Import z Australii

Australia to trzynasta największa gospodarka na świecie i kraj o niezwykle bogatych złożach naturalnych. Choć obecnie jej udział w polskim handlu zagranicznym jest niewielki, podpisanie będącej w fazie przygotowań umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Australią może zwiększyć dynamikę obrotów. W artykule podpowiadamy, jak prowadzić import z Australii.

Wymiana handlowa między UE i Polską a Australią

Z uwagi na swoje położenie Australia prowadzi wymianę handlową przede wszystkim z państwami azjatyckimi – stanowi ona 2/3 całego handlu zagranicznego tego państwa. Chiny są największym partnerem Australii zarówno w importach, jak i eksportach, a tuż za nimi plasuje się Japonia. Mimo to Australia jest zainteresowana współpracą również z państwami Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest trzecia pozycja UE wśród partnerów handlowych Australii oraz chęć zawarcia umowy o wolnym handlu (ang. Free Trade Agreement, w skrócie FTA).

Wymiana handlowa między UE a Australią

Handel dwustronny towarami między UE a Australią wyniósł w ostatnim czasie wyniósł 36 mld euro, przy czym deficyt handlowy znalazł się zdecydowanie po stronie australijskiej i wyniósł aż 22 mld euro. Oznacza to, że zdecydowanie więcej towarów do Australii wysyłamy niż sprowadzamy. Współpracę międzynarodową wspiera obecnie podpisana w 2008 r. umowa o partnerstwie dotycząca polityki gospodarczej i handlowej między UE a Australią, a także inne porozumienia. Zmniejszają one bariery w handlu produktami przemysłowymi, choć inne sektory, m.in. rolnictwo oraz włókiennictwo, wciąż napotykają trudności.

Wymiana handlowa między Polską a Australią

Tendencja dodatniego salda handlowego powtarza się także w przypadku wymiany między samą Polską a Australią. Obroty towarowe między obydwoma krajami wyniosły ponad 1,3 mld USD, z czego importy do Polski stanowiły ok. 612 mln USD, a eksporty – ok. 713 mln USD. Udział Australii w handlu zagranicznym Polski jest niewielki, nie osiągając nawet 1% całości polskich importów i eksportów, jednak wzajemna rozpoznawalność marek wśród konsumentów obydwu krajów sukcesywnie rośnie.

Co warto importować z Australii?

Głównymi produktami eksportowymi Australii są różnego rodzaju surowce. Kraj ten jest największym eksporterem węgla na świecie (posiada prawie 13% światowych rezerw tego surowca), największym producentem rudy żelaza oraz drugim największym producentem złota. Ponadto Australia jest jednym z wiodących eksporterów gazu ziemnego LNG, miedzi, cynku, opalu, ołowiu, uranu, niklu, boksytu, diamentów oraz aluminium.

Podobnie przedstawia się sytuacja z polskimi importami z Australii – ok. 80% z nich stanowiły produkty mineralne. Ranking importów wyglądał następująco:

 1. Paliwa i oleje mineralne, substancje bitumiczne, woski mineralne – głównie węgiel, który stanowi ponad połowę całego importu z Australii.
 2. Artykuły ze skóry wyprawionej (siodlarskie, rymarskie, torebki, pojemniki).
 3. Rudy metali, żużel i popiół – przede wszystkim ruda cynku i ruda żelaza.
 4. Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, medyczne itp. i ich części i akcesoria.
 5. Żywność i lekarstwa.

Jeśli chodzi o australijski eksport do Unii Europejskiej, również dominują w nim produkty podstawowe, takie jak węgiel, owoce czy złoto.

Istnieją dwa podstawowe sposoby poszukiwania producenta z zagranicy – możemy zacząć na platformach B2B, takich jak Industry Search. Dobrym pomysłem jest też wyjazd na targi branżowe, np. Asia Pacific International Mining Exhibition (AIMEX) czy AOG Energy.

Cło na import z Australii

W roku 2018 ruszyły negocjacje w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu między Australią a Unią Europejską. Taki dokument pozwoliłby na zniesienie większości ceł w obrocie towarami. Rozmowy napotkały jednak opóźnienia spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa. W związku z tym obecnie importy z Australii rozpatruje się tak samo, jak z innych państw trzecich, czyli niewchodzących w skład UE i nieposiadających z nią FTA.

Uregulowanie opłat celno-skarbowych jest podstawowym obowiązkiem przy imporcie z Australii. Pierwszą należnością jest cło liczone jako procent sumy wartości towaru, kosztów transportu do granic Unii Europejskiej oraz ubezpieczenia, czyli tzw. wartości celnej. VAT z kolei nalicza się jako odpowiedni procent sumy wartości celnej i cła. Aktualną taryfę celną można śledzić w systemach ISZTAR oraz TARIC.

Poniżej zamieściliśmy listę przykładowych stawek celnych wraz z kodami HS na artykuły często sprowadzane z Australii:

 • 2601120000 – aglomerowane rudy i koncentraty żelaza – 0%
 • 2601200000 – piryty żelazowe wyprażone – 0%
 • 2608000000 – rudy i koncentraty cynku – 0%
 • 2701121000 – węgiel koksowy – 0%
 • 2701200000 – brykiet węglowy – 0%
 • 4201000090 – wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i tym podobne), z dowolnego materiału – 2,7%
 • 4202111090 – skórzane teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki – 3%
 • 4203100000 – artykuły odzieżowe ze skóry – 4%
 • 9015200000 – teodolity i tachimetry (przyrządy pomiarowe geodezyjne) – 0%.

Ze względu na niską dostępność lub opłacalność wydobycia poszczególnych surowców na terenie Unii Europejskiej, często posiadają one zerową stawkę celną.

Ważne, żeby przed wypełnieniem deklaracji celnej odpowiednio zaklasyfikować towar według jego składu surowcowego i przeznaczenia oraz znaleźć prawidłowy kod HS.

Dokumenty importowe

Posiadanie zestawu poprawnie wystawionych dokumentów importowych to podstawa pomyślnej odprawy celnej. Oto nieodzowne dokumenty:

 • faktura handlowa wystawiona przez sprzedawcę
 • list przewozowy stanowiący podstawę do rozporządzania ładunkiem, inny dla każdego rodzaju transportu (np. konosament morski)
 • lista pakowa (ang. packing list) obowiązkowa wtedy, kiedy faktura nie spełnia funkcji specyfikacji, czyli nie zawiera wagi netto oraz brutto produktów.

Oprócz wyżej wymienionych, w niektórych sytuacjach potrzebne będą też inne dokumenty. W przypadku importu maszyn, aparatury i przyrządów może to być na przykład deklaracja zgodności CE. Import artykułów rolno-spożywczych może z kolei podlegać kontroli fitosanitarnej lub kontroli WIJHARS. Szczególną uważność należy zachować przy sprowadzaniu wyrobów ze skór egzotycznych, ponieważ mogą one wymagać świadectwa CITES.

Po sprawdzeniu poprawności dokumentów i wniesieniu opłat celno-skarbowych otrzymamy dokument ZC299, a ładunek zostanie zwolniony do obrotu w UE.

Import do UE – regulacje prawne

Profesjonalni importerzy powinni być świadomi przepisów obowiązujących w unii celnej UE. Jest to istotne, ponieważ to właśnie importer odpowiada za zgodność wprowadzanego na rynek produktu z normami. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez służby celne importer ryzykuje poważnymi stratami finansowymi i koniecznością wycofania produktu. Dlatego nie należy zaniedbywać kwestii autentyczności przedstawianych nam dokumentów, kopii certyfikatów itp.

Podstawowym aktem prawnym UE w kontekście importów jest Unijny Kodeks Celny z 2013 roku. Reguluje on głównie kwestie kontroli granicznej, zgłoszeń celnych, naliczania opłat celnych i inne. W związku z istnieniem unii celnej ładunek wprowadzony na rynek UE może być swobodnie przewożony między państwami członkowskimi – jest to tzw. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W przypadku importu wyrobów skórzanych, nawet, jeśli nie są to skóry egzotyczne, należy mieć na uwadze, że obowiązuje je kontrola przywozu z racji konwencji CITES.

Kultura biznesu w Australii

Australia to interesujący kulturowo kraj o złożonych losach kolonizatorskich. Mogłoby się wydawać, że tamtejsza kultura biznesowa będzie identyczna do europejskiej lub ze względu na bogate kontakty z Azją, przyjmie typowe cechy azjatyckiej kultury biznesu. Nic bardziej mylnego – w Australii wykształciła się osobna kultura biznesowa. Przedstawiamy jej najistotniejsze aspekty:

 • W przeciwieństwie do kontaktów z kontrahentami z Azji, w relacjach biznesowych z Australijczykami kontakt twarzą w twarz nie jest kluczowy, a część biznesmenów preferuje wręcz kontakt za pośrednictwem agentów. Częste wyjazdy i budowanie relacji interpersonalnych nie są więc potrzebne.
 • Kontakt z Australijczykami cechuje się rzeczowością, bezpośredniością i dążeniem do konkretów – łączy się to nie tylko ze zwięzłością negocjacji, ale też z otwartym wyrażaniem ewentualnej odmowy.
 • Zwracanie się do siebie po imieniu jest standardową praktyką w Australii. Język biznesowy jest często nieformalny, nie powinny nas więc zdziwić okazjonalne przekleństwa w wypowiedziach australijskich kontrahentów.
 • Mimo dość swobodnej atmosfery spotkań biznesowych, punktualność oraz oficjalny ubiór to kwestie istotne.
 • Spotkanie można rozpocząć od wymiany wizytówek i krótkiej pogawędki, należy jednak wystrzegać się tematów kontrowersyjnych, takich jak religia czy polityka wobec ludności rdzennej.
 • Wymienianie się upominkami nie jest często spotykaną praktyką, należy zachować w tej kwestii ostrożność.
 • W Australii wysoko rozwinięta jest kultura równościowa, dlatego możemy mieć do czynienia z przedstawicielami różnych szczebli hierarchii firmowej. Zasady te działają nawet w taksówkach, w których pasażerowi nie wypada siadać z tyłu.

Transport z Australii

Jako że Australia to państwo wyspiarskie, do wyboru mamy transport morski oraz lotniczy. Ten pierwszy sprawdzi się przy większości typowych importów z Australii, ponieważ tylko na morzu mamy możliwość przewozu ciężkich i dużych ładunków w kontenerach. Czas przewozu wyniesie około 40 dni.

Transport lotniczy może być natomiast przydatny przy sprowadzaniu niewielkich ładunków o wysokiej wartości, leków czy żywności. Jest to dużo bardziej kosztowna opcja, ale dzięki niej możemy otrzymać przesyłkę już po kilku dniach.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat transportu z Australii.

Import z Australii – podsumowanie

 • Wiodącymi produktami eksportowymi Australii są surowce, takie jak węgiel kamienny czy rudy metali. Na wiele z nich obowiązuje zerowa stawka celna. Popularny jest też import australijskich wyrobów skórzanych.
 • Trwają negocjacje nad zawarciem umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Australią, co może przyczynić się do większej dynamiki handlu dwustronnego w przyszłości.
 • Ważną kwestią jest skompletowanie dokumentacji, przede wszystkim faktury handlowej, listu przewozowego, listy pakowej i wymaganych certyfikatów.

Oceń wpis

5 / 5