Import z Hongkongu

Hongkong jest Specjalnym Regionem Administracyjnym, znajdującym się na terenie Chin. Importując towary z Hongkongu trzeba zwrócić uwagę, że mimo jego położenia, ma on swój własny system prawny i sądowniczy. Posiada również pełną autonomię gospodarczą. Region ten jest dynamicznie rozwijającym się centrum handlowo-finansowym. Sprawdź, jak wygląda import z Hongkongu, co się stamtąd sprowadza, i co trzeba zwrócić uwagę.

Co importuje się z Hongkongu?

Hongkong i Unia Europejska utrzymują stabilne stosunki handlowe. Mimo że przedsiębiorcy z Hongkongu importują więcej towarów z państw unijnych, niż eksportują, to Hongkong zajmuje 8. miejsce wśród azjatyckich partnerów handlowych Unii. W 2019 roku produkty eksportowane z Hongkongu do UE stanowiły 5.7% całkowitego krajowego eksportu Hongkongu. Jego największymi unijnymi partnerami są Niemcy, Francja i Holandia.

Państwa Unii Europejskiej importują z Hongkongu głównie:

 • Maszyny i sprzęt transportowy;
 • Wyposażenie biurowe i sprzęt telekomunikacyjny;
 • Produkty żywnościowe;
 • Biżuterię;
 • Różne artykuły przemysłowe.

Wymiana handlowa między Polską a Hongkongiem

Towary sprowadzane przez polskich importerów z Hongkongu nie różnią się od tych, które importują inne państwa unijne. Przoduje więc wśród nich maszyneria i sprzęt telekomunikacyjny. W 2019 roku Polska była dziesiątym największym partnerem handlowym Hongkongu w Unii Europejskiej. Nasz całkowity import z tego regionu wyniósł 284 mln EUR. Całkowita wymiana handlowa Polski z Hongkongiem osiągnęła natomiast 1,714 mln EUR.

Gdzie leży Hongkong?

Import z Hongkongu – Cło na towary

Przed organizacją importu zawsze należy sprawdzić, ile wynoszą stawki celne na wybrane produkty. Jest to jedna z kluczowych informacji przy ocenie opłacalności sprowadzania danego wyrobu. Cło na dowolne artykuły można sprawdzić za pomocą całkowicie darmowych systemów – ISZTAR oraz TARIC. Widnieją w nich również kody HS i podatek VAT. Są to informacje niezbędne do dokonania odprawy celnej.

Poniżej sporządziliśmy listę stawek celnych na wybrane produkty z najczęściej importowanych grup towarów z Hongkongu:

 • Telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych (8517120000) – 0%
 • Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe (8517620000) – 0%
 • Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – np. laptopy (8471900000) – 0%
 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz samochodami wyścigowymi, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3 (8703211000) – 10%
 • Artykuły biżuteryjne ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym (7113110000) – 2.5%
 • Artykuły biżuteryjne z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym (7113190000) – 2.5%
 • Sztuczna biżuteria (7117900000) – 4%

Dokumenty na import z Hongkongu

Zanim zabierzemy się za import towarów do Unii Europejskiej, musimy wykonać kilka obowiązkowych działań. Pozwolą nam one legalnie sprowadzać towar do Unii. Te kroki dotyczą wszystkich importerów, niezależnie od rodzaju importowanych wyrobów:

 1. Założenie działalności gospodarczej;
 2. Uzyskanie numeru EORI;
 3. Rejestracja w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

Obowiązkiem importera jest też zadbanie o komplet odpowiedniej dokumentacji, umożliwiającej import do Unii Europejskiej. W zależności od sprowadzanego towaru, wymogi dotyczące dokumentów będą się różnić. Dla niektórych z nich będzie wymagana dodatkowa certyfikacja lub oznaczenia, świadczące o zgodności wyrobu z Dyrektywami Nowego Podejścia, normami zharmonizowanymi lub innymi regulacjami.

Aby uniknąć problemów z odprawą celną i nałożeniem na Ciebie kar finansowych, dokładnie sprawdź, jakie dokumenty musisz skompletować.

Obowiązkowe dokumenty przy imporcie z Hongkongu:

 1. Faktura handlowa (ang. Commercial Invoice), którą wystawia sprzedawca;
 2. List przewozowy (Bill of Lading, BOL lub B/L dla transportu morskiego; Air Waybill lub AWB dla transportu lotniczego);
 3. Lista pakowa (ang. Packing List), czyli specyfikacja towaru;
 4. Dokument SAD (otrzymywany po odprawie celnej – potwierdza jej dokonanie)

Dokumenty, których możesz potrzebować w zależności od sprowadzanego towaru:

 1. Test reports, certyfikat zgodności CE, deklaracja zgodności – dla wyrobów wymagających oznakowania CE;
 2. Świadectwo pochodzenia (ang. Certificate of Origin);
 3. Pozwolenie CITES;
 4. Certyfikat fumigacji i oznaczenie IPPC;
 5. i inne.

Import z Hongkongu – Transport

Fracht morski

Organizując transport z Hongkongu, możemy zdecydować się na transport morski lub lotniczy. Fracht morski to najchętniej i najczęściej wybierana metoda dostawy towarów w handlu międzynarodowym. Swoją popularność zawdzięcza on przede wszystkim korzystnej cenie i dużej ładowności, a także możliwości transportu ładunku w kontenerach. Jest to świetny sposób tranzytu zarówno dla wyrobów o dużych gabarytach, jak i drobnicy.

Wybierając fracht morski, stajemy przed wyborem transportu FCL lub LCL. FCL (Full Container Load) oznacza transport pełno-kontenerowy, czyli cała pojemność kontenera zajmowana jest przez jednego nadawcę/odbiorcę. Z drugiej strony, LCL (Less Container Load) to właśnie drobnica, czyli transport wyrobów o małych rozmiarach. W tym przypadku jeden eksporter/importer zajmuje jedynie część kontenera, a resztę dzieli z innymi.

Fracht lotniczy

Transport lotniczy jest niezwykle kosztowny, dlatego nie wykorzystuje się go tak często, jak frachtu morskiego. Jest to jednak najszybsza i najbezpieczniejsza metoda dostawy towarów. Z tych względów sprawdza się w szczególności w transporcie takich wyrobów, które muszą jak najszybciej dotrzeć do miejsca przeznaczenia, np. żywności, kwiatów czy leków. Ponadto, fracht lotniczy często wykorzystywany jest do tranzytu towarów luksusowych, takich jak biżuteria lub pojazdy.

Porty w Hongkongu

Znajdujący się w Hongkongu port morski należy do jednego z największych portów cargo nie tylko na terenie Chin, ale i na świecie. Mieści się on na Morzu Południowo-Chińskim. Jego położenie sprawiło, że został on bramą morską do południowej części Chin. W 2020 roku port w Hongkongu obsłużył około 18 milionów TEU. Wielokrotnie zajmował pierwsze miejsce globalnie pod względem najbardziej ruchliwego portu cargo.

Jeśli chodzi o transport lotniczy, Hongkong International Airport to najruchliwszy port lotniczy cargo na świecie od 2010 roku aż do dziś. Obsługiwane przez lotnisko ładunki stanowią 42% całkowitego handlu zagranicznego Hongkongu. Port posiada ponad 100 linii lotniczych obsługujących loty do ponad 180 miast. Hongkong International Airport było pierwszym lotniskiem, które obsłużyło powyżej 5 mln ton ładunku rocznie.

Porty w Hongkongu

Import z Hongkongu – Koszt transportu

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję co do formy transportu, porównaj przynajmniej kilka ofert od różnych spedytorów. Możesz to zrobić za pomocą serwisu ShipHub. Wystarczy, że wypełnisz formularz dostępny na stronie głównej, a dostępni przewoźnicy przygotują dla Ciebie wycenę transportu. Pamiętaj, że całkowity koszt przewozu będzie różnił się w zależności od wybranego spedytora i formy dostawy, rodzaju i wagi ładunku, a także pokonywanej odległości.

Koszt transportu z Hongkongu
Wyceń transport za darmo na ShipHub.pl

Import z Hongkongu – Podsumowanie

 • Hongkong i Unia Europejska utrzymują stabilne stosunki handlowe. Eksport do Unii stanowi 5.7% całkowitego eksportu Hongkongu.
 • Państwa europejskie importują z Hongkongu przede wszystkim maszyny i sprzęt transportowy, sprzęt telekomunikacyjny i biżuterię.
 • Cło na wyroby najczęściej sprowadzane z tego regionu przez importerów z UE jest stosunkowo niskie.
 • Zawsze upewnij się, że posiadasz komplet niezbędnych dokumentów. Dopilnuj kwestii dodatkowych certyfikatów i oznaczeń, jeśli są one wymagane dla Twojego towaru.
 • Zanim zorganizujesz transport z Hongkongu porównaj oferty przynajmniej kilku spedytorów na ShipHub.

Oceń wpis

5 / 5