Import z Korei Południowej

Korea Południowa jest piątym największym eksporterem na świecie, a obroty handlu zagranicznego stanowią około 85% PKB tego kraju. Tym samym gospodarka Republiki Korei, w porównaniu z innymi państwami członkowskimi OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), jest najbardziej zależna od eksportu za granicę. Import z Korei Południowej może być bardzo opłacalnym przedsięwzięciem, dzięki swoim innowacyjnym i konkurencyjnym ofertom na światowym rynku. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, który pozwoli lepiej zapoznać się z tematem importu z Republiki Korei.

Wymiana handlowa między Polską a Koreą Południową

Polska od wielu lat obserwuje wysoki deficyt w wymianie handlowej z Republiką Korei. Do tej sytuacji szczególnie przyczynia się znaczący import inwestycyjny generowany przez przedsiębiorców koreańskich. Prowadzą oni działalność produkcyjną na terenie Polski, a następnie eksportują swoje produkty na rynki europejskie. Dotyczy to przede wszystkim sektorów urządzeń i maszyn oraz zaawansowanych technologii.

Polska i Korea Południowa podpisały razem wiele umów i porozumień, w tym umowę o wolnym handlu między UE a Republiką Korei (2011 r.). Była to najobszerniejsza umowa o wolnym handlu, wynegocjowana w tamtym okresie przez UE, a także pierwszą taką umową zawartą z państwem azjatyckim.

Co można importować z Korei Południowej? 

Korea Południowa jest ważnym producentem środków transportu (takich jak samochody czy statki) oraz wyrobów elektronicznych, które stanowią odpowiednio ok. 10% i 8% wartości eksportu.

Wśród innych, popularnych towarów eksportowych można wyróżnić:

 • obuwie
 • tekstylia
 • ryby
 • stal
 • kompletne obiekty przemysłowe (chemiczne, energetyczne i telekomunikacyjne).

Wśród najpopularniejszych towarów importowanych do Polski z Republiki Korei znajdują się:

 • wyroby elektromaszynowe (w tym maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części i akcesoria)
 • reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części
 • pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
 • tworzywa sztuczne i artykuły z nich.

Cło na import z Korei Południowej

Decydując się na import z należy pamiętać o obowiązku uregulowania opłat celno-skarbowych. W celu zapoznania się z aktualnymi stawkami, obowiązującymi przy imporcie danych towarów, polecamy skorzystanie z systemów ISZTAR oraz TARIC.

Dzięki podpisanemu między Koreą Południową a Unią Europejską Porozumieniu o wolnym handlu, zlikwidowano lub obniżono stawki celne na ponad 99% towarów.

Poniżej znajduje się lista przykładowych stawek celnych obowiązujących dla popularnych artykułów sprowadzanych z Korei Południowej:

 • Zmywarka do naczyń (8422 11 00 00) – 0%
 • Akumulatory lub moduły litowo-jonowe cylindryczne (8507 60 00 15) – 0%
 • Laptop (8471 30 00 00) – 0%
 • Kolorowy, ciekłokrystaliczny monitor wideo (8528 59 00 20) –0%
 • Bawełniane T-shirty (6109 10 00 10) – 0%
 • Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych (4303 10 90 00) – 0%

Czasami, oprócz stawki celnej obowiązującej przy danym towarze, naliczane są inne opłaty. W przypadku importu produktów o zbyt niskiej cenie na rynek docelowy, organy Unii Europejskiej nakładają na nie cło antydumpingowe. Ma ono zapobiec nierównym warunkom konkurencji na rynku wewnętrznym.

Więcej informacji na temat cła przy imporcie produktów z Korei Południowej można znaleźć w naszym artykule Cło z Korei.

Dokumenty importowe

W celu sprawnej i pomyślnej odprawy towaru, kluczowe jest posiadanie poniższych dokumentów:

Ponadto w wielu przypadkach, oprócz wcześniej wymienionych dokumentów, potrzebne będą inne certyfikaty i zaświadczenia, między innymi deklaracja zgodności CE (głównie dla elektroniki, wyrobów medycznych, zabawek oraz maszyn), świadectwo pochodzenia, czy też certyfikat określający skład surowcowy towaru (o ile jest on niezbędny do określenia kategorii taryfowej). Dzięki świadectwu pochodzenia można skorzystać z preferencji taryfowej 0%.

Najważniejsze regulacje prawne przy imporcie do UE

Osoby sprowadzające towary zagraniczne powinny zapoznać się z przepisami regulującymi kwestie importu na teren Unii Europejskiej. To właśnie na importerów spada odpowiedzialność za zgodność sprowadzanych produktów z określonymi normami, a niedopilnowanie tej sprawy może skutkować naniesieniem kar finansowych.

Podstawowym aktem prawnym UE w zakresie importu towarów jest Unijny Kodeks Celny z 2013 roku. Reguluje on między innymi kwestie zgłoszeń celnych, kontroli granicznej, czy też opłat celnych. Ponadto, jakość niektórych grup produktów regulowana jest przez unijne Dyrektywy Nowego Podejścia, które jeszcze dokładniej opisują wymogi i regulacje, które dane towary muszą spełniać.

Jak rozpocząć import z Korei Południowej?

Jeśli myślisz o rozpoczęciu importu towarów z Korei Południowej w pierwszej kolejności powinieneś założyć działalność gospodarczą. Następnie należy wystąpić o przyznanie numeru EORI i zarejestrować się w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Po wykonaniu powyższych formalności można zacząć szukać dostawcy. Można to zrobić zarówno osobiście – poprzez udział w targach, takich jak Korea Electronics Show, czy też korzystając z serwisów B2B, na przykład tradeKorea. Przy szukaniu dostawcy przez Internet należy zachować ostrożność w celu uniknięcia oszustwa.

Następnym krokiem po ustaleniu szczegółów z dostawcą jest zamówienie u niego próbek towaru oraz weryfikacja certyfikatów. Po zatwierdzeniu produktu nadchodzi czas na płatność – w tym przypadku nie jest zalecane opłacanie całej kwoty z góry. Warto jest najpierw wynegocjować wysokość zaliczki, a resztę pieniędzy wręczyć po zakończeniu produkcji. Ostatnimi etapami importu z Korei Południowej do Polski jest transport towarów, odprawa celna w porcie docelowym oraz dopuszczenie towaru do obrotu.

Transport z Korei Południowej

Obecnie na rynku dostępne jest kilka rodzajów transportu z Korei Południowej do Polski. Jako że Republika Korei leży na półwyspie i posiada wiele portów, transport morski jest najczęściej wybieraną opcją. Czas samego tranzytu waha się zazwyczaj między 39 a 48 dniami.

Oprócz transportu morskiego, w ofercie znajduje się również transport lotniczy oraz multimodalny. Pierwszy z nich jest najdroższym, ale też najszybszym i najbezpieczniejszym rodzajem przewozu towarów. Transport multimodalny pozwala na skrócenie czasu tranzytu do około 21 dni poprzez przewozu drogą morską i koleją.

Aby dowiedzieć się więcej na temat transportu z Korei Południowej, zachęcamy do zapoznania się z artykułem Transport z Korei.

Kultura biznesu w Korei Południowej

Południowokoreańska kultura biznesu jest znacznie inna od europejskiej. Warto mieć świadomość różnic, które występują między obiema kulturami. Pomoże to w zbudowaniu dobrej relacji z koreańskimi kontrahentami. Najważniejszymi kwestiami, na które należy zwracać szczególną uwagę są:

 • bycie punktualnym
 • posiadanie wizytówek z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem w firmie (wręczanie i odbieranie odbywa się oburącz, nie należy wkładać wizytówki do tylnej kieszeni)
 • strój, w którym nie będą dominowały biel, czerń czy czerwień
 • używanie tytułu zawodowego w trakcie rozmowy z kontrahentem
 • posiłki, podczas których omawiane są kwestie biznesowe (to właśnie podczas nieformalnych spotkań najbardziej zacieśnia się więź z koreańskim partnerem)
 • przygotowanie upominków dla kontrahentów (osoba najwyższa w hierarchii powinna dostać prezent o wyższej wartości niż reszta; zgodnie z kulturą azjatycką odradza się dawanie zegarków, parasoli, ostrych narzędzi, przedmiotów pakowanych po cztery sztuki oraz tych, które były wyprodukowane w kraju partnera)
 • unikanie kontaktu fizycznego z kontrahentem (np. poklepywanie po ramieniu, przytulanie).

Podsumowanie

Chcąc rozpocząć import z Korei Południowej trzeba dobrze zapoznać się z ofertą towarów dostępną na rynku, a także z obowiązującą wysokością cła, by import był opłacalny. Dodatkowo, warto przyjrzeć się bliżej koreańskiej kulturze biznesu. Świadomość różnic kulturowych ułatwi importerowi nawiązanie bliższej relacji z kontrahentem, która z pewnością wpłynie na jakość współpracy.

Oceń wpis

4.8 / 5