Import ekologicznych opakowań

Zwiększająca się świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska i wprowadzane w kwestii sprzedaży plastiku ograniczenia (np. dyrektywa plastikowa), wpłynęły na dynamiczny rozwój rynku opakowań ekologicznych. Mają one stanowić funkcjonalną alternatywę dla tworzyw sztucznych szkodliwych dla środowiska. Przedsiębiorcy w szczególności muszą nadążyć za wprowadzanymi w tej kwestii zmianami. Omawiamy import ekologicznych opakowań, stawki celne oraz obowiązki importerów.

Dyrektywa plastikowa

Wraz z 3 lipca 2021 roku w życie weszła dyrektywa nazywana potocznie dyrektywą plastikową. Ma ona na celu stopniowe wprowadzanie zmian zmniejszających szkodliwy wpływ pewnych tworzyw sztucznych na środowisko. Postanowienia dyrektywy obejmują wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej.

Głównym założeniem tego aktu jest zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania lub pełnego rozkładu w przypadku większości odpadów. Ponadto, ogranicza i wprowadza zakazy dotyczące sprzedaży i użytku określonych wyrobów. Przedsiębiorcy mają całkowity zakaz wprowadzania na rynek jednorazowych sztućców, talerzy słomek, mieszadełek do napojów, a także styropianowych pojemników na żywność czy napoje.

Cło na ekologiczne opakowania

Przed importem jakichkolwiek towarów należy sprawdzić wysokość ich cła. Dzięki temu dowiemy się, czy sprowadzanie ich jest dla nas opłacalne. Stawki celne na dowolne produkty można sprawdzić w systemach ISZTAR oraz TARIC. Za ich pomocą znajdziemy nie tylko cło na wybrane wyroby, ale również ich kody HS i wysokość VAT-u. Wartości stawek celnych na towary importowane z krajów trzecich widnieją w wierszu „Erga OMNES”.

Poniżej przedstawiamy listę ceł na wybrane opakowania ekologiczne:

 • Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania z drewna (4415101000) – 4%
 • Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych (4819100000) – 0%
 • Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub z tektury niefalistych (4819200000) – 0%
 • Worki i torby, posiadające podstawę o szerokości 40 cm lub większej (4819300000) – 0%
 • Pozostałe worki i roby, włącznie z rożkami (4819400000) – 0%
 • Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami na płyty (4819500000) – 0%
 • Papier gazetowy, w zwojach lub arkuszach (4801000000) – 0%
 • Worki, torby (włącznie ze stożkami) z polimerów etylenu (3923210000) – 6.5%
 • Formowane tace i pudełka do pakowania jaj z masy papierniczej (4823701000) – 0%
 • Worki i torby do pakowania towarów z juty lub pozostałych włókien łykowych (6305109000) – 4%
 • Artykuły z korka naturalnego (4503900000) – 4.7%

Jak możemy zauważyć, cło na ekologiczne opakowania jest dość niskie i w większości przypadków nie przekracza 5%. Wpływa to zarówno na korzystność, jak i popularność importu tego typu towarów. Należy jednak pamiętać, że opakowania objęte są pewnymi wymogami, których importer musi dopilnować. Z tego względu, zanim zdecydujemy się na import ekologicznych opakowań, musimy zapoznać się z regulacjami rynku europejskiego i krajowego.

Import ekologicznych opakowań – Obowiązki i wymogi

Każdy importer ma obowiązek zaznajomić się z wymaganiami rynku dotyczącymi wybranych przez niego produktów. Istotna jest zarówno kwestia oznakowania, jak i kompletu niezbędnej dokumentacji. W przypadku opakowań ekologicznych odpowiednie normy mogą różnić się w zależności od materiału z jakiego są one wykonane, jak i przeznaczenia.

Alternatyw dla plastiku jest wiele. Wśród nich możemy wymienić dobrze wszystkim znane: tekturę, masę papierniczą, materiały włókiennicze czy drewno. Ekologiczne opakowania wytwarzane są również na przykład z bambusa, korka, a nawet liści palmowych. Warto zwrócić więc uwagę nie tylko na obowiązki dotyczące każdego rodzaju opakowań, ale także te specyficzne dla konkretnych typów. Jakie są wymogi na import ekologicznych opakowań?

Rejestracja w BDO

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy między innymi przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach. Obejmuje on więc wszystkie opakowania, niezależnie od ich materiału czy przeznaczenia. Rejestr ma na celu kontrolę krajowej gospodarki odpadami. Takie firmy zobowiązane są bowiem zapewnić odzysk opakowań.

Wniosek o rejestrację składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej BDO. Procedura ta wiąże się z koniecznością wcześniejszego uiszczenia opłaty rejestrowej, a po rejestracji – opłaty rocznej za każdy kolejny rok. Na stronie można znaleźć również wiele materiałów instruktażowych i informacyjnych dotyczących funkcjonowania i korzystania z rejestru.

Rejestr BDO

Przedsiębiorca zarejestrowany w BDO otrzymuje numer rejestrowy, który należy umieszczać na każdym dokumencie związanym z działalnością. Zarówno niewywiązanie się z tego obowiązku, jak i brak rejestracji w BDO grożą wysokimi karami finansowymi. Aby się od nich uchronić, zalecamy zapoznać się ze wszystkimi warunkami i obowiązkami dotyczącymi rejestru BDO.

Zachęcamy również do skorzystania z naszego darmowego poradnika na temat rejestracji w BDO.

Import ekologicznych opakowań do kontaktu z żywnością

Niektóre ekologiczne opakowania służą do przechowywania lub transportowania w nich żywności. Oznacza to, że wchodzą z nią w bezpośredni kontakt. Co za tym idzie, nie mogą one zawierać substancji szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i życia lub wpływających na jakość żywności. W przypadku takich produktów należy zapoznać się przede wszystkim z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004. Dotyczy ono materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Jednym z kluczowych obowiązków przy imporcie takich opakowań jest naniesienie symbolu kieliszka i widelca. Musi się on znaleźć na wszelkich wyrobach będących FCM (Food Contact Materials), czyli „materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością”. Oznaczenie to należy umieścić trwale i czytelnie, w miejscu widocznym dla konsumenta. Można je nanieść na opakowanie lub wyrób, na etykietę lub ulotkę.

Symbol kieliszka i widelca

Warto wiedzieć, że według wspomnianego rozporządzenia, ten wymóg wiąże się także z kilkoma innymi. W tym przypadku należy dodatkowo dołączyć:

 • nazwę lub nazwę handlową;
 • adres lub informację o siedzibie producenta wprowadzającego produkt na rynek;
 • odpowiednie oznakowanie lub oznaczenia identyfikacyjne służące do śledzenia drogi wyrobu;
 • informację „do kontaktu z żywnością” lub wskazówki o użytkowaniu produktu.

Import ekologicznych opakowań z drewna – Fumigacja i certyfikat IPPC

Import ekologicznych opakowań wykonanych z drewna wiąże się z obowiązkami dotyczącymi procesu fumigacji. Fumigacja to zabieg mający na celu eliminację szkodników znajdujących się w surowym materiale. Dotyczy on głównie opakowań i palet drewnianych stosowanych w transporcie. Trzeba przeprowadzić go w zgodności ze standardem ISPM 15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC).

Wyroby poddane fumigacji muszą posiadać świadectwo fumigacji – certyfikat IPPC, a także wypalone oznaczenie IPPC. Niedopilnowanie kwestii związanych z fumigacją może spowodować zatrzymanie towaru na granicy, objęcie go dodatkowymi kosztami, a nawet odesłanie. Z tego względu pamiętajmy, żeby w przypadku takich opakowań sprawdzić obecność znaku IPPC oraz czy posiadają one świadectwo fumigacji.

Import ekologicznych opakowań – Podsumowanie

Import ekologicznych opakowań jest opłacalny przede wszystkim ze względu na zwiększającą się świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska. Przyczyniają się do tego również związane z tym normy, takie jak dyrektywa plastikowa. Wpływ na popularność importu takich wyrobów mają też bardzo niskie stawki celne.

Należy jednak pamiętać, że opakowania objęte są pewnymi wymogami, których importer musi dopilnować. Niektóre z nich będą dotyczyć każdego rodzaju opakowania, a niektóre tylko wybranych, w zależności od ich materiału i przeznaczenia. Dlatego przed importem trzeba w pierwszej kolejności dobrze poznać swój produkt oraz dotyczące go regulacje.

Oceń wpis

5 / 5