Incoterms 2020 EXW

Zasady międzynarodowego transportu towarów definiują reguły Incoterms. Ze względu na wiele czynników związanych z transportem, takich jak podział ryzyka i kosztów dotyczących transakcji, wyróżnia się kilka grup Incoterms. Jedną z nich jest grupa E, charakteryzująca się tym, że sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego, we wskazanym w umowie punkcie. Przykładem takiej formuły jest EXW Incoterms.

Incoterms 2020 EXW – podział kosztów

Sprzedający ponosi: Kupujący ponosi:
koszty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie)koszty związane z kwestiami importowymi, eksportowymi i tranzytowymi
ewentualne koszty związane z uszkodzeniem towaru przed dostarczeniem towaruwszelkie koszty związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową przez sprzedającego
koszty opakowania I oznaczenia towaru, chyba że nie wymaga tego dany środek transportu.koszty za cła, podatki i inne opłaty
 wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru
 Dodatkowo kupujący zwraca sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając kupującemu pomocy przy załatwianiu dokumentacji eksportowych, importowych lub tranzytowych.

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Sprzedający dostarcza towar w wyznaczone przez kupującego miejsce, w uzgodnionym dniu lub okresie.
 • Sprzedający dostarcza towar wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymieniono w umowie (w formie papierowej lub elektronicznej).
 • Udziela kupującemu na jego żądanie, ryzyko i koszt pomocy w uzyskaniu upoważnienia niezbędnego przy eksporcie towaru.
 • Zawiadamia kupującego o terminie pozostawienia towaru do dyspozycji kupującego.
 • Udziela kupującemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy załatwianiu formalności eksportowych, importowych lub tranzytowych.
 • Sprzedający udziela informacji koniecznych do ubezpieczenia towaru kupującemu (na jego koszt i prośbę).

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Kupujący na własne ryzyko i koszt pozyskuje dokumentację upoważniającą do eksportu oraz dokonania wszystkich formalności celnych przy eksporcie, imporcie lub tranzycie.
 • Zajmuje się wszystkimi kwestiami importowymi, eksportowymi i tranzytowymi.
 • Organizuje transport towaru z miejsca dostawy.
 • Przyjmuje towar I dostarcza sprzedającemu dowód odbioru towaru.
 • Od chwili dostarczenia towaru zgodnie z umową ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem.
 • Zajmuje się rozładunkiem I załadunkiem w porcie eksportu jak i importu.

Grafika

EXW

Jak można zauważyć na załączonej powyżej grafice, kupujący organizuje transport towarów  z miejsca dostawy, aż do miejsca docelowego. Oprócz tego ponosi również wszystkie wiążące się z tym koszty. Tym samym EXW Incoterms zapewnia najmniejsze ryzyko i koszty ze strony sprzedającego. Sprzedający ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia towaru do momentu przekazania towaru. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kupujący nie poinformuje sprzedającego o czasie i miejscu dostawy w terminie uzgodnionym w umowie. Wtedy całe ryzyko przechodzi na kupującego.

Dostarczenie towaru

Za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego w wyznaczonym wcześniej miejscu (np. wytwórni, magazynie, czy na terenach zakładu) i uzgodnionym czasie. Chociaż nie jest to wymagane prawnie, zaleca się uwzględnienie w umowie konkretnego punktu dostawy, nie tylko miejsca. Przy czym w przypadku formuły EXW sprzedającego nie obarcza się kwestiami związanymi z załadowaniem towarów, a także odprawą celną w eksporcie.

Ubezpieczenie towaru

Stosując tę regułę, kupujący i sprzedający nie muszą zawierać między sobą umowy ubezpieczenia towaru.

Incoterms 2020 EXW w transporcie

Okazuje się, że formuła EXW ma zastosowanie przy każdym rodzaju transportu. Dodatkowo kupujący pokrywa wszystkie koszty oraz organizuje transport. Natomiast ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towaru kupującemu na terenie posesji sprzedającego.

Sprzedający dostarcza towar wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymieniono w umowie.

EXW a inne reguły Incoterms

EXW Incoterms zakłada, że kupujący dokona odprawy celnej związanej z eksportem. Niestety nie zawsze jest to możliwe do spełnienia. Ze względu na kłopotliwość tej reguły coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z warunków dostawy FCA Incoterms, a z EXW Incoterms korzysta się głównie przy transakcjach wewnątrzkrajowych. Ta formuła ma dość podobną zasadę działania. Różnica polega na tym, że w przypadku FCA sprzedawca jest zobowiązany do dokonania odprawy celnej w swoim kraju.

Zobacz również:

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 FOB

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 FCR

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

4.3 / 5