Incoterms 2020 przy transporcie morskim – Jakie wybrać?

Niezależnie od posiadanego doświadczenia w imporcie towarów, wybór odpowiedniej reguły Incoterms 2020 może stanowić wyzwanie. Okazuje się, że decyzja ma duży wpływ nie tylko na prawa i obowiązki zarówno kupującego, jak i sprzedającego, ale również decyduje o wydatkach.Ten artykuł skupia się na tym, które warunki są najczęściej używane w przypadku transportu morskiego. Jakie wybrać warunki Incoterms 2020 przy transporcie morskim?

Najczęściej stosowane reguły Incoterms 2020 przy transporcie morskim

Okazuje się, że w przypadku międzynarodowego frachtu morskiego najczęściej stosowanymi regułami Incoterms 2020 są EXW, FOB, CFR i DDP. Przy czym można je podzielić ze względu na korzyści ze strony kupującego i sprzedającego.

W dużym uproszczeniu z punktu widzenia kupującego najkorzystniejsze są reguły FOB i EXW Incoterms 2020. Umożliwiają bowiem kupującemu wybór spedytora, który odpowiada za organizację większości transportu. Odwrotnie sytuacja przedstawia się w CFR i DDP Incoterms 2020. Tutaj decyzję o wyborze spedytora podejmuje sprzedawca.

Kolejna różnica polega na tym, że warunki EXW i FOB umożliwiają większą kontrolę nad transportem, planowaniem i kosztami niż CFR i DDP. Dodatkowo Incoterms 2020 decydują o tym kto poniesie koszty związane między innymi z załadunkiem i rozładunkiem, procedurami celnymi, ubezpieczeniem.

FOB Incoterms 2020 przy transporcie morskim

FOB

Najczęściej stosowaną regułą w transporcie morskim bez wątpienia jest FOB. Należy zaznaczyć, że ta opcja ma zastosowanie tylko i wyłącznie w transporcie morskim lub żegludze śródlądowej.

W ramach Incoterm FOB sprzedawca pozostawia towary w porcie pochodzenia, przygotowane i gotowe do transportu międzynarodowego. Ponosi również wszelkie koszty do momentu załadowania towaru na statek.

Poza tym FOB zapewnia dużą elastyczność. Chociaż esporter załatwia wszelkie formalności to umożliwia kupującemu wybór trasy i godziny wysyłki oraz wynegocjowanie ceny z wybranym spedytorem.

Dodatkowo nie zaleca się wyboru FOB przy transportowaniu towarów w kontenerach. W tym wypadku należy skorzystać z reguły FCA i CIP.

Zobacz więcej – Incoterms 2020 FOB

CIF Incoterms 2020

CIF

Formuła CIF, podobnie jak FOB ma zastosowanie tylko i wyłącznie w transporcie morskim i śródlądowym. Dlatego też jest drugą po FOB najczęściej używaną regułą podczas transportu ładunków masowych drogą morską.

Jednak niedozwolone jest korzystanie z CIF Incoterms podczas transportu wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu. Do tego celu korzysta się z formuły CIP. Reguła CIF nie powinna być zalecana do transportu kontenerów.

Poza tym w odróżnieniu od warunków FOB, Incoterms CIF przerzuca obowiązek opłacenia frachtu morskiego na sprzedającego. Tym samym sprzedawca ponosi wszelkie koszty do momentu dostarczenia towaru do portu załadunku.

Zobacz więcej – Incoterms 2020 CIF

FCA Incoterms 2020

FCA

Prawie 40% umów na całym świecie zawieranych jest na podstawie FCA Incoterms 2020. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, w tym transportu kombinowanego, czyli takiego gdzie wykorzystuje się różne gałęzie transportu.

W przypadku FCA kupujący ponosi odpowiedzialność za towar od momentu dostarczenia go na swoim placu albo w innym wskazanym w umowie miejscu. Poza tym w formule FCA obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu.

Wprowadzone w 2020 roku zmiany w treści Incoterms dają dodatkową możliwość sporządzenia na pokładzie adnotacji na liście przewozowym przed załadowaniem towarów na statek.

Zobacz więcej – Incoterms FCA

DAP Incoterms 2020

DAP

DAP Incoterms stosuje się przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu. Można także korzystać z tej formuły przy zastosowaniu transportu multimodalnego, czyli łączącego parę rodzajów środków transportu.

Zgodnie z DAP Incoterms 2020 kupujący ponosi odpowiedzialność za towar oraz jego koszty od momentu transportowania go do preferowanego punktu.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Incoterms 2020 dopuszczają możliwość przewozu towarów bez udziału zewnętrznego przewoźnika, za pomocą własnego środka transportu. Dodatkowo sprzedawca nie jest zobligowany do udostępnienia na prośbę kupującego informacji potrzebnych do uzyskania ubezpieczenia.

Zobacz więcej – Incoterms DAP

Warto zwrócić uwagę na to, że warunki Incoterms zmieniają się co 10 lat. Najnowsze poprawki weszły w życie z początkiem 2020 roku. Dokładniejsze omówienie reguł można znaleźć na naszym blogu, w artykule na temat Incoterms 2020. Dodatkowo zachęcamy do pobrania e-booka Incoterms 2020 z naszej strony.

Oceń wpis

5 / 5