Import z Dubaju

Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do czołówki najbogatszych państw Azji Zachodniej. Gospodarka państwa zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości w świecie arabskim i głównie polega ona na ropie naftowej oraz gazie ziemnym. Warto wiedzieć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem Polski spośród krajów należących do Rady Współpracy Państw Zatoki. Omawiamy import z Dubaju, czyli największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Co importuje się z Dubaju?

Mówiąc o imporcie z Dubaju, należy wziąć pod uwagę, co eksportuje się ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogółem. Całkowita wartość eksportu państwa w roku 2019 wyniosła 282,2 mld EUR. Do jego największych partnerów handlowych należą Arabia Saudyjska, Chiny oraz Indie. Głównymi towarami eksportowymi ZEA są:

 • Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe;
 • Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (z wył. surowych);
 • Elektronika (w tym przykładowo: aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych)
 • Złoto, włącznie ze złotem platynowanym, w stanie surowym, półproduktu lub proszku;
 • Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym.

Wymiana handlowa między Polską a ZEA

Obroty handlowe Polski ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi stanowią aż 50,02% naszych obrotów ze wszystkimi krajami członkowskimi Rady Współpracy Państw Zatoki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku polski import z ZEA według kraju pochodzenia wyniósł 162,6 mln EUR. Głównymi towarami, sprowadzanymi przez polskich importerów z tamtego rejonu są:

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne;
 • Sprzęt elektryczny;
 • Metale nieszlachetne;
 • Wyroby z tworzyw sztucznych;
 • Urządzenia optyczne.

Import z Dubaju – Cło na towary

Przed rozpoczęciem importu należy zawsze zapoznać się najpierw ze stawkami celnymi na wybrane towary. W ten sposób można sprawdzić, czy ich import będzie dla nas opłacalny. Wyszukanie ceł umożliwiają systemy ISZTAR oraz TARIC, w których znajdziemy również kody HS na produkty i wysokość VAT-u. Cło na towary z Dubaju podane są w wierszu „Erga Omnes”, który obejmuje artykuły importowane z państw trzecich.

Poniżej sporządziliśmy listę stawek celnych na przykładowe produkty importowane z Dubaju:

 • Telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych (8517120000) – 0%
 • Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe (8517620000) – 0%
 • Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – np. laptopy (8471900000) – 0%
 • Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w postaci proszku (7108110000) – 0%
 • Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w pozostałych surowych postaciach (7108120000) – 0%
 • Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (7109000000) – 0%
 • Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie półproduktu (7108138000) – 0%
 • Artykuły biżuteryjne ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym (7113110000) – 2.5%
 • Artykuły biżuteryjne z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym (7113190000) – 2.5%
 • Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe (2709009000) – 0%

Jak można zauważyć powyżej, cło na towary powszechnie importowane z ZEA jest bardzo niskie i często wynosi 0%. Biorąc pod uwagę potęgę gospodarki państwa, a także rozwój nowoczesnych technologii, import z Dubaju może być dobrym pomysłem na dochodowy biznes.

Dokumenty na import z Dubaju

Przy imporcie należy zadbać o komplet niezbędnej dokumentacji. Pewne dokumenty będą dotyczyły wszystkich grup produktów, aby mogły one bezproblemowo przejść przez odprawę celną. Odprawa celna jest procesem koniecznym podczas importu, a więc zwróć uwagę, czy posiadasz następujące dokumenty:

 1. Faktura handlowa (ang. Commercial Invoice) wystawiona przez sprzedawcę;
 2. List przewozowy (Bill of Lading, BOL lub B/L – transport morski; Air Waybill lub AWB – transport lotniczy);
 3. Lista pakowa (ang. Packing List)
 4. Dokument SAD (otrzymuje się go po odprawie celnej – potwierdza jej dokonanie)

Jeszcze przed przystąpieniem do importu obowiązkowe są następujące czynności, które dotyczą wszystkich bez wyjątku:

 1. Założenie działalności gospodarczej;
 2. Uzyskanie numeru EORI;
 3. Rejestracja w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

Wymogi na import z Dubaju dla wybranych grup produktów

Importując towary do Unii Europejskiej trzeba pamiętać również o dopilnowaniu kwestii wymogów na rynku. W tym celu warto się zapoznać z treścią Dyrektyw Nowego Podejścia, które są zbiorem regulacji dotyczących różnego rodzaju towarów. W zależności od produktu mogą go obowiązywać dodatkowe regulacje, konieczność posiadania określonych certyfikatów, dokumentów i oznaczeń. Należą do nich na przykład:

 1. Świadectwo pochodzenia (ang. Certificate of Origin);
 2. Pozwolenie CITES;
 3. Oznaczenie CE (oraz dokumenty: test reports, certyfikat zgodności CE, deklaracja zgodności);
 4. Certyfikat fumigacji i oznaczenie IPPC;
 5. i inne.

Import z Dubaju – Transport

Ze względu na odległość dzielącą Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie, transport między państwami możliwy jest na dwa sposoby. Importerzy mogą skorzystać z frachtu morskiego, najczęściej wykorzystywanego środka w międzynarodowej wymianie handlowej, lub lotniczego. Jeśli planujesz zorganizować import z Dubaju, sprawdź nasz artykuł na temat transportu z Dubaju. Dowiesz się, co charakteryzuje wybrane metody transportu, jakie znajdują się tam najważniejsze porty morskie i lotnicze oraz jak znaleźć spedytora.

Oceń wpis

4.3 / 5