Incoterms 2020 EXW

Zasady międzynarodowego transportu towarów definiują reguły Incoterms. Ze względu na wiele czynników związanych z transportem, takich jak podział ryzyka i kosztów dotyczących transakcji, wyróżnia się kilka grup Incoterms. Jedną z nich jest grupa E, charakteryzująca się tym, że sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego, we wskazanym w umowie punkcie. Przykładem takiej formuły jest EXW Incoterms.

Incoterms 2020 EXW – Podział kosztów

Sprzedający ponosi: Kupujący ponosi:
koszty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie)koszty związane z kwestiami importowymi, eksportowymi i tranzytowymi
ewentualne koszty związane z uszkodzeniem towaru przed dostarczeniem towaruwszelkie koszty związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową przez sprzedającego
koszty opakowania I oznaczenia towaru, chyba że nie wymaga tego dany środek transportukoszty za cła, podatki i inne opłaty
 wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru
 Dodatkowo kupujący zwraca sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając kupującemu pomocy przy załatwianiu dokumentacji eksportowych, importowych lub tranzytowych

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Sprzedający dostarcza towar w wyznaczone przez kupującego miejsce, w uzgodnionym dniu lub okresie.
 • Sprzedający dostarcza towar wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymieniono w umowie (w formie papierowej lub elektronicznej).
 • Udziela kupującemu na jego żądanie, ryzyko i koszt pomocy w uzyskaniu upoważnienia niezbędnego przy eksporcie towaru.
 • Zawiadamia kupującego o terminie pozostawienia towaru do dyspozycji kupującego.
 • Udziela kupującemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy załatwianiu formalności eksportowych, importowych lub tranzytowych.
 • Sprzedający udziela informacji koniecznych do ubezpieczenia towaru kupującemu (na jego koszt i prośbę).

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Kupujący na własne ryzyko i koszt pozyskuje dokumentację upoważniającą do eksportu oraz dokonania wszystkich formalności celnych przy eksporcie, imporcie lub tranzycie.
 • Zajmuje się wszystkimi kwestiami importowymi, eksportowymi i tranzytowymi.
 • Organizuje transport towaru z miejsca dostawy.
 • Przyjmuje towar I dostarcza sprzedającemu dowód odbioru towaru.
 • Od chwili dostarczenia towaru zgodnie z umową ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem.
 • Zajmuje się rozładunkiem I załadunkiem w porcie eksportu jak i importu.
Incoterms EXW

Jak można zauważyć na załączonej powyżej grafice, kupujący organizuje transport towarów  z miejsca dostawy, aż do miejsca docelowego. Oprócz tego ponosi również wszystkie wiążące się z tym koszty. Tym samym EXW Incoterms zapewnia najmniejsze ryzyko i koszty ze strony sprzedającego. Sprzedający ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia towaru do momentu przekazania towaru. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kupujący nie poinformuje sprzedającego o czasie i miejscu dostawy w terminie uzgodnionym w umowie. Wtedy całe ryzyko przechodzi na kupującego.

Dostarczenie towaru

Za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego w wyznaczonym wcześniej miejscu (np. wytwórni, magazynie, czy na terenach zakładu) i uzgodnionym czasie. Chociaż nie jest to wymagane prawnie, zaleca się uwzględnienie w umowie konkretnego punktu dostawy, nie tylko miejsca. Przy czym w przypadku formuły EXW sprzedającego nie obarcza się kwestiami związanymi z załadowaniem towarów, a także odprawą celną w eksporcie.

Ubezpieczenie towaru

Stosując tę regułę, kupujący i sprzedający nie muszą zawierać między sobą umowy ubezpieczenia towaru.

Incoterms 2020 EXW w transporcie

Okazuje się, że formuła EXW ma zastosowanie przy każdym rodzaju transportu. Dodatkowo kupujący pokrywa wszystkie koszty oraz organizuje transport. Natomiast ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towaru kupującemu na terenie posesji sprzedającego.

Sprzedający dostarcza towar wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymieniono w umowie.

EXW a inne reguły Incoterms

EXW Incoterms zakłada, że kupujący dokona odprawy celnej związanej z eksportem. Niestety nie zawsze jest to możliwe do spełnienia. Ze względu na kłopotliwość tej reguły coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z warunków dostawy FCA Incoterms, a z EXW Incoterms korzysta się głównie przy transakcjach wewnątrzkrajowych. Ta formuła ma dość podobną zasadę działania. Różnica polega na tym, że w przypadku FCA sprzedawca jest zobowiązany do dokonania odprawy celnej w swoim kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi regułami Incoterms 2020, oraz do pobrania darmowego e-booka „Incoterms 2020” (w polskiej wersji językowej, w formacie PDF).

Oceń wpis

5 / 5