Import z Indii

Indie, nazywane „największą demokracją świata”, są jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie. Przewiduje się, że przy obecnym wzroście gospodarczym, do 2030 roku Indie będą najludniejszym państwem na świecie z młodym społeczeństwem oraz trzecią największą gospodarką na świecie. Indie są rynkiem perspektywicznym, dlatego też import z Indii staje się coraz to popularniejszy. Polska jest ich największym partnerem gospodarczym położonym w Europie Środkowej.

Import z Indii – produkty

W 2018 r., import z Indii do Polski wyniósł ponad 7,67 mld zł. Oznacza to również, że udział Indii w imporcie Polski wynosi niecały procent i ma potencjał do wzrostu. Wśród 27 krajów UE, Polska jako importer towarów indyjskich zajmuje siódme miejsce. Importuje się głównie:

 • produkty przemysłu chemicznego (ponad 1/3 całości importu);
 • materiały włókiennicze;
 • urządzenia mechaniczne i elektryczne;
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.

Jeśli chodzi o produkty rolnicze, importuje się przede wszystkim tytoń, herbatę, a także esencje i ekstrakty kawy oraz herbaty.

Transport towaru z Indii

Najpopularniejszą metodą transportu z Indii jest spedycja morska. Czas dostawy w ostateczności zależy od wybranego armatora oraz jego aktualnego rozkładu, zazwyczaj trwa 35-50 dni.

Jeśli zamawiasz ładunek z północnych Indii, zadbaj o to, by w Nowym Delhi załadowano go na pociąg. Dzięki temu, towar ominie zatory uliczne i szybciej znajdzie się w porcie, niż gdyby transportowano go ciężarówką.

Ładunki opuszczają Indie głównie z portów w Mumbaju (Bombaju), Ćennaj, Kalkucie oraz Koczin. Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie portu w Mubmaju (Nhava Sheva), ponieważ głównie przez ten port przepływają ładunki. Port Nhava Sheva obsługuje 40% całego handlu kontenerowego w Indiach i z niego z reguły najszybciej dopływają ładunki do Europy.

Należy zwrócić szczególną uwagę, z którego stanu rozpoczyna się transport ładunku. W Indiach opłaca się „interstate tax”, ściągany z tytułu przemieszczania się ładunku z jednego indyjskiego stanu do drugiego. Przemieszczanie ładunku między stanami np. z magazynu ulokowanego w środku kraju do stanu nabrzeżnego, aby załadować towar na statek, jest dodatkowo opodatkowane, co podbija cenę transportu i podnosi całościowe koszty.

Cło na import z Indii

Wysokości stawek celnych nałożonych na towary z Indii dostępne są w systemach taryfowych: TARIC – Zintegrowanej Taryfie Wspólnot Europejskich oraz polskim ISZTARZE – Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej. W ISZTAR dodatkowo można zapoznać się z wysokością podatku VAT oraz akcyzy.

Cła na towary z Indii zawarte są w wierszu Erga Omnes (wobec wszystkich krajów) z danej pozycji produktowej. Aby sprawdzić, czy na dany produkt nie zostały nałożone cła antydumpingowe, wyszukaj Indie na liście poszczególnych krajów.

Dokumenty przy imporcie z Indii

Przede wszystkim, przedsiębiorcy zajmujący się importem zarejestrowani w Indiach muszą obowiązkowo uzyskać indywidualny kod importu/eksportu (Import Export Code, IEC). Wydawany jest on przez Generalną Dyrekcję Handlu Zagranicznego (ang. Directorate General of Foreign Trade, DGFT) Ministerstwa Handlu i Przemysłu.

Dokumenty obowiązkowe przy imporcie z Indii:

 • faktura handlowa (commercial invoice) sporządzana przez eksportera;
 • świadectwo pochodzenia od eksportera;
 • konosament morski (Bill of Lading, B/L, BOL) od firmy przewozowej lub Sea Waybill (SWB) oraz telex release;
 • lub przy spedycji lotniczej list przewozowy Air Waybill (AWB);
 • Packing List (P/L);
 • deklaracja wartości celnej;
 • SAD (Single Administrative Document) otrzymywany po odprawie celnej.

Dodatkowe dokumenty wymagane w zależności od typu towarów:

 • CE, test reports, deklaracja zgodności w przypadku niektórych towarów importowanych do UE;
 • certyfikat fumigacji wystawiany przez władze celne lub sanitarne;
 • świadectwo CITES w przypadku importu okazów fauny i flory
 • inne certyfikaty oraz dokumenty.

Kwestię dokumentów, szczególnie dotyczących przewozu towarów, należy ustalić przy składaniu zamówienia, by nie doszło do nieporozumień.

Lista dokumentów na potrzeby odprawy celnej wraz z opisami znajduje się na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.

Oceń wpis

4.5 / 5