Incoterms 2020 DPU

Reguły Incoterms pomagają sprzedającemu i kupującemu w ustaleniu podziału ryzyka i kosztów na różnych etapach transportu w handlu międzynarodowym. Ze względu na pomyłki w interpretacji reguły DAT (Delivered at Terminal), hasło „terminal” zostało zastąpione przez DPU (Delivery at Place Unloaded). Niniejszy artykuł opisuje z czym wiąże się zmiana na Incoterms 2020 DPU.

Incoterms 2020 DPU – podział kosztów

Sprzedający ponosi: Kupujący ponosi:
koszty formalności związane z eksportem i tranzytem (poza krajem importu): cła, podatki, pozwolenie na wywóz i tranzyt, poświadczenie bezpieczeństwa na wywóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleńkoszty formalności związane z importem: cła, podatki, pozwolenie na wwóz, poświadczenie bezpieczeństwa na wwóz oraz koszty uzyskania wszelkich oficjalnych zezwoleń
koszty czynności kontrolnych, takich jak: kontrola jakości, pomiar, ważenie, liczenie, dostarczenie odpowiednio oznakowanego opakowaniadodatkowe koszty związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez kupującego
koszty związane z wysyłką i transportem towarów do czasu ich wyładowania i przekazania kupującemukoszty potrzebne w uzyskaniu dokumentów importowych.
koszty potrzebne w uzyskaniu dokumentów i informacji związanych z eksportem i tranzytem  
koszty związane z zawarciem umowy przewozu.  

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Wywiązuje się z warunków dostawy określonych w umowie. Oznacza to dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży i innymi powiązanymi dokumentami.
 • Sprzedający odpowiada za rozładunek towarów z przybywających środków transportu, a następnie dostarcza je i oddaje do dyspozycji kupującego w uzgodnionym w umowie punkcie.
 • Zawiera umowę przewozu.
 • Dostarcza kupującemu na własny koszt wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru towarów
 • Udziela pomocy kupującemu, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy imporcie i tranzycie.
 • Opakowuje i oznacza towary.
 • Informuje kupującego o sprawach wiążących się z odbiorem towarów.
 • Rozładowuje towary w miejscu dostawy.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Kupujący udziela pomocy sprzedającemu, na jego prośbę, ryzyko i koszt, w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie i tranzycie towarów.
 • Odpowiada za formalności importowe.
 • Kupujący musi powiadomić sprzedawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich wymogach bezpieczeństwa związanych z transportem, nazwą statku, punktem załadunku i ewentualnym terminie dostawy w uzgodnionym w umowie terminie.

Grafika

DPU

Jak wynika z załączonej, sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyko do momentu wyładowania towarów i przekazania ich kupującemu.

Dostarczenie towaru

„Delivered at Place Unloaded” oznacza, że sprzedawca dostarcza towary, a razem z tym przenosi również ryzyko i koszty na kupującego, gdy towary zostają rozładowane z przybywających środków transportu i przekazane kupującemu. Miejsce dostawy następuje we wskazanym w umowie miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie.

W tym przypadku dostawa i dotarcie do miejsca oznaczają to samo miejsce. DPU jest jedyną regułą Incoterms, która wymaga od sprzedawcy rozładowania towarów w miejscu dostawy. Z tego względu sprzedawca powinien upewnić się, że jest w stanie zorganizować rozładunek w wymienionym w umowie miejscu.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms 2020 DPU

W przypadku DPU Incoterms nie ma obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia.

Incoterms 2020 DPU w transporcie

Formuła DPU może być stosowana niezależnie od wybranego rodzaju transportu. Dotyczy to również stosowania więcej niż jednego rodzaju transportu.

DPU a inne reguły Incoterms

Ze względu na problemy w interpretacji określenia “terminal” w regule DAT Incoterms 2010 (Delivered at Terminal) stworzono formułę DPU. Wynikało to z faktu, że terminal docelowy mylony był z terminalem celnym.

W przypadku DPU Incoterms sprzedawca powinien upewnić się, że jest w stanie zorganizować rozładunek w wymienionym miejscu. Jeżeli strony nie chcą obciążać sprzedawcy ryzykiem i kosztami związanymi z rozładunkiem, zaleca się unikanie reguły DPU i zamiast niej zastosować DAP (Delivered at Place).

Zobacz również:

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

5 / 5