Incoterms 2010 – czym są Incoterms?

Sprawdź Incoterms 2020 i zobacz jakie zmiany nastąpiły – Incoterms 2020
Incoterms 2020 – FOB
Incoterms 2020 – CIF
Incoterms 2020 – FCA
Incoterms 2020 – EXW

Decydując się na import towarów z Chin należy zapoznać się z całym szeregiem potrzebnych informacji np. o cle czy transporcie. Jednak, aby mieć pewność bezpiecznych transakcji i kontraktów, warto przyjrzeć się bliżej Incoterms. Incoterms czyli Międzynarodowe Reguły Handlu, to zbiór reguł, który określa warunki sprzedaży przy obrocie dóbr materialnych. Obejmują one kwestie związane z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy, czyli m.in. rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów itd. Nie są one oczywiście obligatoryjne, jednak są szeroko przyjęte na całym świecie, a stosowanie się do nich pomoże płynnie przebiec całej procedurze sprzedaży.

Inocterms publikowane są przez Międzynarodową Izbę Handlową ICC i pochodzą z 1936 roku, jednak do tej pory były wielokrotnie aktualizowane, teraz obowiązują Incoterms 2010. Zanim zastosujemy owe reguły w naszym kontrakcie, należy pamiętać, że to prawo rządzące daną umową ma pierwszeństwo. Co więcej, obowiązują one tylko importera i eksportera, nie dotyczą natomiast spedytorów i firm transportowych.

Reguły Incoterms

Incoterms podzielone są na grupy wg. konkretnych warunków. Poniżej przedstawiamy krótko obowiązujące reguły Incoterms 2010:

Grupa C (Main Carriage Paid)

Sprzedający zawiera umowę przewozu, ponosi jego koszty, a także dokonuje odprawę celną eksportową. Natomiast wszelkie inne koszty związane z transportem, wynikłe po załadunku obciążają kupującego, a ryzyko zostaje przeniesione na niego w momencie nadania towaru.

 • CFR (Cost and Freight (named destination port)) – Koszt i fracht (określony port przeznaczenia)

Incoterms reguluje, że w tym rodzaju koszty ubezpieczenia towaru od momentu załadunku na statek leżą po stronie kupującego. Dostawa jest zrealizowana w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika podanego przez sprzedającego. Dotyczy tylko transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

 • CIF (Cost, Insurance and Freight (named destination port)) – Koszt, ubezpieczenie i fracht (określony port przeznaczenia)

Sprzedający jest odpowiedzialny za ubezpieczenie, zarówno za zawarcie umowy jak i opłatę. Dotyczy tylko transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

 • CPT (Carriage paid to (named destination port)) – Przewoźne opłacone do (określony port przeznaczenia)

Odpowiednio do CFR w transporcie innym niż morski i wodny śródlądowy, w tym także w transporcie multimodalnym.

 • CIP (Carriage and Insurance paid to (named destination port)) – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (określony port przeznaczenia)

Odpowiednio do CIF w transporcie innym niż morski i wodny śródlądowy, w tym także w transporcie multimodalnym.

Grupa D (Arrival)

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do portu przeznaczenia lub w określone miejsce.

 • DAT (Delivered at Terminal) – Dostarczone do terminalu (określone miejsce przeznaczenia)

Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do danego terminalu i jego rozładunek.

 • DAP (Delivered at Place) – Dostarczone do (określone miejsce przeznaczenia)

Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do konkretnego miejsca, ale za rozładunek odpowiedzialny jest kupujący.

 • DDP (Delivered Duty Paid) – Dostarczone, cło opłacone (określone miejsce przeznaczenia)

Incoterms 2010 reguluje, że sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towaru do wskazanego miejsca wraz z kosztami i ryzykiem z tym związanym, a także z kosztami związanymi z odprawą celną importową. Towar jest dostarczony bez rozładunku.

Grupa E (Departure)

Sprzedający nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru, a także nie ponosi odpowiedzialności za odprawę celną eksportową.

 • EXW (Ex Works (… named place)) – Od zakładu (… określone miejsce)

Towar uznany jest za dostarczony w momencie wydania do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, sprzedający nie jest zobligowany do dalszych czynności.

Grupa F (Main Carriage Unpaid)

Sprzedający jest zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej, ale nie za transport czy ubezpieczenie.

 • FCA (Free Carrier (… named place)) – Franco przewoźnik (… określone miejsce)

Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. W momencie załadunku towar uznaje się za dostarczony i następuje przeniesienie ryzyka na kupującego.

 • FAS (Free Alongside Ship (… named loading port)) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku)

Sprzedawca jest odpowiedzialny za koszty transportu, a także ponosi ryzyko do momentu dostarczenia towaru do burty statku, ale nie ponosi odpowiedzialności za załadunek. Od tego momentu wszelkie koszty i ryzyko przeniesione zostają na kupującego. Dotyczy tylko transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

 • FOB (Free On Board (… named loading port)) – Franco statek (… określony port załadunku)

Incoterms 2010 reguluje, że sprzedający ponosi odpowiedzialność za koszty transportu i ryzyko do momentu przeniesienia towaru na burtę statku, wraz z kosztami załadunku. Dotyczy tylko transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego. Reguła FOB jest najczęściej spotykana przy imporcie z Chin.

W celu łatwiejszego zrozumienia reguł Incoterms, zapoznaj się również z poniższą grafiką:

Incoterms

Oceń wpis

2.8 / 5