Import maszyn

Różnego rodzaju maszyny pozwalają na uzyskanie większej efektywności. Maszyny znajdują się w grupie zajmującej trzecie miejsce wśród importowanych wyrobów do Unii Europejskiej. Największy udział w handlu maszynami mają Chiny, Niemcy oraz Stany Zjednoczone. Import powinno poprzedzać poszerzenie wiedzy na temat stawek celnych oraz obowiązków. W artykule opiszemy import maszyn jakie są stawki celne na maszyny, a także jakie są obowiązki importera takich wyrobów przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej.

Gdzie sprawdzić cło na maszyny?

Przed zaczęciem procesu importowego, przedsiębiorca powinien zapoznać się z obowiązującymi stawkami celnymi na interesujący go produkt. Jeśli produkt jest importowany do Polski, jego stawkę celną znaleźć można w dwóch systemach taryfowych:

 • TARIC – Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich – widnieją w nim kody celne, stawki celne, a także cła antydumpingowe;
 • ISZTAR – Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej – oprócz informacji dostępnych w TARIC, w ISZTAR znajdują się także informacje o wysokości podatku VAT oraz akcyzie.

Cło dotyczy jedynie produktów wwożonych do państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W tak zwanej wymianie wewnątrzunijnej, opłacenie należności celnych nie obowiązuje.

W TARIC oraz ISZTARZE wysokość stawki celnej na dany produkt znajduje się w wierszu Erga Omnes.

Cło na maszyny – przykłady

W systemach taryfowych, maszyny znajdują się w dziale 84 w sekcji XVI. Poniżej przedstawiamy przykładowe produkty w tego działu, wraz z ich kodem celnym oraz stawką.

 • 8467 81 00 00 – Piły łańcuchowe (1.7%)
 • 8465 92 00 00 – Strugarki, frezarki lub profilarki (skrawające) (2.7%)
 • 8465 95 00 00 – Wiertarki i dłutarki (2.7%)
 • 8467 92 00 00 – Części narzędzi pneumatycznych (1.7%)
 • 8461 50 11 00 – Piły tarczowe (1.7%)
 • 8477 20 00 00 – Wytłaczarki (1.7%)
 • 8429 19 00 00 – Spycharki czołowe (0%)
 • 8425 39 00 00 – Wciągarki i przyciągarki (0%)
 • 8419 11 00 00 – Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe (2.6%)
 • 8419 60 00 00 – Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów (1.7%)
 • 8415 82 00 99 – Klimatyzatory zawierające agregat chłodniczy (2.7%)
 • 8435 10 00 00 – Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i inne podobne maszyny i urządzenia (1.7%)
 • 8438 90 00 00 – Części do maszyn do o przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, napojów (1.7%)
 • 8444 00 10 00 – Urządzenia do wytłaczania materiałów włókienniczych (1.7%)
 • 8459 10 00 00 – Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi (2.7%)
 • 8479 40 00 00 – Maszyny do wyrobu lin lub kabli (1.7%)

Łatwo zauważyć, że import maszyn wiąże się z niskimi stawkami celnymi. Warto jednak zaznaczyć, że przywóz maszyn z niektórych krajów jest kontrolowany. Informacja ta dostępna jest w systemach taryfowych.

Import maszyn – obowiązki importera

Niezależnie od typu produktu, importerzy są zobowiązani wprowadzać do obrotu wyłącznie artykuły zgodne z obowiązującymi wymaganiami na rynku docelowym. Towar bez odpowiednich certyfikatów, dokumentów, czy nałożonych oznaczeń, nie zostanie odprawiony. Przed przystąpieniem do oprawy celnej należy zadbać o to, że produkt jest zgodny z przepisami, a wszelkie dokumenty oraz certyfikaty zweryfikowane. Za nieprzystosowanie się do norm na importera może zostać nałożona kara pieniężna.

Najgłówniejszym aktem, którego dotyczą maszyny i ich części przeznaczone na sprzedaż na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, EEA), jest dyrektywa maszynowa, Jednym z wymogów określonych w dyrektywie 2006/42/WE jest oznakowanie CE. Artykuł poddawany jest testom, których wyniki przedstawione są w test reports. W oparciu o ten dokument, firma certyfikująca wystawia certyfikat zgodności CE, a producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia pisemną deklarację zgodności (declaration of conformity). Następnie, na produkcie w określonym miejscu nakłada się oznaczenie CE.

Dyrektywa maszynowa także nakłada obowiązek umieszczenia na każdej maszynie oraz częściach maszyn tabliczkę znamionową. Zawiera ona m.in. dane producenta lub jego upoważnionego producenta, określenie serii/typu maszyny lub jej numeru seryjnego oraz wcześniej wspomniany znak CE.

Przy maszynach należy pamiętać, by dołączyć dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi.

Należy mieć także na uwadze, iż niektóre urządzenia podlegają kontroli przywozu. Kontrole dotyczą szczególnie przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych (akt prawny R10017/14) oraz substancji zubożających warstwę ozonową (akt prawny R1005/09), których poddaje się np. klimatyzatory czy maszyny skraplające.

Niektóre maszyny mogą być zidentyfikowane jako urządzenia medyczne. W ich przypadku zastosowanie będzie miała dyrektywa o wyrobach medycznych. W ich przypadku także istnieje wymóg oznaczenia produktu znakiem CE.

Oceń wpis

5 / 5