Import lamp – stawki celne oraz wymagania

Import produktów oświetleniowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Głównym tego powodem są niskie wartości cła na towary z tej branży. Dużą przeszkodę dla mniej doświadczonych firm mogą jednak stanowić liczne regulacje oraz wymogi dotyczące dystrybucji lamp. Zanim zdecydujemy się na import lamp oraz innych produktów oświetleniowych, warto dokładnie zapoznać się z ich stawkami celnymi oraz z normami, które muszą spełniać. 

Import lamp – stawki celne

Zanim podejmiemy się importu lamp od zagranicznego dostawcy, powinniśmy sprawdzić wysokość cła na produkty oświetleniowe. Należy o tym pamiętać, ponieważ stawki celne z biegiem czasu mogą ulegać zmianom. Aktualne cło na dowolne towary sprawdzimy w internetowym systemie ISZTAR. W oparciu o ten właśnie system sporządziliśmy dla państwa listę przykładowych taryf celnych na oświetlenie:

Kod celny – nazwa towaru – stawka celna

 • 8539500000 – lampy z diod elektroluminescencyjnych (LED) (3.7%)
 • 8541401000 – diody elektroluminescencyjne (LED), włączając diody laserowe (0%)
 • 8541100000 – diody, inne niż fotodiody lub diody elektroluminescencyjne (LED) (0%)
 • 8539213000 – lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym (2.7%)
 • 8539410000 – lampy łukowe (2.7%)
 • 8512100000 – sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w rowerach (2.7%)
 • 8513100000 – przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (na przykład suchych baterii, akumulatorów, prądnic) (5.7%)
 • 8539392000 – lampy fluorescencyjne o zimnej katodzie (CCFL) do podświetlania płaskich wyświetlaczy panelowych (0%)

Wysokość stawek celnych na lampy oraz inne produkty oświetleniowe waha się od 0% do 5.7%. Cło na tego typu towary jest więc stosunkowo niskie, co sprawia, że import dla firm z tej branży jest bardzo opłacalny.

Jakie standardy powinny spełniać importowane lampy?

Obowiązkiem importera jest dopilnowanie kwestii związanej z wymaganymi dokumentami oraz oznaczeniami, jakie powinien posiadać sprowadzany towar. Posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz oznakowań jest gwarancją wysokiej jakości produktów, a także ich bezpieczeństwa dla konsumenta. Według obowiązującego prawa, to importer odpowiadać będzie za wszelkie niezgodności towaru z normami. Dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się ze wszystkimi wymogami dotyczącymi sprowadzanych produktów.

W przypadku importu lamp istotne jest naniesienie oznaczenia CE, które świadczy o spełnianiu wymogów dyrektyw Nowego Podejścia. Uzyskanie takiego oznakowania poprzedzone jest przeprowadzeniem kontroli. Jej celem jest potwierdzenie, że towar spełnia obowiązujące normy jakościowe i nie stanowi zagrożenia dla jego użytkowników. Zanim zainicjujemy proces importowy, powinniśmy upewnić się, że sprowadzane oświetlenie posiada zarówno deklarację, jak i oznaczenie CE.

Import lamp – wytyczne organów UE

Importu lamp dotyczą również inne dyrektywy, o których także musimy pamiętać. Ich spełnienie jest bowiem wymagane do uzyskania oznakowania CE na produkcie. Do najważniejszych dokumentów dotyczących oświetlenia należą:

LVD

LVD (ang. Low Voltage Directive) to dyrektywa niskonapięciowa. Odnosi się do sprzętów, które pracują pod napięciem 50 do 1000 V prądu przemiennego oraz od 75 do 1500 V prądu stałego. W przypadku takich urządzeń wymagana jest dokumentacja techniczna, posiadająca ocenę zgodności urządzenia z obowiązującymi normami. Musi ona także posiadać analizę i ocenę ryzyka.

RoHS

Dyrektywa RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) określa dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych. Według tego rozporządzenia produkty powinny ograniczać użycie substancji takich jak m.in. ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, PBB czy PBDE.

EMC

EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility) dotyczy urządzeń zawierających aktywne elementy elektroniczne. Wymóg wiąże się także ze sprzętem generującym zakłócenia elektromagnetyczne oraz takim, na który mogą one wpływać.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009

Odnosi się do wymogów związanych z ekoprojektem dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Określa minimalną wartość strumienia świetlnego, jaki powinny posiadać równoważne żarówki.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Reguluje wymogi środowiskowe wszystkich produktów, które wiążą się ze zużyciem energii podczas użytkowania. Dotyczy urządzeń wykorzystujących, wytwarzających, przekazujących oraz mierzących energię.

Dokumentem świadczącym o spełnianiu przez towar koniecznych dyrektyw jest deklaracja zgodności. Deklaracja zgodności powinna zawierać:

 • nazwę oraz adres producenta;
 • szczegółowe informacje o produkcie (numer seryjny i model, opis towaru);
 • listę norm oraz dyrektyw dotyczących produktu, a także oświadczenie o ich spełnianiu;
 • nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za transakcję;
 • w niektórych przypadkach dane upoważnionego przedstawiciela w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Oprócz oznakowania CE oraz deklaracji zgodności, produkty oświetleniowe wymagają także dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna zawiera wszystkie detale dotyczące towaru takie jak np. schematy obwodów i komponentów czy lista części.

Import lamp – podsumowanie

Import lamp od zagranicznych producentów jest opłacalny głównie ze względu na ich niskie stawki celne. Należy jednak pamiętać, że wiąże się z tym obowiązek dopilnowania wielu wymagań dla tego typu towarów. Kiedy znajdziemy już interesujący nas produkt oświetleniowy, upewnijmy się, że posiada on deklarację oraz oznakowanie CE. Poprośmy również naszego dostawcę o dostarczenie obowiązkowej dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności. Dowody spełniania wszystkich wymogów przez towar są bowiem konieczne do jego swobodnej dystrybucji na europejskim rynku.

Oceń wpis

5 / 5