Import z Kanady

Kanada to drugie największe państwo świata ze stolicą w Ottawie, a także jeden z głównych podmiotów międzynarodowego rynku. W samym roku 2020 Kanada wyeksportowała towary warte ponad 390 mld dolarów. Odbiorcami części tych eksportów byli Polacy. W artykule wyjaśniamy, czym charakteryzuje się import z Kanady.

Wymiana handlowa między Polską a Kanadą

Stosunki gospodarcze między całą Unią Europejską, w tym także Polską, a Kanadą dynamicznie rozwijały się w ubiegłej dekadzie. Jednym z wyrazów dwustronnej współpracy było zawarcie w 2017 r. Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement, w skrócie CETA).

Według danych kanadyjskiego głównego urzędu statystycznego, Statistics Canada, wymiana handlowa między Polską a Kanadą wyniosła w 2019 r. około 2,4 mld USD (wzrost o 8% w porównaniu do roku 2018). Wartość importu wyniosła niespełna 590 mln USD. Zdecydowanie więcej produktów do Kanady eksportujemy niż importujemy i ta tendencja utrzymuje się od lat. W kwestii importu kanadyjskich produktów do Polski jest więc jeszcze duże pole do rozwoju.

Prowincje, z których najchętniej importują polscy przedsiębiorcy, to Ontario (najwyższą wartość osiągnął import części turbin gazowych i aparatów słuchowych), Quebec (części turbo-dysz lub turbo-śmigieł oraz samolotów) oraz Kolumbia Brytyjska.

Stosunki handlowe Unii Europejskiej i Kanady

Kanada to 16. partner w importach Unii Europejskiej, natomiast Unia jest trzecim partnerem handlowym Kanady po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Najważniejsze kategorie produktowe w handlu dwustronnym to maszyny, produkty przemysłu chemicznego i farmaceutyki, a także sprzęt transportowy. W 2020 r. jego wartość wyniosła 53,3 mld euro, z czego 20 mld zajęły importy. Sytuacja jest analogiczna do polskiego dodatniego bilansu handlowego w stosunkach z Kanadą.

Co importować z Kanady?

Z uwagi na bogactwo złóż znajdujących się na terenie Kanady, kraj ten jest światowym eksporterem nie tylko towarów, ale też energii i surowców, m.in. złota czy ropy naftowej. Kanada jest też jednym z najważniejszych producentów rolnych. Głównymi eksportowanymi produktami spożywczymi są pszenica (w tym durum), rzepak, soczewica oraz soja. Ranking eksportów Kanady pod względem wartości w 2020 r. przedstawiał się następująco:

 1. Paliwa mineralne, w tym ropa naftowa (17,7% wartości wszystkich eksportów)
 2. Pojazdy, w tym samochody osobowe (11,9%)
 3. Maszyny, w tym komputery (7,4%)
 4. Kamienie i metale szlachetne (5,9%)
 5. Drewno, w szczególności tarcica (3,4%)

Według danych Statistics Canada z 2019 r. Polacy najczęściej importują z Kanady (według wartości importów):

 1. Części turbin gazowych
 2. Węgiel bitumiczny
 3. Samoloty
 4. Silniki o zapłonie iskrowym
 5. Aparaty słuchowe
 6. Mrożone owoce i orzechy
 7. Części sprzętu lub układów przenoszenia napędu
 8. Karmy dla psów i kotów
 9. Części samolotów lub śmigłowców
 10. Druki

Co ciekawe, do Polski importuje się również kanadyjski tlen medyczny.

Cło na import z Kanady

Każdy import powyżej wartości 150 euro z państw niebędących członkami Unii celnej UE podlega opłatom celno-skarbowym. W przypadku większości (aż 98%) towarów importowanych z Kanady stawka celna wynosi jednak 0%. Dzieje się tak na mocy umowy CETA. Cło obowiązuje tylko na wybrane grupy produktowe, m.in. mięso drobiowe i indycze, jaja oraz wybrane owoce i warzywa. Kontyngenty bezcłowe obowiązują z kolei na:

 • wołowinę,
 • wieprzowinę,
 • pszenicę (w okresie przejściowym 7 lat, później zostaną zwolnione z cła),
 • kukurydzę cukrową.

W wyszukaniu aktualnych stawek celnych pomogą systemy ISZTAR oraz TARIC.

Po wybraniu interesującej nas kategorii produktowej, w większości przypadków zobaczymy, że Kanada jest wyszczególniona i widnieje przy niej napis „Preferencja taryfowa: 0%”.

Cło z Kanady
Cło preferencyjne z Kanady

Poniżej prezentujemy przykładowe stawki celne na artykuły sprowadzane z Kanady:

 • 0207 27 10 00 – mrożone mięso indycze w kawałkach bez kości – 85.1 EUR / 100 kg (obowiązuje niepreferencyjny kontyngent taryfowy 0% – należy posiadać zezwolenie na przywóz)
 • 0303 13 00 10 – łosoś atlantycki – 0%
 • 1001 99 00 40 – pszenica zwyczajna średniej jakości – 35.625 EUR / 1000 kg (obowiązuje kontyngent taryfowy preferencyjny 0% – należy posiadać zezwolenie na przywóz)
 • 2701 12 00 00 – węgiel bitumiczny – 0%
 • 8411 99 00 00 – części turbin gazowych – 0%

Należy pamiętać, że zerowe cło nie zwalnia z obowiązku opłacenia podatku VAT za importowane towary. Jest on naliczany jako odpowiedni procent wartości celnej (sumy wartości towaru, kosztów transportu i ubezpieczenia oraz cła).

Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki celnej, do faktury handlowej musi być dołączone oświadczenie o preferencyjnym pochodzeniu produktu. Ponadto liberalizacja handlu dotyczy tylko tych produktów, które mogą być uznane za pochodzące z UE lub z Kanady. Zasady określania pochodzenia produktów zawarte są w „Protokole w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia”.

Import z Kanady krok po kroku

Mimo że na większość produktów sprowadzanych z Kanady obowiązuje zerowa stawka celna, procedura importowa wygląda podobnie, jak w przypadku innych państw spoza UE:

 1. Założenie działalności gospodarczej
 2. Uzyskanie numeru EORI
 3. Rejestracja w BDO
 4. Znalezienie dostawcy – jednym ze sposobów na znalezienie dostawcy jest wyjazd na targi międzynarodowe, np. Canadian International Autoshow czy Canadian National Exhibition. Poszukiwania można też zacząć na witrynach łączących dostawców z importerami, takich jak Kompass czy Amazon
 5. Zamówienie próbek
 6. Płatność
 7. Transport towarów z Kanady
 8. Odprawa celna i dopuszczenie do obrotu

Umowa o wolnym handlu – CETA

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między Kanadą a Unią Europejską została podpisana w 2016 r. i weszła w życie 21 września 2017 r. Razem z umową TTIP (między UE a USA) ma za zadanie utworzenie transatlantyckiej strefy wolnego handlu (TAFTA). Jest to jedna z najbardziej kompleksowych umów o wolnym handlu podpisanych przez Unię Europejską.

Na początek z cła zwolniono 98% produktów, jednak w ciągu 7 lat od wejścia umowy w życie zniesione mają być też opłaty celne za kolejny 1% kategorii produktowych. Również dla niektórych typów pojazdów zastosowano przedłużone okresy liberalizacji. Na część produktów nieobjętych postanowieniami umowy, m.in. zboża, obowiązują preferencyjne kontyngenty ilościowe.

Oprócz zniesienia większości ceł umowa przyniosła także takie korzyści, jak:

 • ochrona inwestycji zagranicznych,
 • wzajemne uznawanie certyfikacji (choć wciąż obowiązuje m.in. kontrola fitosanitarna),
 • zmniejszenie biurokracji,
 • mobilność pracowników – w ramach CETA wykwalifikowana kadra oraz przedsiębiorcy mogą przebywać czasowo na terenie Kanady na specjalnych warunkach.

Choć podpisanie umowy spotkało się z mieszanym odbiorem przez opinię publiczną, wyniki handlowe są już zdecydowanie zauważalne. W 2020 r. wartość handlu dwustronnego zwiększyła się o 15% w porównaniu z okresem przed podpisaniem CETA.

Obowiązki importera

Jako że producenci artykułów wytworzonych poza Unią Europejską najczęściej nie posiadają przedstawicielstwa w UE, to importer ma obowiązek zapewnić, że produkt jest bezpieczny i zgodny z normami.

Ważną kwestią dla niektórych grup produktowych jest posiadanie certyfikatu CE. Jeśli jest wymagany dla importowanego przez nas produktu, warto poruszyć tę kwestię w czasie negocjacji i upewnić się, że eksporter dopełni formalności.

Obowiązek rejestracji w Bazie Danych Odpadowych łączy się z kolei z uiszczaniem opłat okresowych oraz zapewnieniem prawidłowego odzysku odpadów.

Należy również pamiętać o odpowiednim etykietowaniu produktów, szczególnie spożywczych, odzieżowych i elektronicznych. Warto zapoznać się w tej kwestii m.in. z Dyrektywą WEEE.

Import z Kanady – potrzebne dokumenty

Aby skorzystać z przysługującej preferencji taryfowej lub obniżonej stawki celnej w ramach kontyngentu, należy wykazać pochodzenie produktu. Na szczęście w przypadku importu z Kanady wystarczy dołączone przez eksportera do faktury handlowej lub/i specyfikacji oświadczenie o preferencyjnym pochodzeniu. Należy zadbać, aby dokument taki został wystawiony.

Preferencyjne stawki celne nie zwalniają z dokonania zgłoszenia celnego przy pomocy formularzy SAD oraz PZC i odprawy celnej. W związku z tym potrzebne będą też klasyczne dokumenty importowe:

 1. Faktura handlowa lub faktura pro forma wystawiona przez eksportera;
 2. List przewozowy będący podstawą do rozporządzania ładunkiem;
 3. Lista pakowa wymagana wtedy, kiedy faktura nie spełnia funkcji specyfikacji.

Poza podstawowymi dokumentami, w konkretnych przypadkach potrzebne będą też inne certyfikaty i zaświadczenia, np.:

 • deklaracja zgodności CE – głównie dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego, wyrobów medycznych, zabawek, maszyn;
 • świadectwo pochodzenia – na przykład dla tekstyliów, produktów rolnych;
 • certyfikat określający skład surowcowy towaru – jeśli jest konieczny do określenia kategorii taryfowej.

Kanadyjska kultura biznesu

Kanadyjska kultura biznesu jest dość podobna do europejskiej i nieco mniej swobodna niż w Stanach Zjednoczonych. Różni się też nieznacznie w zależności od prowincji. Z racji obowiązywania w Kanadzie dwóch języków urzędowych (francuskiego i angielskiego) warto przygotować dwujęzyczne wizytówki.

Punktualność jest ceniona i przestrzegana. Budowanie relacji interpersonalnych z kontrahentem nie jest tak ważne, jak np. w krajach azjatyckich – w Kanadzie sprawy prywatne oddzielane są od zawodowych. Nie wymaga się również wymiany upominków, choć może to być miły gest przypieczętowujący zawarcie kontraktu. Formy powitania obejmują nie tylko uścisk dłoni, ale we francuskojęzycznych prowincjach także podwójne cmoknięcie w policzek osoby płci przeciwnej, co może być zaskakujące.

Transport towarów z Kanady

Z racji położenia Kanady nad aż trzema oceanami najpopularniejszy jest transport morski ładunków z tego kraju. Do wyboru mamy trasy z przeładunkiem do Gdyni lub do większego europejskiego portu z późniejszym transportem drogowym. Czas przewozu różni się w zależności od portu załadunku. Może on wynieść od kilkunastu (np. z Halifaksu czy Montrealu) do aż 45 dni w przypadku załadunku w Vancouver. Największy kanadyjski port to właśnie Port Vancouver.

W przypadku pilnie potrzebnych, kosztownych i niewielkich ładunków można również skorzystać z transportu lotniczego, który jest najszybszą, ale i najdroższą opcją przewozu.

Szczegółowe informacje na temat transportu z Kanady znajdziesz w naszym wcześniejszym artykule.

Podsumowanie

 • Większość ceł na produkty importowane z Kanady jest zredukowana do 0% na mocy umowy CETA;
 • Udowodnienie preferencyjnego pochodzenia produktu odbywa się na zasadzie deklaracji dołączonej do faktury handlowej;
 • Do najczęściej sprowadzanych z Kanady towarów należą maszyny i ich części, pojazdy, a także surowce.

Oceń wpis

4.4 / 5