliwo o bardzo niskiej zawartości siarki.

MGO – stosowane do napędów silników z zapłonem samoczynnym i opalania kotłów używanych w żegludze morskiej i śródlądowej.

2. Zastosowanie “scrubberów”

“Scrubber” to urządzenie służące do oczyszczania gazów wylotowych z głównego silnika statku poprzez pompowanie wody przez jego komin. Ze względu na to, że za jego pomocą można “wypłukać” siarkę i inne cząstki, używa się również potocznego określenia “płuczka”. Korzystanie z tej technologii jest droższe w takich krajach jak Singapur czy Chiny. Wynika to z ustanowienia przez te państwa ścisłych zasad stosowania scrubberów, zwłaszcza tych o obiegu otwartym i późniejszego przetworzenia wypłukanego produktu jako odpadu toksycznego. Jednak zastosowanie scrubberów umożliwia dalsze stosowanie paliw o wyższej zawartości siarki.

3. Zastosowanie paliwa innego niż ropopochodne

Przykładem takiego paliwa jest skroplony gaz ziemny (LNG). Niestety nadal brakuje odpowiedniej infrastruktury wspierającej wykorzystanie LNG. Do 2020 roku ok. 250-500 statków będzie wyposażonych w technologię oczyszczania zanieczyszczeń lub będzie spalać LNG, co przekłada się na 10-12% globalnej floty kontenerowej.

Zmiana cen paliw

Obecnie można zauważyć wahania cen i problemy z dostępnością produktów naftowych. Za główne czynniki takiej sytuacji podaje się IMO 2020 jak i wydarzenia geopolityczne (m.in. sankcje, wojny i działania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową) czy ogólny popyt światowej gospodarki na ropę naftową.

Obliczanie dodatku BAF a IMO

Terminem BAF określa się koszty energii w transporcie dalekomorskim. W związku z wejściem w życie IMO 2020 nie przewiduje się ponoszenia dodatkowych kosztów poza ogólnym wzrostem cen paliw. Stawki frachtowe będą określane za pomocą formuły opartej na ostatnich (miesięcznych lub kwartalnych) zmianach cen według wzoru:

CENA PALIWA ZA TONĘ x ZUŻYCIE PALIWA DLA TEU (średnie zużycie paliwa na szlaku handlowym) = ZMIENNY KOSZT ENERGII

Cele IMO 2020

Międzynarodowa Organizacja Morska zajmuje się ograniczaniem negatywnych wpływów na środowisko, pochodzących z branży morskiej. Głównym celem IMO jest zmniejszenie emisji siarki pochodzącej ze statków o 77% w okresie 2020-2025 roku.

Wdrożenie IMO 2020 koncentruje się na redukcji emisji siarki, a nie redukcji emisji dwutlenku węgla. Ma się przyczynić do zmniejszenia negatywnych wpływów frachtu na ludzkie zdrowie poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o 68% w skali światowej, w szczególności w obszarach przybrzeżnych Azji i Pacyfiku, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Zmiany nie wpłyną na poprawę sytuacji związanej z globalnym ociepleniem.

Zmniejszenie emisji siarki przeciwdziała powstawaniu kwaśnych deszczy i zakwaszaniu oceanów. Szacuje się, że IMO 2020 przyczyni się do zmniejszenia poziomu zachorowań na udar mózgu, astmę, choroby układu krążenia i choroby płuc, co pomoże uniknąć ponad 570 000 przedwczesnych zgonów.

Oceń wpis

5 / 5