Incoterms 2020 – FOB

Incoterms to określenia opisujące reguły handlu. Definiują przede wszystkim podział wszystkich czynników, ryzyka i kosztów dotyczących transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym. Od 2020 roku pojawią się zmiany w do tej pory stosowanych regułach Incoterms. FOB Incoterms to jedna z najczęściej stosowanych reguł w transporcie morskim. W niniejszym artykule opiszemy Incoterms 2020 FOB i zobaczymy jakie zaszły zmiany.

Incoterms 2020 – podział kosztów

Sprzedający ponosi: Kupujący ponosi:
koszty odprawy eksportowej; koszty związane z zawarciem umowy przewozowej;
koszty dostarczenia towaru na statek; koszty związane z kwestiami importowymi;
ewentualne koszty związane z uszkodzeniem towaru przed załadowaniem towaru na statek; koszty odprawy importowej;
  ewentualne koszty związane z uszkodzeniem lub kradzieżą towaru po załadowaniu towaru na statek;

Jakie są obowiązki sprzedającego?

 • Sprzedający dostarcza towar na statek, w wyznaczonym przez kupującego miejscu. Ponosi także koszty z tym związane.
 • Uzyskuje zgodę na eksport towarów.
 • Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność, związaną z uszkodzeniem towaru przed załadowaniem towaru na statek.
 • Informuje kupującego o wszystkich niepożądanych zdarzeniach, które pojawiają się w czasie dostarczania towaru na statek.
 • Informuje kupującego o dostarczeniu towaru na statek.
 • Dostarcza dokumenty sprzedaży.
 • Sprzedający jest odpowiedzialny za dokonanie odprawy eksportowej i poniesienie związanych z tym kosztów.

Jakie są obowiązki kupującego?

 • Kupujący jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenie towaru oraz kradzież, po tym jak towar zostanie załadowany na statek.
 • Ponosi koszty związane z zawarciem umowy przewozowej i kwestiami importowymi.
 • Informuje stronę sprzedającą o wyznaczonym porcie, nazwie statku i terminie dostawy.
 • Organizuje odprawę importową i ponosi związane z tym koszty.

Grafika

FOB

Jak można zauważyć na załączonej powyżej grafice, sprzedawca ponosi wszelkie koszty do momentu załadowania towaru na statek. Gdy ładunek znajdzie się już na statku, sprzedający przestaje ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność.

Od momentu załadowania towaru na statek, wszelkie koszty, ryzyko, a także kwestie związane z ubezpieczeniem przechodzą na nabywcę.

Dostarczenie towaru

Za moment zakończenia dostawy przez sprzedającego, uznaje się czas, w którym towar zostaje załadowany na pokład statku wyznaczonego przez kupującego, w określonym dniu i formie wymaganej przez zarząd portu.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms 2020 FOB

Stosując tę regułę, kupujący i sprzedający nie muszą zawierać między sobą umowy ubezpieczenia towaru.

Incoterms 2020 FOB w transporcie

Reguły FOB stosowane są tylko i wyłącznie w transporcie morskim lub żegludze śródlądowej. Stosowanie FOB nie jest zalecane przy transportowaniu towarów w kontenerach. Kwestia ta zupełnie inaczej wyglądała w przypadku Incoterms 2000, gdzie FOB stosowane było również do przewozu kontenerów.

Przy transporcie morskim najczęściej wybiera się właśnie reguły FOB.

W tym wypadku dokument dostawy, który musi zostać dostarczony kupującemu przez sprzedającego, określony jest ogólnie. Może to być morski list przewozowy, kwit sternika lub otrzymane od spedytora zaświadczenie dotyczące przyjęcia towaru.

FOB a inne reguły Incoterms

Warunki FOB stosuje się tylko w transporcie morskim. Reguła bardzo często jest błędnie stosowana, ponieważ nie ma zastosowania w transporcie kontenerowym (w tym wypadku zaleca się stosowanie reguły FCA).

Jak możemy zauważyć zmiany w tej regule są znikome.

Zobacz również:

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 CIF

Incoterms 2020 FCA

Incoterms 2020 EXW

Incoterms 2020 CFR

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 DAP

Incoterms 2020 – PDF

Oceń wpis

4.4 / 5